''Lederens ledelsesfaglige kompetencer såvel som personlige egenskaber vil i høj grad blive udfordret, når innovationsprocesser skal igangsættes og gennemføres'', siger Bent Suhr chefkonsulent hos COK
''Lederens ledelsesfaglige kompetencer såvel som personlige egenskaber vil i høj grad blive udfordret, når innovationsprocesser skal igangsættes og gennemføres'', siger Bent Suhr chefkonsulent hos COK

Ledelse af innovative processer

Ledelse

13/11/14 12:30

Suleman Haider

Innovation afstedkommer forandring, udvikling og nye veje at gå, men på trods af det kan ledelse af innovative processer ikke reduceres til forandringsledelse eller det at lede en virksomhed i stadig udvikling. Innovation er meget mere end forandring, nytænkning og udvikling. Det er komplicerede processer, som kræver involverende ledelse og ledere, som er deres egen positionering og egne udfordringer bevidst.

Gå forrest, men i baggrunden

Innovation kan ikke intellektualiseres eller akademiseres – det skal gøres! Vi skal som ledere gå foran med det gode eksempel, og det indebærer bl.a., at vi skal turde være målsøgende og bevæge os ud af en vej, vi ikke ved, hvor ender. Måske finder vi noget, og hvis ikke, kan det være, vi finder noget andet værdifuldt, der leder os til at blive mere målsatte.

Som leder skal du have modet til at lade dine medarbejdere eksperimentere og gøre deres egne opdagelser. Det får mig til at tænke på Ebbe Rodes monolog om ’Sangforeningen Morgenrøde’,  hvor de på deres årlige skovtur har kvinderne med i optoget. Her bliver de bedt om at gå foran og i øvrigt holde sig i baggrunden. Det er den position, lederen skal indtage, når innovative processer skal ledes.

Tydelige rammer er nødvendige

At gå foran og samtidig holde sig i baggrunden betyder også at kunne sætte rammerne for processen. Her er din positionering som leder ekstremt vigtig. Du skal være særdeles skarp på rammerne, så de er klare og tydelige og ikke til at misforstå. Tydelige rammer skal ikke bruges til at indsnævre, men til at anvise hvilken bane, vi spiller på. Jo klarere og tydeligere rammer og vilkår er, desto flere muligheder giver vi medarbejderne, og desto flere kreative og innovative tiltag kan vi forvente. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er mængden af rammer eller regler, som er afgørende, men derimod skarpheden. Og der vil uden tvivl løbende i processen være behov for, at du som leder markerer rammer og vilkår og måske endda gør dem endnu skarpere. Som leder er vi således kontekstmarkør, og det er i den rolle, vi skal positionere os, hvis vi vil mærke effekten af at arbejde med innovation. Vi skal ikke bestemme slagets gang eller gå i detaljer, men tegne de store linjer og sørge for at rammer, vilkår og muligheder er til stede, så den enkelte medarbejder til fulde kan udnytte det innovative potentiale, som alle mennesker i forskellig grad er i besiddelse af.

Innovation udfordrer vanetænkning

Lederens ledelsesfaglige kompetencer såvel som personlige egenskaber vil i høj grad blive udfordret, når innovationsprocesser skal igangsættes og gennemføres. Med nye processer, der er kendetegnet ved at være målsøgende, og som repræsenterer ikke-viden, diversitet og divergent tænkning – og kreativ idéudvikling, bliver der stillet store krav til den enkelte leder og medarbejder.

Vi vil alle blive udfordret på forskellige niveauer og steder, bl.a. på vores manglende mod, vores tålmodighed, vores mønstre og handlemåder. Innovation udfordrer nemlig i høj grad vores vanetænkning og mønstre. Kan vi som leder acceptere ikke at vide, hvor vi ender? Kan vi acceptere ikke at vide, hvad vores medarbejderes initiativer fører til? Og kan vi acceptere, at tingene ikke bliver gjort på lige den måde, vi selv synes er den bedste?

Vi kan lære af indianerne

For at lede innovative processer bliver vi altså udfordret på mange af vores personlige egenskaber og ledelsesfaglige kompetencer. Så hvad skal vi sætte i spil for at blive gode til at lede innovative processer?

Vi kan lære rigtig meget af de gamle indianere. Jeg har i den grad taget ’Medicinhjulet’ til mig. Det giver et godt billede af, hvordan vi kan sætte alle vores kompetencer i spil, når vi skal lede innovative processer. 

Mod nord har vi stammens ældste, som repræsenterer vores visdom, viden og erfaring. Mod syd har vi barnet, som i denne sammenhæng repræsenterer leg, vildskab, ikke-viden og nysgerrighed. Mod øst det maskuline, krigeren, som søger ud for at finde nye horisonter, er modig og bringer ny viden og bytte med hjem og sidst men ikke mindst mod vest det feminine, stammens kvinder, som har overblik, drager omsorg og har styr på tingene. Forestil dig, du står i midten af medicinhjulet og har alle disse forskellige kompetencer at gribe ud efter i din daglige ledelse. Pointen er at få dem til at spille sammen og gøre dem til en del af sit eget samlede kompetencesæt. Det er nødvendigt, hvis vi vil være dygtige innovationsledere, for hele vores kompetenceregister vil med sikkerhed blive udfordret i processen.  

Vi skal derfor arbejde med vores egen uformåen og turde sætte os selv og vores kompetencer i spil. En god selvindsigt er således afgørende for at lykkes som leder af innovationsprocesser. Selvindsigten skal vi bruge til at sætte fokus på, hvad vi skal udfordre og udvikle hos os selv. Vi mister ikke ansigt eller taber prestige ved at melde ud, hvor vi har udfordringer. Tværtimod! Det vil skabe den autenticitet, som også er nødvendig for at lede en innovationsproces.