Ny direktør for TTO-strategien på Aarhus Universitet

19/03/2012 10:30

Administrator

Den 44-årige Thomas Tscherning skal realisere Aarhus Universitets ambitiøse strategi for teknologioverførsel, innovation og samarbejde med erhvervslivet som ny direktør for universitetets Technology Transfer Office (TTO). Thomas Tscherning har specifikt specialiseret sig i at koble den videnskabelige verden med den kommercielle og har – som det fremgår af hans linkedin-profil – fokuseret kraftigt på, hvordan man sikrer, at forskningen bliver sat i spil i erhvervslivet og samfundet generelt.

Thomas Tscherning har beskæftiget sig med videntung innovation og teknologioverførsel på universiteter som Cornell University, Johns Hopkins University og Harvard University. Han har selv en forskningsbaggrund og har Diploma of Pharmaceutical Medicine fra Karolinske Institute samt en MBA fra Copenhagen Business School.

Derudover har han en betydelig erfaring fra bestyrelsesarbejde i videntunge erhvervsvirksomheder og står bag flere virksomheder, som har videnoverførsel inden for biomedicin som kerneydelse.

- Thomas Tschernings profil er et virkelig godt match til den strategi og de ambitioner, vi tog hul på for godt et år siden for vores TTO-aktiviteter på Aarhus Universitet. Vi har store forventninger til, at vores TTO bidrager til at skabe et af de bedste innovations- og vækstmiljøer i Europa. Thomas Tscherning har et godt afsæt, da han indgående kender de arbejdsformer og udfordringer, som universitetet står over for, siger Søren E. Frandsen, prorektor på Aarhus Universitet.

TTO skal overordnet sikre, at kommercielt interessante forsknings- og udviklingsprojekter modnes fra ide til realisering i et tæt samspil mellem forskere, investorer og industripartnere med så få barrierer som muligt. Resultatet af dette samspil skal blandt andet udmønte sig i innovative og konkrete samarbejdsprojekter, hvor nye produkter og serviceydelser kan finde kommerciel anvendelse nationalt og internationalt.

- Stillingen kræver ikke bare en person, som har viden, erfaring og kompetencer inden for teknologioverførsel og kommercialisering af viden. Den kræver også en person, der er områdets ambassadør indadtil og udadtil og kan iværksætte de rigtige netværk og relationer. Jeg har stor tillid til, at Thomas Tscherning er den rette til det, forklarer Søren E. Frandsen.

Thomas Tscherning lægger vægt på den strategiske betydning, som Aarhus Universitet tillægger techtrans-området og ser frem til at videreudvikle aktiviteterne.

- Aarhus Universitets forskere har en værdifuld viden, der i endnu højere grad kan omsættes til industriel know-how og opdagelser. En viden, som jeg - sammen med det kompetente hold fra AU Technology Transfer Office - ser frem til at udvikle yderligere til praktisk gavn for samfundet, siger Thomas Tscherning.

Thomas Tscherning tiltræder som direktør for Aarhus Universitets TTO den 1. maj 2012.

Mest Læste

Annonce