Ministerium får skarp kritik: Reformer blev hastet igennem

Det er utilfredsstillende og slet ikke i orden. Kommunerne kom i klemme - og dermed borgere i klemme.

Sådan lyder - oversat til jævnt dansk - den skarpe kritik fra Statsrevisorerne, der i en ny beretning slår fast, at implementeringen af fire store reformer på beskæftigelsesområdet har ikke været god nok. Det skriver Avisen.dk.

LÆS OGSÅ: Systemet svigter de borgere....

Den nye beretning handler om de politisk besluttede reformer af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund - hvor er velfærdsmodellen

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Statsrevisorerne giver Beskæftigelsesministeriet kritik for først alt for sent at sørge for, at kommunernes grundlag for at føre reformerne ud i livet har været på plads.

"Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet først meget sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af reformerne i praksis. Kommunerne har derfor haft vanskeligt ved at sagsbehandle og yde borgerne en korrekt og effektiv vejledning i den første tid efter reformernes ikrafttræden," lyder det blandt andet i kritikken.

SÅDAN SKREV VI FOR TRE ÅR SIDEN: Svage bliver svagere

Hos Enhedslisten betegner beskæftigelsesordfører Finn Sørensen kritikken som "en kæmpenæse".

- Det er min måde at beskrive kritikkens omfang. Jeg synes, det er en meget skarp kritik, fordi det er en kritik af hele fire reformer. Når man ser på, hvordan Statsrevisorerne regner det hele op, er det et skræmmende billede, der tegner sig, siger han til Avisen.dk.

LÆS OGSÅ: Opråb til Mette Frederiksen

Statsrevisorerne peger blandt andet på, at ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne til kommunerne blev offentliggjort mere end syv arbejdsdage før, at reformerne trådte i kraft. Fire bekendtgørelser blev først offentliggjort, efter loven var trådt i kraft.

- Det er helt sindsygt arbejdspres, man lægger på kommunerne ved at gøre det på den her måde, siger Finn Sørensen, der til Avisen.dk oplsyer, at han har kaldt ministeren i samråd om sagen.

Heller ikke rammerne for de kommunale it-systemer, som er vigtige arbejdsredskaber for sagsbehandlerne, var klar til tiden, lyder det i kritikken fra Statrevisorerne.

Og det billede kan de godt genkende ude i kommunerne. Det forklarer Helle Linnet, der er formand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark samt social- og arbejdsmarkedsdirektør i Vordingborg Kommune.

- Selvom der kan være gode intentioner med en lovgivning, så er det vigtigt, at vi har it-systemer, vejledninger og cirkulærer på plads, inden den bliver udmøntet, så vi har noget at arbejde efter, siger hun og fortæller, at det langt fra har været tilfældet:

- Det betyder faktisk, at vi i øjeblikket har alt for meget ekstra administrativt arbejde, fordi vores it-systemer ikke er forberedt. Det bliver de, men de er det ikke endnu.
I den periode, som Statsrevisorerne har kigget på, har tre ministre stået i spidsen for Beskæftigelsesministeriet. Nemlig Mette Frederiksen (S), Henrik Dam (S) og senest Jørn Neergaard Larsen (V).

I Beskæftigelsesministeriet henviser man til en udtalelse på ministeriets hjemmeside. Her forholder Jørn Neergaard Larsen sig til Statsrevisorernes kritik, der er udtalt på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen:

"Jeg tager Rigsrevisionens undersøgelse til efterretning. Jeg vil nu indskærpe over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at vejledninger til ny lovgivning skal udstedes i god tid, så kommunerne er klædt ordentligt på til at kunne implementere store og gennemgribende reformer," lyder det blandt andet fra Jørn Neergaard Larsen i udtalelsen.

Emneord: Beskæftigelsesområdet, Beskæftigelsespolitik, Arbejdsmarkedsreformer, Offentlige reformer, Kontanthjælpsreform, Socialkrise, Socialkrisen, Beskæftigelsesministeriet, Statsrevisorerne
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 05.04.16 Peter Hansen
  Hvad er en "Vejledning"? Skal man rette sig efter en "Vejledning"?

  Ministerens svar:

  "Jeg tager Rigsrevisionens undersøgelse til efterretning.

  Jeg vil nu indskærpe over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at vejledninger til ny lovgivning skal udstedes i god tid, så kommunerne er klædt ordentligt på til at kunne implementere store og gennemgribende reformer," lyder det blandt andet fra Jørn Neergaard Larsen i udtalelsen.

  Bemærk ordet "Vejledning" som IKKE er en "Bekendtgørelse"endsige en lov.

  Anordninger, bekendtgørelser og lovbekendtgørelser.

  Bekendtgørelser kaldes også ministerielle anordninger, og er en tekst, der beskriver de enkelte regler i loven mere detaljeret. De regler, der beskrives i bekendtgørelsen, er lige så BINDENDE for borgerne som teksten i en lov. En bekendtgørelse skal laves med udgangspunkt i en lov og kan altså ikke stå alene.

  En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af en oprindelig lov og de ændringer, der sidenhen er blevet vedtaget. Formålet med en lovbekendtgørelse er altså at samle forskellige lovtekster og gøre det nemmere at overskue indholdet i en lov.

  Cirkulærer og Vejledninger.

  Cirkulærer og Vejledninger er ligesom bekendtgørelser en præcisering af loven, men disse retter sig ikke mod borgerne, men mod andre myndigheder.
  Cirkulæret indeholder regler, der er bindende for myndigheder,........

  ....mens Vejledningen ledsager cirkulæret for at råde myndigheden til, hvordan reglerne skal fortolkes.


  Love og bekendtgørelser udtrykker, hvad man skal
  Vejledninger udtrykker, hvad man bør
  Råd og vink udtrykker, hvad man kan

  Ringen er sluttet.

  Alle har fået svar.

  Nye spørgsmål kan stoppes med henvisning til, at der netop er udgivet en ny "Vejledning" som ingen i hele Dronningeriget skal rette sig efter, hvis det er det man ønsker, i den givne situation.

  Med venlig hilsen

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også