Fra OPI-pilotprojekt til forretning

Velfærd

22/04/2014 14:45

Freja Eriksen

Overgangen fra pilotprojekt til forretning er udtryk for en øget professionalisering af OPI-feltet. I stedet for pilotprojekter fokuseres der på implementerbare løsninger, business cases og effekt. Det er et nødvendigt skridt, hvis offentlig-privat innovation skal opfylde forventningerne. Men også et skridt, der kræver mod hos de personer, der arbejder med OPI.

Hvordan forener man innovation og forretning? Offentlig-privat innovation har været præget af pilotprojekter, hvor indsamling af læring og erfaringer var blandt hovedformålene. Dette er ikke længere nok. Tiden med pilotprojekter er ovre. Nu handler det om at forene innovation og forretning. Der skal altså tænkes nyt samtidig med, at den økonomiske gevinst bliver gjort synlig for begge parter.

DoseCan

DoseCan er en fysisk pilleæske, der er koblet sammen med en elektronisk app, en såkaldt intelligent dosisdispensering, som giver overblik over, hvilken medicin den enkelte borger skal have, og ikke mindst giver signal om, hvornår medicinen skal tages.

Læs mere på www.dosecan.com

 

For mange ældre er det en udfordring af få den rette medicin til rette tid. Det er en udfordring, som mange kommuner kæmper med at løse og her er DoseCan en mulig løsning. Netop denne løsning har Væksthuset, i et offentligt-privat innovationsprojekt, sammen med Gentofte Kommune og virksomheden Dosesystem ApS, været med til at afprøve.

I projektet var det centralt for alle parter, at der fra start af var fokus på både innovation og forretning. Således blev formålet med projektet både at afprøve DoseCan med henblik på at indsamle viden, der både kunne bruges til at tilpasse løsningen samt til at kortlægge kommunens business case i forbindelse med en eventuel investering i DoseCan.

At bruge mange projektressourcer på at udarbejde en business case, der udelukkende fokuserer på den offentlige parts perspektiv kan umiddelbart virke ensidet. Men det vigtige at forstå er, at business casen for det offentlige i høj grad også er den private parts ditto. Det er to sider af samme sag. Da vi i projektet fokuserede på at lave en business case for kommunens eventuelle investering blev det nemlig tydeliggjort, hvilken værdi Dosesystem kan tilbyde kommunen.

Afprøvningen af DoseCan hos otte borgere, var den primære aktivitet i projektet, da DoseCan ved projektets påbegyndelse endnu ikke havde været i hænderne på nogen borgere eller medarbejdere.

Derfor blev der arbejdet med en afprøvning i to faser. I første fase var der udelukkende fokus på at indhente viden om løsningens funktionalitet. Men i anden fase blev en udvidet afprøvning af funktionalitet suppleret med observationer om, hvordan løsningen påvirker kommunens arbejdsgange samt en business case, der blandt andet undersøgte, hvordan kommunen kan frigive ressourcer ved at investere i løsningen.  

I OPI-samarbejder er det vigtigt at huske, at det handler om at gøre det klart for den anden part, hvad du kan tilbyde dem. Dermed bliver evnen til at påvise effekt fx gennem en positiv business case det første skridt på vej mod en vedvarende og gensidigt udbytterig relation.

Når en virksomhed efter et endt OPI-projekt står med en business case, der allerede efter et enkelt år viser positive resultater, er det en indikation på et godt og ud bytterigt samarbejde for både kommune og virksomhed.

En business case, der viser at en kommune kan spare penge ved indkøb af DoseCan. Sådan et regnestykke ville vi aldrig selv kunne opstille med samme troværdighed. Så det er helt klart noget, der har hjulpet os i forhold til at få udviklet et færdigt produkt.

– Jesper K. Thomsen, ejer, Dosesystem ApS.

Overgangen fra pilotprojekter til forretning kan derfor anskues som udtryk for en øget professionalisering af OPI-feltet, hvor der i stedet for pilotprojekter fokuseres på implementerbare løsninger, business cases og effekt. Det er et nødvendigt skridt, hvis offentlig-privat innovation skal være i stand til at opfylde de forventninger der er, men også et skridt, der kræver mod hos de personer, der arbejder med OPI.

Det er nemlig langt fra givet, at den business case man laver, viser den positive effekt og gevinst, som de involverede håber på. Men ved at turde kaste sig ud i dette arbejde giver man til gengæld sig selv og projektet bedre forudsætninger for at fastholde fokus på de centrale målsætninger. Dermed øges sandsynligheden for, at levere succesfuldt på disse målsætninger.

Læs mere om projektets resultater og se business casen fra projektet på OPALLs hjemmeside

 

Mest Læste

Annonce