Lykke Sørensen
Lykke Sørensen

Ny politidirektør til Nordsjællands Politi

25/06/2023 13:18

Redaktionen

Justitsministeren har indstillet til HM Dronningen, at politidirektør i Rigspolitiet Lykke Sørensen per 1. august 2023 udnævnes som ny politidirektør i Nordsjællands Politi.

Lykke Sørensen er uddannet cand. jur. og har været politidirektør siden 1. august 2020. Før det var Lykke Sørensen direktør i Center for Straffuldbyrdelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen, ligesom hun tidligere har været afdelingschef i UIM, vicedirektør i Udlændingestyrelsen og juridisk chef i PET. Lykke Sørensen har bortset fra domstolene arbejdet inden for alle dele af straffesagskæden.

Lykke Sørensen udtaler: "Jeg glæder mig til at blive en del af Nordsjællands Politi og samarbejdet med alle de dygtige medarbejdere. I begyndelsen af min karriere var jeg anklager i Københavns Politi, og efterfølgende har jeg slået mine folder hos bl.a. de overordnede myndigheder i politiet og anklagemyndigheden. Jeg ser frem til for første gang at være en del af øverste ledelse i en politikreds og medvirke til at løse vores opgaver helt tæt på borgerne. Samtidig er det med vemod, at jeg forlader Politiområdet og siger farvel til nogle fantastiske kolleger. Jeg ved, at jeg kommer til en velfungerende politikreds, og jeg vil som politidirektør i Nordsjællands Politi gøre mit yderste for, at Nordsjællands Politi også fremover bidrager til den samlede opgaveløsning i politiet og anklagemyndigheden."

Rigspolitichef Thorkild Fogde siger om udnævnelsen: "Lykke Sørensen er en meget kompetent og handlekraftig leder, som brænder for politiets og anklagemyndighedens kerneopgaver. Lykke Sørensen har ydet en meget stor indsats i reformen af Rigspolitiet, og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i hendes nye rolle som politidirektør i Nordsjællands Politi."

CV

Politidirektør Lykke Sørensen
Født 15. marts 1966
Juridisk kandidat fra januar 1993 fra Københavns Universitet

Karriere

01-08-2020: Politidirektør, Rigspolitiet
01-10-2017: Straffuldbyrdelsesdirektør, Kriminalforsorgen
01-08-2015: Afdelingschef, UIM, Udlændingeafdelingen
01-08-2014: Vicedirektør, Udlændingestyrelsen
01-07-2007: Juridisk chef, PET
01-07-2003: Vicestatsadvokat, Rigsadvokaten
01-05-2001: Souschef, JM, Det Internationale Kontor
01-02-1999: Fuldmægtig og sektionsleder, JM, Det Internationale Kontor
01-06-1998: Fuldmægtig og sektionsleder, JM, Politikontoret
01-04-1997: Rigsadvokatfuldmægtig, Rigsadvokaten
01-03-1995: Anklager, Politidirektøren i København
01-02-1993: Fuldmægtig, JM, Civilrestdirektoratet

Mest Læste

Annonce