Når politikere leger doktor: Vacciner er en faglig beslutning

HPV-vaccinen har været meget omdiskuteret, og det er et emne præget af store følelser og komplekse data. Regeringen vil nu tilbyde den gratis til drenge. Jeg burde juble men er desværre lidt splittet. Det vil jeg forsøge at uddybe i det følgende.

Det burde være en solstrålehistorie: Med HPV-vaccinen har vi fået en mulighed for at forhindre virusinfektioner, der kan føre til alvorlig sygdom og i værste fald død. Forskningen viser klart, at vaccinen er sikker og effektiv, og at dens bivirkninger ikke adskiller sig synderligt fra andre vacciner i vaccinationsprogrammet. Mine egne børn skal helt sikkert have den - også min søn. For der er flere gode grunde til, at drenge også har fordele af at blive beskyttet imod HPV-infektion: Både for at undgå kønsvorter og for at mindske risikoen for nogle af de andre HPV-relaterede kræftformer såsom penis-, anal- og tungecancer. Derudover vil vaccinen også beskytte deres seksualpartnere.

Derfor tilbydes HPV-vaccinen da også gratis til mænd i f.eks. New Zealand og Norge. Men ikke i Danmark. Endnu.

Før man udvider vaccinationsprogrammet i Danmark og vælger at vaccinere samtlige børn, skal der naturligvis foreligge omfattende dokumentation for effekt og sikkerhed. Giver det mening at vaccinere alle eller kun bestemte risikogrupper? Er sygdommen, man forebygger, hyppig og farlig nok til at retfærdiggøre generel forebyggende behandling? Hvad med økonomien?


Det var derfor, man i sin tid valgte at tilbyde vaccinen til piger på 12 år, da der forelå massiv dokumentation for effekt og sikkerhed i denne gruppe, ligesom sammenhængen mellem HPV-infektion og livmoderhalskræft var velunderbygget. Senere valgte man så at lave et målrettet program mod den risikogruppe af mænd, der har sex med mænd. Netop nu er man i Sundhedsstyrelsen i gang med at lave en omfattende gennemgang af forskningen på området i en såkaldt MTV (medicinsk teknologivurdering) for at komme med en fagligt underbygget anbefaling for, om vaccinen bør tilbydes til alle.

Mit og de fleste andres gæt er, at de ender med en anbefaling af at gøre HPV-vaccinen til en del af det generelle vaccinationsprogram.

Men hvorfor er jeg så ikke bare glad for Sundhedsministerens udmelding om, at Regeringen vil gøre netop det?

Det er fordi, den slags beslutninger i mine øjne ikke skal være politiske men faglige. Når fagfolk nu er i gang med en stor undersøgelse, bør man afvente resultatet og  handle derefter - ellers bliver det styret af populisme og udsigten til et snarligt valg. Hvis vi begynder at acceptere, at det er politikerne på Christiansborg, der designer vores vaccinationsprogram, så kan det jo gå begge veje. Det ville blot kræve et politisk flertal, der stolede på en kvaksalver som Andrew Wakefield - manden der egenhændigt ødelagde tilliden til MFR-vaccinen med et enkelt fabrikeret studie - før vi kunne få demonteret et af vores mest virkningsfulde tiltag på sundhedsområdet. For vacciner virker, og de redder liv.

Når Christiansborg glemmer fagfolkene

Men det er desværre ikke urealistisk, at det kunne gå den anden vej. Der har jo også været endog meget markante politikere, der har pustet til frygten for netop HPV-vaccinen og opfordret til, at man skulle stoppe med at give den til pigerne. Skulle man så også have handlet på disse politiske men fuldstændig uvidenskabelige udmeldinger?

Nej, naturligvis ikke. På et område, der betyder så meget for folkesundheden, bør det være de uvildige fagfolks ekspertise, der er afgørende.

Sporene skræmmer. Det er set før, at politikerne på Christiansborg har tilsidesat fagligheden og overtaget den rolle, vi ellers har Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen til at udfylde. Det var tilfældet, da man - stik imod evidensen på området - i sin tid valgte at blåstemple kiropraktik, og vi så det igen, da man - igen imod fagkundskaben - valgte at lave en fejlslagen lov om medicinsk cannabis.

I mine øjne burde man afvente konklusionen fra den undersøgelse, der er sat i værk, og så handle på baggrund af de bedste data. Det lader da også til, at det ender på den måde. I hvert fald uddybede Sundhedsminister Ellen Trane Nørby over for mig på Twitter, at MTV-rapporten kommer til at indgå i udformningen.

Det lader til, at hun mener, at de blot vil sikre pengene til at føre initiativet ud i livet, når anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen foreligger i starten af 2019. Det er en glimrende idé, men i så fald burde man være helt klar omkring det. Det ændrer ikke på, at en beslutning om vores vaccinationsprogram bør være en faglig beslutning og ikke noget, der lader sig diktere af folkestemningen.

Mange overvejelser bag vaccinationsprogrammet

Men der er også politik i disse spørgsmål, da det i sidste ende drejer sig om, hvordan vi bruger vores sundhedsbudget bedst muligt. Her er det naturligt at spørge, om vi lægger snittet korrekt i forhold til, hvordan vi vægter de forskellige elementer. Først og fremmest er der den menneskelige faktor - hvis vi kan undgå sygdom, operative indgreb eller i sidste ende dødsfald, har det enorm værdi for det enkelte menneske. Dertil kommer, at der i mine øjne ingen tvivl er om, at penge brugt på forebyggelse er bedre givet ud end penge brugt til at behandle den selvsamme sygdom. Endelig påvirker det samfundet som helhed positivt, hvis vi kan undgå sygedage og epidemier.


Her der tale om en afvejning. Nogle vacciner kan forhindre potentielt dødelige sygdomme, der forekommer ofte nok til, at generel vaccination giver mening - det er tilfældet med HPV-vaccinen. Andre vacciner forhindrer ekstremt smitsomme sygdomme, der kan have alvorlige følger - det gælder for eksempel for MFR-vaccinen. Endelig findes der vacciner, der ikke indgår i det generelle program, enten fordi sygdommen er sjælden, eller fordi vaccinen kun virker i få år - det gælder for eksempel for meningitis.

Men hvad med de sygdomme, der er hyppige og meget smitsomme men ikke så alvorlige - for eksempel skoldkopper? Her har man valgt ikke at vaccinere alle, blandt andet fordi sygdommen ikke i sig selv er farlig. Men der er stadig tale om længerevarende sygdom, hvilket har konsekvenser både for den enkelte og for samfundet på grund af sygefravær. Derfor har andre lande valgt at tilbyde den.

Når andre sammenlignelige lande begynder at træffe andre beslutninger end os, så kan man spørge, om processen er korrekt. Er vi for langsomme? Eller er de andre for hurtige? Det er en svær balancegang, for der er også et økonomisk element i debatten. Blot fordi en ny vaccine bliver udviklet, betyder det ikke, at den skal ind i programmet, uanset om der er folkeligt pres eller eventuelt pres fra producenten. Det skal ikke være økonomiske interesser eller folkeligt pres for eller imod bestemte vacciner, der bruges som beslutningsgrundlag. Det skal være folkesundheden.

Vi skal have et stærkt og velfunderet vaccinationsprogram med en høj grad af tillid, så forældrene vælger at lade deres børn vaccinere. Det er helt afgørende for, at vi fortsat har høj tilslutning og på den måde sikrer hele befolkningen bedst muligt.

Kan vi øge tilslutningen politisk?

Ind imellem blusser der en diskussion op om at gøre vaccinationer lovpligtige eller i det mindste gøre det til et krav for at komme i offentlige institutioner som børnehaver og skoler. Det kan på overfladen lyde som et fornuftigt politisk udspil, men det er den forkerte vej at gå, mener jeg.

Dels er tvangsmedicinering som koncept noget, jeg ikke kan forlige mig med - det bør være et aktivt valg, uagtet at der ikke findes nogle gode grunde til at undlade vaccinerne, medmindre dit barn har specifikke allergier. Dels vil det være med til at skabe mistillid til systemet, hvilket risikerer at øge polariseringen og derved antallet af vaccinationsmodstandere. Endelig vil det have som konsekvens, at uvaccinerede børn bliver koncentreret i bestemte institutioner i endnu højere grad end i dag, hvilket vil have den modsatte effekt end den ønskede: Nemlig at øge risikoen for udbrud og epidemier.

Vi er allerede et sted, hvor der er generelt høj opbakning til vaccinationsprogrammet, og det skal vi politisk og fagligt arbejde for at bevare og forbedre. Det kunne eksempelvis ske igennem målrettede påmindelser til de forældre, hvis børn ikke er fuldt vaccinerede, via nemSMS og e-boks. Endvidere kan man ved start i vuggestue og børnehave som rutine blive mindet om børnevaccinationer, så man får tjekket, om ens barn er helt med. Endelig kan man forsøge at gøre det så nemt som muligt for forældrene, så det ikke kræver hele og halve fridage at få vaccineret sine børn, hvilket måske kunne gøres i samarbejde med børneinstitutioner og skoler.

Jeg har selv været en ret aktiv stemme i vaccinationsdebatten, hvor jeg har forsøgt at formidle fakta om et kompliceret emne - specielt om HPV-vaccinen. Det er egentlig ikke fordi, jeg har en særlig interesse i netop denne vaccine, men jeg har på grund af min baggrund i naturvidenskab længe deltaget i den offentlige debat om alle mulige videnskabelige emner, da jeg mener, at vi som forskere har en pligt til at blande os. Jeg har skrevet om kreationisme og evolution, om alternativ behandling og om GMO.

Da debatten om HPV-vaccinen for alvor tog fart på grund af bl.a. dækningen i Metroxpress og den famøse dokumentar på TV2, kunne jeg genkende flere elementer fra debatter om andre emner: Tonen, henvisningen til sammensværgelser, misrepræsentation af forskning osv. Det fik mig til at blande mig, og siden da er det bl.a. blevet til en hel del indlæg på ScienceBlog.dk, et par artikler i eksempelvis Politiken og deltagelse i flere paneldebatter om emnet.

For det er bydende nødvendigt, at vi ikke lader disse debatter styre af følelser men lader fakta informere vores beslutninger. Alt andet vil være til skade for os alle.

Emneord: HPV-vaccine, Vaccinationer, Vaccineprogram, Vaccinationsdækning, Stinus Lindgren, KANDIDATERNE, Sundhedspolitik, Sundhedsområdet, Forebyggelse, Børnesygdomme, Folkesygdomme, Kandidaterne 1, Nytår18 Kandidaterne
Stinus Lindgreen på DenOffentlige.dk Jeg er 38 år og gift med Mirjam, og sammen har vi to (snart tre) børn og bor i Lyngby. Jeg har en ph.d-grad i bioinformatik fra Københavns Universitet og har arbejdet som forsker i mange år - pri...
Aktivitet: Artikler: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 21.09.18 Anne-Marie Krogsbøll
  Evidenssvindel...

  Tak for oplysninger, Claus Nørgård Gravesen.

  Her er et groft eksempel på, at vi ikke uden videre skal stole på vore myndigheder. Så vidt jeg husker, strittede vores sundhedsstyrelsen imod denne influenza-vaccine (kan huske galt) - men i Danmark læner vi os typisk op ad EMA, også i HPV-sagen - og historien viser, at det er meget uklogt at gøre:
  https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3948

 • 20.09.18 Claus Nørgaard Gravesen
  Generation Zapped

  Ud over "The Bleeding Edge", som Anne-Marie Krogsbøll nævner og som absolut kan anbefales på det kraftigste, så kan "Generation Zapped" i øvrigt også varmt anbefales.

  Kan bl.a. lejes/købes her:
  https://vimeo.com/ondemand/generationzapped/273355838

 • 20.09.18 Claus Nørgaard Gravesen
  HPV-vaccination _forårsager_ kræft sort på hvidt

  Anne-Marie Krogsbøll og alle andre, der måtte være interesserede.
  Se følgende:
  Af nedenstående er det endegyldigt bevist, at der på ingen måde kan påvises absolut sikkerhed af vaccination - men at der derimod tydeligt er påvist alvorlige skader, førende til kræft og dermed et øget antal dødsfald som konsekvens af HPV-vaccinationen.

  Vaccinen forårsager celleforandringer - dette er et uomtvisteligt faktum:
  Her er Cochranes nylige review.
  https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009069.pub3/abstract

  Celleforandringer HPV-typer 16 og 18 (lesions associated with HPV16/18):
  Vaccinerede – 107 tilfælde (ud af 10.000 kvinder)
  Uvaccinerede – 145 tilfælde (ud af 10.000 kvinder)

  Celleforandringer alle HPV-typer (lesions irrespective of HPV type):
  Vaccinerede – 356 tilfælde (ud af 10.000 kvinder)
  Uvaccinerede – 343 tilfælde (ud af 10.000 kvinder)

  Celleforandringer alle HPV-typer undtagen 16 og 18 (lesions associated with all other HPV types):
  Vaccinerede – 249 tilfælde (ud af 10.000 kvinder)
  Uvaccinerede – 198 tilfælde (ud af 10.000 kvinder)

  Der ses kun og udelukkende et fald ift. typerne 16 og 18 i aldersgruppen 25 til 45 år - typerne som vaccinationen skal beskytte imod. Men samlet set ses der en stigning - og for alle andre HPV-typer end dem, som vaccinationen skal beskytte imod, ses der en meget markant stigning på 25,76% - hvilket er en substantiel og statistisk signifikant stigning, forårsaget af vaccinerne.

  "Two HPV types (16 and 18) cause 70% of cervical cancers and precancerous cervical lesions." (WHO)

  Men pga. vaccinerne er disse 'precancerous cervical lesions' nu forårsaget i endnu større stil af alle de 223 andre HPV-typer. Angiveligt lidt a la at skabe resistente bakterier.

  Dorthe Crüger udtaler direkte usandt:
  "Det er en sikker og gennemprøvet vaccine, som sagkundskaben har blåstemplet. Der er betydeligt flere fordele end ulemper ved at vaccinere."

  Det modsatte er umiskendeligt tilfældet, både mht. bivirkninger forårsaget af aluminium i kombination med polysorbat-80 (http://vaccinepapers.org/wp-content/uploads/Mold-2018-Aluminium-aluminum-in-brain-tissue-in-autism.pdf), og ift. at "fordelene" rent faktisk også er ulemper.

  Vi snakker celleforandringer her, der forårsager forstadier til kræft, som forårsager decideret livmoderhalskræft. Piger og kvinder dør af det her. Det kan ikke blive mere alvorligt end det.

  "- Livmoderhalskræft er som alle kræftformer en meget alvorlig sygdom. Historisk set er rigtig mange af dem, der har fået livmoderhalskræft døde af det, siger Jesper Fisker."

  Så stop dog vanviddet, Jesper Fisker og Dorthe Crüger!

  "In older women, vaccinated between 25 to 45 years of age, the effects of HPV vaccine on precancer are smaller, which may be due to previous exposure to HPV. The risk of precancer associated with HPV16/18 is probably reduced from 145/10,000 in unvaccinated women to 107/10,000 women following HPV vaccination (moderate certainty). The risk of any precancer is probably similar between unvaccinated and vaccinated women (343 versus 356/10,000, moderate certainty)."

  Først og fremmest alt i alt en stigning fra 343 til 356 for "any precancer" hos de vaccinerede.
  Forfatterne isolerede typerne 16 og 18. Den modsatte del, "any precancer", fratrukket HPV-16/18 viser den klare og tydelige stigning i alle andre HPV-typer end de to, som vaccinationen skulle beskytte imod. Fra 198 til hele 249 tilfælde hos de vaccinerede. En abnorm stigning.

  At forfatterne konkluderede på det modsatte og ikke ønskede at finde det her, gør desværre ikke den her data mindre faktuel eller mindre virkelig på nogen som helst måde. Det er utvetydig faktuel data og evidens!

  Vi snakker celleforandringer (precancers), der kan føre til reel livmoderhalskræft her. Vi snakker ikke blot vira, der fører til vorter. Det her emne er ekstremt alvorligt, så der skal tages ansvar og handles fra myndighedernes side omgående!

  Foruden Cochrane-reviewets yderligere egne ord:
  "Pregnancy outcomes: The effects on congenital abnormalities and stillbirths are uncertain"
  "Increased risk of adverse pregnancy outcomes after HPV vaccination cannot be excluded"

  Som vi i øvrigt også ser yderligere tegn på og negative konsekvenser af i dette nylige studie publiceret så sent som mandag d. 11. juni 2018:
  "A lowered probability of pregnancy in females in the USA aged 25-29 who received a human papillomavirus vaccine injection.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29889622


  Her er tale om et medicinsk præparat, HPV-vaccination, hvis formål er at begrænse forekomsten af celleforandringer. Når det direkte modsatte så er tilfældet, så er en stigning fra 343 til 356 absolut ekstremt betydelig - og en stigning fra 198 til hele 249 er abnorm.

  Det er der desværre ikke nogen logisk eller fornuftig vej uden om.

 • 14.09.18 Anne-Marie Krogsbøll
  Status på sagen....

  "”Nøgleproblemerne med evidensbasen i dette tilfælde lader til at være, at mange af forsøgene stadig ikke er publicerede, blev finansieret af lægemiddelproducenterne, og ikke så på de rette komparatorer (det, et virkestof sammenlignes med, red.) eller outcomes. I lyset af de problemer er det usandsynligt, at usikkerheder om effektiviteten og sikkerheden i denne vaccine løses hurtigt”, mener Fiona Godlee."
  http://ugeskriftet.dk/nyhed/blegner-straleglansen-om-cochrane

  Fiona Godlee er chefredaktør for British Medical Journal ......

 • 08.09.18 Anne-Marie Krogsbøll
  Disclosures...? Lobbyist?

  I mine øjne burde det fremgå, at Stinus Lindgreen - så vidt jeg har kunnet finde ud af - er forsker hos Lundbeck A/S, og dermed ikke er en neutral stemme i denne sag:
  https://scholar.google.dk/citations?user=gFCdhCEAAAAJ&hl=da

  Medicinalindustrien har en interesse i at støtte de kræfter, som ønsker at nedtone problemer med evidens, og dens lobbyister arbejder ihærdigt på at undergrave fortalere for mere stringente evidenskrav end dem, som aktuelt styrer godkendelsen af medicin.

  Hvis ikke vaccineskeptikere (jeg er ikke generelt vaccineskeptiker, men skeptisk overfor vore godkendende myndigheders uafhængighed) havde krævet yderligere evidens for vaccinens sikkerhed, så var denne evidens ikke blevet fremskaffet via yderligere forskning. At den nye forskning så måske (jeg er ikke helt opdateret) styrker evidensen - det er jo faktisk vaccineskeptikernes fortjeneste, og ikke noget, man skal bebrejde dem.

  Stinus Lindgreen er i mine øjne ude i lobbyist-ærinde, og burde have deklareret sin tilknytning til Lundbeck og medicinalindustrien. Man kan ikke respekteres som videnskabsmand, hvis man samtidig spiller blind overfor al den evidens, der klart viser, at sådanne tilknytninger er med til at forstyrre objektiviteten. man kan læse om al den forskning, der viser dette, her:
  www.laegerudensponsor.dk

  Jeg kan anbefale Netflix´s nyeste og meget rystende dokumenter "The Bleeding Edge" - ganske vist ikke om HPV-vaccinen, men om medicoindustrien og dennes sammensmeltning med de godkendende myndigheder, og alle de tragiske skæbner, det medfører. Mekanismerne er de samme indenfor medicinalindustrien. Desværre.

  Som sagt: Stinus Lindgreen er i mine øjne lobbyist, og burde - for at være troværdig - have deklareret dette ved sit indlæg. Det er bestemt ikke nok, at man, hvis man klikker på hans navn (hvad de færreste nok gør), kan få oplyst, at han arbejder "indenfor det private erhvervsliv" - det er (bevidst, gætter jeg på) vildledende vagt formuleret.

 • 06.09.18 Palmer Harsanyi
  Fakta bør informere beslutninger (inkl. fakta, som ikke understøtter HPV-vaccinen)

  Fra artiklen: "For det er bydende nødvendigt, at vi ikke lader disse debatter styre af følelser men lader fakta informere vores beslutninger. Alt andet vil være til skade for os alle."

  Enig. Heriblandt fakta mht. HPV-vaccinens potentielle farlighed, som ind til videre 175 studier indikerer:
  https://web.archive.org/web/http://freetexthost.com/n1sl1xjtr6

  Omkring hvad man selv kan gøre for at hjælpe ens immunsystem til at bekæmpe HPV med via livsstilsændringer, så HPV ikke forbliver latent i kroppen og dermed har mulighed for at føre til celleforandringer, som 34 studier dokumenterer, men som myndighedernes informationsmateriale af HPV-relateret kræftformer, er fløjtende ligeglad med, og giver et indtryk af, som om HPV-vaccinen var det eneste forebyggelses-mulighed for HPV og dermed livmoderhalskræft:
  http://web.archive.org/web/http://freetexthost.com/e2gj0u0iwp

  Men som det åbenbart kan ses (i så fald man vælger at kigge), er det kun fakta som støtter en blind udbredelse af HPV-vaccinen som falder i god jord og som åbenbart må omtales. Fakta, som ikke støtter et big pharma kreation som en højteknologisk og skadelig vaccine, hvis godkendelses-process er dybt kritisabel og ikke har fulgt normale kliniske retningslinjer for godkendelse, men ændrede i disse uden at argumentere for hvorfor og desuden aldrig er undersøgt med placebo før det blev godkendt, er der lange udsigter for sandheden og kun mere fake news i sigte fra disse mennesker, der på ondskabelig vis, ynder at misinformere befolkningen, for deres eget egoistiske og ekstremistiske agenda kan tilvejebringes.

 • 06.09.18 Hanne Koplev
  Er kritikken af Dr. Andrew Wakefield fagligt begrundet?

  Igen nedgøres Dr. Andrew Wakefield.
  Dr. Andrew Wakefield kritiseres ofte for at påstås, at MMR-vaccine (på dansk MFR) medfører autisme.
  Men hvad skrev Andrew Wakefield og hans 12 kolleger egentligt:

  Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, et al. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet. 1998;351:637–41. [PubMed] hvori det i abstract konkluderes, at "In 1998, Andrew Wakefield and 12 of his colleagues[1] published a case series in the Lancet, which suggested that the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine may predispose to behavioral regression and pervasive developmental disorder in children. ".
  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2897%2911096-0/abstract
  Bemærk venligst udtrykket "may predispose".

  Eller bemærk konklusionen fra Full text.

  We have identified a chronic enterocolitis in children that may be related to neuropsychiatric dysfunction. In most cases, onset of symptoms was after measles, mumps, and rubella immunisation. Further investigations are needed to examine this syndrome and its possible relation to this vaccine.
  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/fulltext

  Bemærk også denne sætning;
  "We did not prove an association between measles, mumps, and rubella vaccine and the syndrome described. Virological studies are underway that may help to resolve this issue."

  Det er også interessant at læse om fordelingen af opgaverne forskerne imellem.
  A J Wakefield was the senior scientific investigator. S H Murch and M A Thomson did the colonoscopies. A Anthony, A P Dhillon, and S E Davies carried out the histopathology. J Linnell did the B12 studies. D M Casson and M Malik did the clinical assessment. M Berelowitz did the psychiatric assessment. P Harvey did the neurological assessment. A Valentine did the radiological assessment. JW-S was the senior clinical investigator.

  Jeg forstår Andrew Wakefield og hans 12 kolleger´s hypotese, således: at MMR vaccine kan, modsat ved vaccination med measles (mæslinger), mumps (Fåresyge), og rubella (Røde hunde) separat, hos særligt følsomme individer, forårsage kronisk tarm-betændelse. Tarmbetændelsens sekundære følger kan måske medføre autisme.
  I øvrigt er Andrew Wakefield´s et & hypotese, mig bekendt, ikke modbevist i undersøgelser efter de undersøgelses-principper, som Andrew Wakefield et & anvendte.

  Autisme har formentlig mange årsager, foruden Andrew Wakefield et & hypotese om tarmbetændelse og formentlig sekundær forstyrrelse af tarmfloraen (dysbiose), en teori, som i øvrigt harmonere ganske godt med ny viden om tarmfloraens betydning for hjernes funktion.
  Gut Microbiota and Brain Function: An Evolving Field in Neuroscience
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4886662/
  Af andre teorier, som forældre har vedr. mulige årsager til deres barn´s autisme er blandt andet skade af kviksølv og aluminium fra vacciner. Kviksølv-belastning kan komme fra andre kilder end vacciner (kviksølv-holdige vacciner er i dag udfaset af børnevaccinations-programmet i Danmark).
  Hovedkilden til belastning med aluminium er formentlig vacciner.
  Både kviksølv og aluminium henregnes under nervegifte (neurotoksiske stoffer.)
  Det er synergi mellem kviksølv og aluminium, hvilket betyder, at disse to stoffer forstærker hinandens giftige virkning.
  Jeg kunne forestille mig, at årsagen til autisme er multifaktoriel, og i så fald vil én undersøgelse for én faktor af gangen ikke medvirke til opklaring af årsagerne til denne sygdom.
  I USA er antallet af børn med autisme eller autisme-lignende sygdomme stærkt stigende. Kurven for antallet af autistiske børn forløber parallelt med kurven for antal vacciner.
  A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535

  I debatten om mulige vaccine-bivirkninger er det vigtigt at være opmærksom på vaccine-industriens stærke økonomiske interesse i spørgsmålet.
  Forældre, over hele verden, som havde raske børn før vaccination, men syge børn efter denne, undrer sig stadig.

 • 06.09.18 Hanne Koplev
  Der mangler stadig videnskabelig dokumentation for HPV-vaccinernes sikkerhed.

  Stinus Lindgreen skriver (citat):"Forskningen viser klart, at vaccinen er sikker og effektiv, og at dens bivirkninger ikke adskiller sig synderligt fra andre vacciner i vaccinationsprogrammet." (citat slut).
  Der er stadigvæk ingen videnskabelig dokumentation for HPV-vaccinernes sikkerhed, forstået ved test med den dobbeltblindede randomiserede placebo-kontrollerede forsøgsmetode.
  Et postulat om, at HPV-vaccinerne er sikre, må derfor beskrives, som en "politisk beslutning".

  Et kig i VAERS (USA´s datasamling vedr. vacccine-bivirkninger) viser desuden, at der er flere bivirkninger ved Gardasil-vaccinen end andre vacciner til børn, hvorfor heller ikke det postulat kan siges at være fagligt korrekt.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også