Myndighed med momentum skaber bedre sagsbehandling

Kvaliteten i udøvelsen af myndighed på området for børn og unge har været i fokus længe, både i lovgivningen og i tiltag, der skal forbedre praksis, blandt andet kompetenceudvikling.

Der har de seneste år været et stærkt fokus på forbedring og konsolidering af myndighedsudøvelsen på børn- og ungeområdet i kommunerne. Dette fokus har i mange kommuner været rettet mod de lovgivningsmæssige stramninger og præciseringer, der senest er sket med implementering af overgrebspakken for snart tre år siden.

Samtidig har KL de sidste fem år bistået et stort antal kommuner med at øge kvaliteten i myndighedsudøvelsen for udsatte børn og unge. Det har kastet en lang række erfaringer af sig om, hvordan målrettet organisering, ledelse og arbejdstilrettelæggelse kan styrke myndighedsudøvelsen i praksis.

Tre temaer går igen
Erfaringerne er blandt andet, at bestemte tilgange og prioriteringer helt tydeligt medfører bedre resultater i myndighedsarbejdet. Det gælder især, når man skal udvikle en myndighedspraksis, der er præget af fremdrift og effektive arbejdsgange – myndighed med momentum.

Myndighed med momentum handler ikke kun om, at myndigheden arbejder hurtigt (eller hurtigere), men i lige så høj grad om at der skabes bevægelse og udvikling set fra et børneperspektiv. Tre overordnede temaer er udvalgt på baggrund af erfaringer fra de 20 konkrete kommuneprojekter. Disse tre temaer er afgørende for kvaliteten i sagsbehandlingen og drejer sig om:

• Vedholdende faglig ledelse – er vi som ledelse tæt nok på den faglige praksis?

• Momentum i sagsbehandlingen – har vi den nødvendige fremdrift i vores sagsforløb?

• Specialisering med omtanke – har vi ramt balancen mellem kontinuitet og kravene til specialiseret viden?

To åbne forløb
For at sikre fremdrift og momentum i sagsbehandlingen udbyder COK to åbne forløb om med fokus på, hvordan du som leder kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, og hvordan du som rådgiver kan udvikle din myndighedspraksis for udsatte børn og unge – med et tydeligt afsæt i dine konkrete udfordringer og fokusområder.

Læs mere om ’myndighed med momentum’

COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 03.08.20 Velfærd
  Dansk Sygeplejeråd: Styrk plejeindsatsen på plejehjem

  De fleste beboere på landets plejehjem er multisyge og har behov for kompetent pleje døgnet rundt. Det er vi som samfund nødt til at erkende, hvis vi skal sikre værdighed og bekæmpe omsorgssvigt, som vist i TV2s dokumentar siger Dansk Sygeplejeråd.

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.