Danmark indstiller Helle Thorning-Schmidt til posten som ny Flygtningehøjkommissær

Politik

04/09/2015 11:27

Nick Allentoft

Den danske regering har besluttet at indstille tidl. statsminister Helle Thorning-Schmidt som Danmarks officielle kandidat til posten som ny FN Flygtningehøjkommissær.

Posten bliver ledig, når mandatet for den nuværende højkommissær, portugisiske Antonio Guterres – der er tidligere portugisisk premierminister – udløber ved udgangen af 2015.

Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler i den forbindelse:

”Med de store globale udfordringer, som den voldsomme migration og de store flygtningestrømme i disse år skaber, er der mere end nogensinde behov for et stærkt UNHCR ledet af en både erfaren og løsningsorienteret kapacitet. Antonio Guterres har i de forgangne ti år gjort et fremragende stykke arbejde. Det er vigtigt, at hans efterfølger kan samle stafetten op og bidrage til at samle verden om løsninger og hjælp til mennesker på flugt – og til de samfund i nærområderne, der løfter en enorm byrde. Verden har brug for et stærkt UNHCR ledet af en stærk højkommissær. Danmark har en sådan kandidat i tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, og regeringen er glad for at Helle Thorning-Schmidt har indvilget i at være Danmarks officielle kandidat. Med de aktuelle kriser og et humanitært topmøde i Istanbul, Tyrkiet næste år, så er der rigeligt med opgaver at tage fat på.”

Baggrund 
FN’s generalsekretær har annonceret stillingen som FN’s flygtningehøjkommissær til besættelse i løbet af efteråret – og med forventet tiltræden 1. januar 2016. Ansøgningsfristen er den 14. september. Nuværende højkommissær portugisiske Antonio Guterres blev udpeget i foråret 2005.

Flygtningehøjkommissæren vælges formelt af FN’s Generalforsamling efter indstilling fra generalsekretæren.

UNHCR blev etableret i 1950 og har sit grundlæggende mandat i Flygtningekonventionen fra 1951, der forpligter landene til at yde beskyttelse til og undlade at tilbagesende de, der kommer med en ’wellfounded fear of persecution’ på baggrund af race, religion, nationalitet, medlemskab af en social gruppe eller politisk opfattelse. Konventionen yder således i sit udgangspunkt kun beskyttelse til ’flygtninge’, der krydser statsgrænser på grund af individuel forfølgelse, og ikke til andre, der flytter sig pga. fattigdom, naturkatastrofer, klimaforandringer eller ønske om en bedre tilværelse andet steds. Siden da er UNHCR’s mandat dog i praksis blevet udvidet til også at omfatte store grænseoverskridende folkestrømme som følge af krigssituationer såvel som interne fordrivelsessituationer, hvor folk flygter af samme årsager, men uden at krydse grænser. UNHCR er en global organisation med ca. 9.300 medarbejdere fordelt i 132 lande og et årligt budget på omkr. 3 mia. USD. Det globale flygtningepres er stigende. Ultimo 2014 var der på globalt plan næsten 60 mio. mennesker, der var tvangsmæssigt fordrevet (’forcibly displaced’); det højeste tal nogen siden 2. Verdenskrig. Heraf var knap 40 mio. internt fordrevne, mens 14,4 mio. var flygtninge under UNHCR’s mandat. Alene Syrien-krisen har i de godt 4 år, krisen har stået på, affødt 4 mio. flygtninge i nabolandene og omkr. 7 mio. internt fordrevne i Syrien. Danmark har gennem årene været en solid partner for UNHCR og var i 2014 med et bidrag på knap 400 mio. kr. UNHCRs 11. største donor.

Mest Læste

Annonce