Næstved sætter alle sejl til på efteruddannelse

Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune har netop afsluttet et storstilet kompetenceudviklingsforløb. I løbet af det seneste halvandet år har godt 100 medarbejdere siddet på skolebænken og været fordi eksamenslokalets grønne dug i COK.

Baggrunden for kompetenceudviklingsforløbet er en analyse udarbejdet af COK, hvor medarbejderne har været med til at kortlægge kompetencebehov i centeret. 

Analysen viser, at medarbejderne blandt andet efterspørger redskaber til at styrke det tværfaglige samarbejde, et tydeligere fælles fagligt niveau og fælles metoder til at kommunikere med borgerne og virksomhederne. 

- Med forløbet vil vi understøtte en bedre faglighed. Vi vil sikre os, at en stor del af vores medarbejdere har kendskab til den nyeste viden. Derfor har vi valgt en generel opkvalificering, hvor COK har efteruddannet medarbejderne på henholdsvis akademi- og diplomniveau, siger Torben Bahn Petersen, der er arbejdsmarkedschef i Næstved Kommune.

Hverdagens udfordringer er fundamentet

- COKs analyse af medarbejdernes daglige udfordringer har været fundamentet for planlægningen af efteruddannelsesforløbet. Medarbejderne har selv været med til at pege på de kompetencer, som vi mangler i Center for Arbejdsmarked (CAM). Den fremgangsmåde giver et større ejerskab til indholdet i efteruddannelsen og sikrer ny, brugbar viden, der nemt kan omsættes i nye praksisser til at løse kerneopgaven. Vi forventer derfor, at forløbet er med til at lukke det kompetence-gab, som COK-analysen var med til at afdække, siger Torben Bahn Petersen.

Arbejdsmarkedschefen i Næstved Kommune er af den overbevisning, at et samlet kompetenceudviklingsforløb, hvor mange medarbejdere får mulighed for at dygtiggøre sig samtidigt påvirker arbejdskulturen og styrker det kollegiale fællesskab. Et styrket, kollegialt fællesskab fremmer samarbejdet og øger kvaliteten i kerneopgaven. 

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Jeanette Pedersen, der er faglig koordinator i CAM og deltager på coaching-modulet, udtrykker det således;

- Jeg har fået rigtig meget læring ud af modulet. Både refleksioner i forhold til min egen funktion, men også læring fra mine kollegers erfaringer, der arbejder inden for andre områder.   

Kompetenceudvikling er også kulturpåvirkning

I Næstved har Center for Arbejdsmarked høje ambitioner. For ledelsen i CAM er kompetenceudvikling ikke et privat ønske for den enkelte medarbejder, men en del af organisationens strategisk udvikling. 

- Vores målsætning har hele tiden været, at kompetenceudvikling skal understøtte vores organisation. Hvad er det, vi vil med vores center? Og hvilken kultur forudsætter vores målsætning? For os er efteruddannelse derfor ikke kun, at den enkelte medarbejder opnår større faglighed. Vi vil også sikre et bredere og bedre samarbejde mellem de forskellige medarbejdergrupper for derved at styrke en kultur, hvor medarbejderne er stolte over deres arbejde. For os er kompetenceudvikling altså en kulturpåvirkning og meget mere end et faglig løft hos den enkelte medarbejder, siger arbejdsmarkedschefen i Næstved Kommune.

Morten Thorving, der er beskæftigelsesmedarbejder og har deltaget i modulet Den borgerrettede indsats, bekræfter, at kompetenceudviklingsforløbet ikke bare er et personligt gøremål, men tjener en organisatorisk udvikling.

- Jeg arbejder med jobparate borgere. Gennem mit arbejde har jeg oplevet, at det vil være godt for min funktion, hvis jeg også har et større kendskab til sygedagpengeområdet, og de indsatser mine kolleger anvender der, og den lovgivning de er underlagt. På modulet Den borgerrettede indsatshar jeg sammen med kolleger fra andre områder haft mulighed for at udveksle erfaringer. Modulet har været med til at styrke det tværfaglige samarbejde ved at introducere os til fælles metoder, der sikrer et fælles fagligt niveau, siger Morten Thorving, der har været ansat syv år i Næstved Kommune. 

Ifølge Torben Bahn Petersen er det vigtigt, at CAM løbende kortlægger sine kompetencegab, og at medarbejderne aktivt indgår i kortlægningen. 

- Beskæftigelsesområdet har meget politisk bevågenhed og mange reformer er gennemført. Den kendsgerning stiller store krav til medarbejderne. I Næstved mener vi det alvorligt, når vi siger, at det kræver noget at arbejde i et jobcenter. Med det netop gennemførte efteruddannelsesprogram tror vi på, at medarbejderne bliver bedre til at forstå vores fælles kerneopgave, og at vi hver især har forskellige, men vigtige roller i den.

1) Eksempler på kompetencebehov, som COKs analyse har kortlagt i Center for Arbejdsmarked: 

Behov for, at medarbejdere og ledelse har en ensartet og fælles forståelse af faglige begreber, der anvendes i løsning af kerneopgaven. Det implicitte bliver eksplicit. 

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Behov for en opdatering på hensigten bag gennemførte reformer og intentionerne i gældende lovgivning. De gennemførte reformer fordrer nye tankemåder, metoder og tilgange, hvorfor en dybdegående viden om paradigmeskiftet og intentionerne i reformerne er væsentlig for at kunne iværksætte den rigtige indsats og indfri de forventede resultater.

Behov for at styrke evidensbaserede tilgange i løsning af kerneopgaven.

2) Center for Arbejdsmarkeds målsætning med et samlet kompetenceudviklingsforløb for 100 medarbejdere gennemført af COK: 

·     Styrke medarbejdernes fælles faglige niveau

·     Styrke det tværfaglige samarbejde

·     Understøtte processer der skaber udvikling og refleksion på tværs af enheder

·     Styrke kommunikationen over for borgere og virksomheder samt den interne kommunikation mellem medarbejdere

·     Styrke viden om udvalgte centrale metoder og redskaber i mødet med borgere og virksomhederne (kommunikation, rehabiliterende tilgang og virksomhedskontakt)

·     Styrke kendskab til aktuel lovgivning på beskæftigelsesområdet

·     Skabe transfer mellem indholdet i kompetenceudviklingsforløbet og medarbejdernes daglige praksis og arbejdsopgaver

3) Kompetencemidler:

·     Efteruddannelsesforløbet i Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune er på kompetencegivende akademi- og diplomniveau. Det har derfor været muligt at søge om kompetencemidler gennem Den Kommunale Kompetencefond.

Emneord: COK, Kompetenceudvikling, 121118
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også