Sådan kan det offentlige innovere the Google-way

Ledelse

06/04/2016 13:40

Nick Allentoft

Når Google kan, så kan offentlige organisationer også, mener serieiværksætteren Jonathan Løw, der her leverer et skud ind inspiration til innovations-arbejdet i offentlige organisationer. Se video fra Google Campus.
Det er næsten overflødigt at påpege, at Google og danske organisationer/kommuner befinder sig i vidt forskellige virkeligheder. Det gælder, når vi taler størrelse, marked, formål, regulativer m.v.   Ikke desto mindre er der meget at hente for det offentlige Danmark, når det kommer til innovation og innovationskultur. Det skyldes ikke mindst Googles meget evidensbaserede tilgang til innovation, hvilket er en klar fordel i en virkelighed, hvor danske kommuner er underlagt ganske strenge krav i forhold til dokumentation, afrapportering og effektivitet.

Innovationsdebatten

Bliv inspireret til mere innovation i Innovationsdebatten og bogmærk temasiden med fokus på innovation

Foruden dette er Google på mange måder en frontløber i forhold til at tænke og skabe en ægte innovationskultur frem for blot en innovationsstrategi. Med det afsæt følger nedenfor fire af de vigtigste ’learnings’ fra Google, som kan understøtte danske kommuners ønske om at sikre udvikling frem for afvikling og en transformation fra at være forandringsparate til at blive forandringsskabende…

Læs mere fra Jonathan Løw her   10X-princippet Hos Google arbejder man ud fra ”10X” (10 gange) frem for ”10%”-principper. Dvs. at idéudvikling og innovation sker hos Google ud fra en vision om at ville forbedre et produkt, en service eller en proces 10 gange frem for med 10 procent. Dette mindset har ført til alt fra kontaktlinser, der kan måle glukose-niveauet hos brugere, til balloner der kan levere internetadgang til fjerne egne.   Sådan kan I overføre tankegangen til jeres kommune: Små hverdagsforbedringer er udmærket som én del af innovation, men skal I virkelig frigøre ressourcer og forny jeres måde at agere som kommune på, så er I nødt til at tænke større. I praksis kræver dette et mindset, hvor I tænker stort (hvor vil I hen), handler småt (afprøver de bedste idéer igennem små afgrænsede forsøg / projekter) og fejler hurtigt og billigt (fordi I administrerer borgernes penge). Ved at implementere dette mindset og agere en smule ligesom iværksætter-investorer, der investerer mindre midler med forhåbningen om et stort afkast, vil I kunne spejle noget af Googles berømte og roste 10X-princip.   Lancér og lyt Inden for restaurantbranchen findes begrebet ”soft opening”. I stedet for at satse på det perfekte produkt og markedsføre sig vidt og bredt fra starten af, begynder mange amerikanske caféer og restauranter med at holde åbent nogle få dage.

I disse dage lytter de til gæsterne, stiller dem spørgsmål og finder ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. På den måde risikominimerer de deres forbrug af tid og penge. 

Sådan kan I overføre tankegangen til jeres kommune: I forlængelse af ”tænk stort – handl småt”-princippet vil danske kommuner kunne lære meget af Lean Startup-bevægelsen, der opstod i USA og siden har gået sin sejrsgang i iværksættermiljøer over hele verden.   Tanken er den, at man bygger en såkaldt MVP – et ”minimal viable product”. Det kan i praksis sammenlignes med forskellen på en normal bolle fra bageren og så en bolle fyldt med krymmel, glasur, chokoladestykker osv.   MVP’en er den simple udgave af den større idé, men samtidig i en funktionel og testbar udgave. På samme måde bør kommuner afprøve flere idéer, end man gør i dag, men i mindre udgaver og projekter. Det kræver en større risikovillighed både iblandt medarbejderne og ledelsen, men det er samtidig en evidensbaseret tilgang, hvorfor det vil være forholdsvis nemt at afrapportere resultaterne og få bevilliget midler til de tiltag, hvor MVP’en viser de indledende, positive resultater.   Del, del, del En åben tilgang til innovation vil i 9 ud af 10 tilfælde føre til mere og bedre innovation. I Google’s tilfælde har de bl.a. indbygget det i deres faste innovationskultur igennem et ugentligt TGIF-møde. Det er en begivenhed af godt en times varighed, hvor alle ansatte i Google kan deltage enten fysisk eller via en livestream. Her præsenterer ansatte fra forskellige afdelinger af Google deres idéer og tanker, og efterfølgende står Google som organisation klar til at indsamle så meget feedback som muligt fra deltagerne og tilhørerne.

Sådan kan I overføre tankegangen til jeres kommune:

Jeg har i samarbejde med flere kommuner indført princippet ”At arbejde højere”. Det er en tilgang til opgaver, projekter og daglige opgaver, hvor man hele tiden deler sin viden med kollegerne, fordi det giver glæde at dele, og man bliver hørt, set og forstået mere på den måde. Delingen kan foregå på mange måder og niveauer. Alt fra interne mails til intranet, et fast punkt på det ugentlige møde etc. Ligesom Google har deres TGIF-møder, kunne I i kommunen indføre punktet ”Innovationskultur / gode idéer” på jeres mødeagendaer som en ligeså stor selvfølgelighed som punktet ”eventuelt”.   70-20-10-modellen Siden Google’s spæde opstart har organisationen arbejdet ud fra en 70-20-10-model:   - 70% af al tid og ressourcer i organisationen bruges på kerneforretningen - 20% bruges på projekter, der relaterer sig til kerneforretningen - 10% bruges på projekter, der ikke har nogen relation til kerneforretningen.   Filosofien bag ovenstående tilgang er at understøtte en JA-kultur, hvor det bliver legalt, også rent tids- og ressourcemæssigt, at udfordre måden, som organisationen gør tingene på i dag. Derudover er det en naturlig fødekæde, hvor det har vist sig, at de 10% ”ikke-relaterede”-aktiviteter har affødt væsentlige bidrag til kerneforretningen (de 70%).   Sådan kan I overføre tankegangen til jeres organisation Ovenstående tilgang kræver naturligvis en grundlæggende kulturændring i mange kommuner.  Jeg har præsenteret idéen for flere af de kommuner, jeg hjælper med deres innovation og innovationskultur, og svaret er efterhånden ganske forudsigeligt:   ”Vi er i forvejen så pressede, at det aldrig vil kunne lade sig gøre i praksis.”   Denne indvending er ikke forbeholdt det offentlige, men går igen mange steder i det private erhvervsliv herhjemme. Ikke desto mindre har jeg samtidig oplevet i hundredvis af organisationer, hvor transformationen rent faktisk har fundet sted og affødt fantastiske resultater.   Det vil utvivlsomt kræve en modig ledelsesbeslutning i kommunerne, men der er ingen tvivl om, at det vil føre til mere udvikling og mindre afvikling, hvis man tør tage springet enten delvist eller helt.

Biografi

Jonathan Løw er serie-iværksætter og har startet 4 virksomheder, heraf 2 internationale.   Han er bl.a. blevet kåret som Årets Iværksætter og udnævnt som én af Danmarks 100 mest lovende ledere af Berlingske Nyhedsmagasin.   Derudover har han en baggrund som team-leader hos KaosPiloterne, iværksætterrådgiver og investor hos Accelerace samt marketingchef hos Bog & idé.   De seneste 4 år har han drevet virksomheden Listen Louder, hvor han hjælper danske vækstiværksættere og kommuner med innovation, forretningsudvikling og autentisk ledelse. Han har arbejdet med innovation og innovationskultur i over 20 danske kommuner og skrevet bestselleren ”Listen Louder” om sine erfaringer – en bog der indtil videre er solgt i over 15.000 eksemplarer.   Jonathan Løw sidder i bestyrelsen for Dansk Iværksætter Forening samt i en række andre bestyrelser og advisory boards indenfor både det private erhvervsliv og det offentlige Danmark.  

Mest Læste

Annonce