Nu bliver der nemmere adgang til information om grundskolerne

Nyt værktøj giver mulighed for at sammenligne grundskolerne på syv forskellige parametre.

 
I dag gør minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, det langt nemmere at få adgang til detaljerede informationer om de enkelte grundskoler. Et nyt digitalt værktøj på uvm.dk/skoletal giver via adgang til data skolebestyrelser, forældre, elever, lærere, skoleledere, politikere et bedre og mere nuanceret grundlag for at udvikle skolerne og vælge skole til deres børn.

I dag lancerer minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby et nyt digitalt værktøj, som giver interessenter på skoleområdet hurtig og fleksibel adgang til centrale nøgletal for grundskolerne. Her kan forældre, elever, skoleledere, kommuner og lærere bedre sammenligne og følge med i udviklingen på skolerne. Ved hjælp af værktøjet kan man blandt andet se, hvordan eleverne trives på skolen, og hvordan de klarer sig efter 9.-klasseprøverne.

Det nye redskab giver bedre mulighed for, at elever, forældre, skolebestyrelser, lærere, pædagoger og skoleledere kan indgå i dialog og bidrage til at styrke skolernes udvikling. Værktøjet gør det tydeligere for skoler, kommuner, skoleledere og lærere, hvor der skal sættes ind, og hvor der kan hentes inspiration.
 
Værktøjet gør data, som allerede er offentligt tilgængeligt, nemmere at gå til. Samtidig får skolelederne på den nye side mulighed for at skrive ind, hvorfor skolens resultater og omstændigheder ser ud, som de gør, og hvordan skolen arbejder med eksempelvis trivsel og faglighed. Endelig bliver tal fra den trivselsundersøgelse, der gennemføres af alle folkeskoler, nu tilgængelige på et mere detaljeret niveau.
 
”Formålet er at skabe åbenhed om skolernes resultater på en brugervenlig måde. Vi ønsker, at alle de data, vi i dag har i ministeriets databaser, skal kunne fungere som et arbejdsredskab for lærere, skoleledere, skolebestyrelser og forældre. Det er et udviklingsværktøj, der skal hjælpe skolerne til at opnå bedre resultater og klæde forældre, elever, lærere og ledere bedre på til at tale sammen om udfordringerne,” siger Ellen Trane Nørby.
 
Med få klik kan elever og forældre, skoleledere, lærere og kommuner med det nye værktøj sammenligne skolerne ud fra data på syv parametre:
 
 • Elevfravær.
 • Skolens karakterer.
 • Skolens karakterer korrigeret for, hvad man kan forvente i forhold til skolens socioøkonomiske baggrund.
 • Tal for, hvordan eleverne trives socialt såvel som fagligt, ro og orden.
 • Elevernes uddannelsesstatus efter afslutningen af 9. klasse.
 • Andelen af fag dækket af undervisere med linjefagskompetence eller tilsvarende.
 • Oplysninger om elevsammensætningen på skolerne.
 
Værktøjet kan fra i dag tilgås via denne adresse: uvm.dk/skoletal.
 
Emneord: Skoleavisen, Undervisningsministeriet, Skoletal, Grundskoler, Sammenligning
Uddannelses- og Forskningsministeriet på DenOffentlige.dk Undervisningsministeriet
Aktivitet: Artikler: 89 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også