Nordsjællandsk kommune afslører socialt snyd for 7 millioner

Godt 300 borgere i Rudersdal Kommune røg sidste år i søgelyset for socialt snyderi. Foreløbig gevinst ifølge kommunen, er 7 millioner kroner i 66 sager.

I 2016 igangsatte Kontrolgruppen 274 sager, og ved udgangen af året er 66 sager afsluttet med en samlet offentlig besparelse på lidt over 7. millioner kroner, heraf er 651.000 tilbagebetalingskrav mens 6.4 millioner kroner udgør en fremtidig besparelse. Rudersdal Kommunes andel udgør knap 5 millioner Skroner.


- Kontrolgruppen er sat i verden for at stoppe socialt bedrageri. Borgerne skal trygt betale deres skat med en vished om, at kommunen gør et stort arbejde for at udbetale pengene rigtigt -, udtaler chef for Borgerservice Charlotte Lemche-Romvig og tilføjer:

- Vores overbevisning er, at kontrolarbejdet har en præventiv effekt, så vi både stopper socialt bedrageri, men også forebygger borgere i at foretage ulovligheder -.

Arbejdet med at bekæmpe socialt bedrageri sker i tæt samarbejde med SKAT, Nordsjællands Politi og ikke mindst Udbetaling Danmark. Samtidig har Kontrolgruppen, der består af 2.5 årsværk, en række igangværende initiativer, der har bidraget til de gode resultater. Herunder:

 • Fokus på borgere, der er registreret uden fast bopæl i CPR-registeret og samtidig modtager sociale ydelser - f:eks. Sygedagpenge og kontanthjælp.
 • Anmeldelser via rudersdal.dk, hvor borgere har mulighed for at give en anonym anmeldelse
 • Virksomhedskontroller, der bliver gennemført på baggrund af konkrete anmeldelser

I 2017 arbejder Kontrolgruppen systematisk videre for at sikre, at ydelser fra kommunen når de rigtige hænder og hjælper, der hvor behovet reelt er.

 

Uddybende fakta om indsats i 2016

Fokus på borgere i Rudersdal Kommune, der er registreret "uden fast bopæl"

Kontrolgruppen har siden 2012 haft fokus på de borgere, der er registreret uden fast bopæl i CPR-registeret og samtidig modtager sociale ydelser. Borgerne skal have ophold i kommunen for at få udbetalt sociale ydelser fra Rudersdal Kommune. Dette fokus sikrer eventuelle fejludbetalinger på et så tidligt tidspunkt så muligt.

Anmeldelser modtaget fra www.rudersdal.dk

Borgere har mulighed for at give en anonym anmeldelse via Rudersdal Kommunes hjemmeside. Ligesom tidligere år er det kommunens vurdering, at op mod 80 % af de anmeldelser Kontrolgruppen modtager fra hjemmesiden resulterer i, at en kontrolsag startes op.

 

Samarbejde med SKAT og Nordsjællands Politi

Det generelle samarbejde med SKAT på socialt bedrageri området er koncentreret til enkeltsagsniveau. Ved udgangen af 2016 har kommunen modtaget en sag fra SKAT, som sandsynligvis resulterer i et tilbagebetalingskrav på 400.000 kr. samt en politianmeldelse.

Kontrolgruppen modtager en del sager fra Nordsjællands Politi. Primært omhandler sagerne manglende eller forkert CPR-registrering. Derudover samarbejdes tæt om forsvundne og efterlyste personer.

 

Virksomhedskontroller

I 2016 har Kontrolgruppen gennemført 3 virksomhedskontroller. Kontrollerne er blevet gennemført på baggrund af konkrete anmeldelser. 2 af virksomhedskontrollerne blev afsluttet efter endt kontrol, da der ikke var tale om konkret snyd med offentlige ydelser i virksomhederne. Den sidste sag resulterede i en fremadrettet besparelse på 200.000 kr.

 

Udbetaling Danmark

Kontrolgruppen og Udbetaling Danmark har gennem 2016 fået et tættere og stærkere samarbejde. Hovedårsagen er Den Fælles Dataenhed, som blev etableret i Udbetaling Danmark regi i efteråret 2015. Den Fælles Dataenhed er en udvidet form for registersamkøring, og dækker ydelsesområderne SU, kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads til daginstitution.

4 sager er endt med en afgørelse og en samlet offentlig besparelse på 200.000 kr.

 

Emneord: Sociale snydere, Socialt snyd, Afsløring af socialt bedrageri, Socialt bedrageri, Social snyd
Rudersdal Kommune på DenOffentlige.dk Rudersdal Kommune
Aktivitet: Artikler: 17 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 20.01.15 Velfærd
  Kampen mod socialt snyd forsætter

  I efteråret 2014 er en kontanthjælpsmodtager i Fredensborg Kommune, der har modtaget ydelser i ca. 4 år, afsløret i at have drevet selvstændig virksomhed i samme periode.

 • 09.12.13 Velfærd
  Regeringen vil sikre korrekte udbetalinger af sociale ydelser

  Fejludbetalinger og socialt snyd udgør en betydelig omkostning for samfundet hvert år. Mere automatisering af sagsbehandlingen, bedre brug af it-værktøjer og fælles indsatser er effektive redskaber til at sikre korrekte udbetalinger af sociale ydelser. Det viser en analyse foretaget af Deloitte Consulting.

 • 21.03.13 Velfærd
  Ny kritik fra ombudsmanden i sag om socialbedrageri

  I forlængelse af en meget omtalt sag fra Sorø fra foråret 2012 kritiserer Ombudsmanden på ny den måde, som en kommune og et socialt nævn har behandlet en sag om socialbedrageri på.

 • 06.02.13 Velfærd
  Kommunen har afsløret socialt bedrageri for 10,2 mio. kr.

  Indsatsen fra Hedensted Kommunens to medarbejdere har også i 2012 givet store resultater. Fra november 2011 til november 2012 er det lykkedes at finde 6,7 mio. kr., som er udbetalt uretmæssigt til borgere i kommunen.

 • 26.10.12 Social
  Ny analyse afslører sløset kontrol med sociale ydelser

  En ny analyse fra Deloitte viser, at der hvert år uretmæssigt udbetales sociale ydelser for et milliardbeløb. Derfor tager regeringen nu initiativ til en mere effektiv kontrol med udbetalingen af de sociale ydelser. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup påpeger, at det er undergravende for velfærdssamfundet, når borgere uberettiget får sociale ydelser.