Myndighed med momentum skaber bedre sagsbehandling

Kvaliteten i udøvelsen af myndighed på området for børn og unge har været i fokus længe, både i lovgivningen og i tiltag, der skal forbedre praksis, blandt andet kompetenceudvikling.

Der har de seneste år været et stærkt fokus på forbedring og konsolidering af myndighedsudøvelsen på børn- og ungeområdet i kommunerne. Dette fokus har i mange kommuner været rettet mod de lovgivningsmæssige stramninger og præciseringer, der senest er sket med implementering af overgrebspakken for snart tre år siden.

Samtidig har KL de sidste fem år bistået et stort antal kommuner med at øge kvaliteten i myndighedsudøvelsen for udsatte børn og unge. Det har kastet en lang række erfaringer af sig om, hvordan målrettet organisering, ledelse og arbejdstilrettelæggelse kan styrke myndighedsudøvelsen i praksis.

Tre temaer går igen
Erfaringerne er blandt andet, at bestemte tilgange og prioriteringer helt tydeligt medfører bedre resultater i myndighedsarbejdet. Det gælder især, når man skal udvikle en myndighedspraksis, der er præget af fremdrift og effektive arbejdsgange – myndighed med momentum.

Myndighed med momentum handler ikke kun om, at myndigheden arbejder hurtigt (eller hurtigere), men i lige så høj grad om at der skabes bevægelse og udvikling set fra et børneperspektiv. Tre overordnede temaer er udvalgt på baggrund af erfaringer fra de 20 konkrete kommuneprojekter. Disse tre temaer er afgørende for kvaliteten i sagsbehandlingen og drejer sig om:

• Vedholdende faglig ledelse – er vi som ledelse tæt nok på den faglige praksis?

• Momentum i sagsbehandlingen – har vi den nødvendige fremdrift i vores sagsforløb?

• Specialisering med omtanke – har vi ramt balancen mellem kontinuitet og kravene til specialiseret viden?

To åbne forløb
For at sikre fremdrift og momentum i sagsbehandlingen udbyder COK to åbne forløb om med fokus på, hvordan du som leder kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, og hvordan du som rådgiver kan udvikle din myndighedspraksis for udsatte børn og unge – med et tydeligt afsæt i dine konkrete udfordringer og fokusområder.

Læs mere om ’myndighed med momentum’

COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også