Nu har Novo givet over syv mia til diabetescentre i hele landet

Novo Nordisk Fonden har nu finansieret Steno Diabetes Centre i alle fem regioner. Samlet har fonden de senere år givet 7.3 milliarder kroner til etablering af diabetescentre i Danmark.

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden sker på baggrund af en drejebog for etablering og drift af centret. Drejebogen, der er udarbejdet med inddragelse af fagpersoner, sygehuse, patienter og øvrige sektorer i regionen, er 20. august 2018 blevet godkendt af et bredt politisk flertal i regionsrådet i Region Sjælland.

Formålet med Steno Diabetes Center Sjælland er at øge livslængden og forbedre livskvaliteten for alle personer med diabetes i regionen. Centret vil desuden have særligt fokus på at mindske socialt udsattes risiko for at udvikle diabetes.

Centret vil med udgangspunkt i Region Sjællands decentrale sygehusstruktur etableres i nye og eksisterende bygninger fordelt på regionens fire sygehusenheder samt psykiatrien. Centret skal løfte kvaliteten af i diabetesindsatsen i samarbejde med almen praksis og kommunerne.

Regionrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, siger: "Med Steno Diabetes Center Sjælland får vi et betydeligt løft for alle borgere med diabetes i regionen. Vi bringer den specialiserede behandling tæt på borgerne - uanset hvor de bor, og uanset hvem de er. Vi placerer derfor behandlingen af voksne og børn så lokalt som muligt - og opretter et særligt tilbud til psykiatriske patienter med diabetes. Samtidig bliver vi en aktiv del af et nationalt fællesskab om bedre forebyggelse og mere forskning."

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, siger: "Novo Nordisk Fonden ønsker at bidrage til, at Danmark kan tilbyde forskningsbaseret behandling og forebyggelse af diabetes i verdensklasse. Målet er, at personer med diabetes skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes. Steno Diabetes Center Sjælland vil bl.a. gøre en særlig indsats målrettet sårbare og udsatte familier og personer med det formål at sikre, at alle i regionen modtager den bedst mulige behandling af diabetes."

Det forventes, at ca. 10.000 patienter årligt vil modtage behandling på Steno Diabetes Center Sjælland, men det er ambitionen, at alle regionens ca. 45.000 personer med diabetes vil mærke et løft i kvaliteten af behandlingen af diabetes.

Et særligt fokusområde for centret vil være ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og komobiditet. Her vil centret bl.a. målrette indsatsen mod specifikke målgrupper såsom sårbare familier med børn/unge med diabetes, børn og unge i høj risiko for at få diabetes, svært overvægtige voksne, voksne socialt udsatte, etniske minoriteter samt patienter med diabetes og multisygdom.

Bevillingen til Region Sjælland starter 1. januar 2019 og løber over 10 år frem til udgangen af 2028 med mulighed for forlængelse.

Om Steno Diabetes Center Sjælland

Steno Diabetes Center Sjælland etableres ved Region Sjællands fire sygehusenheder samt psykiatrien.

Centret vil have seks kernefokusområder:

 • Styrke behandling og forebyggelse af senkomplikationer
 • Forbedre den sammenhængende patientindsats
 • Minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og komorbiditet
 • Styrke samarbejde med psykiatrien
 • Styrke forskning
 • Forbedre patientuddannelse og kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle

For at kunne drive udvikling, forskning og spredning af viden inden for centrets indsatser vil hvert sygehusenhed få ansvar for at udvikle et særligt fokusområde. Valget af fokusområde tager afsæt i etablerede kompetencer, dvs. hvor de respektive sygehuse allerede har opbygget en profil:

 • Nykøbing Falster Sygehus: Minimere social ulighed i sundhed i relation til diabetes
 • Sjællands Universitetshospital (Køge og Roskilde): Somatisk komorbiditet og følgesygdomme til diabetes
 • Holbæk Sygehus: Samarbejde med primær sektor i relation til diabetes
 • Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse samt psykiatrien: Psykisk sygdom og diabetes

Alle standardaktiviteter i centret finansieres af Region Sjælland, mens Novo Nordisk Fonden betaler for de supplerende forebyggelses- og behandlingsaktiviteter. Desuden vil fonden bidrage til centrets øvrige kerneaktiviteter, som ligger ud over de eksisterende tiltag: klinisk forskning, uddannelse og kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle, øget tværsektorielt samarbejde samt det særlige fokusområde inden for ulighed i sundhed inden for diabetes. Herudover vil fonden også finansiere tilpasning af de fysiske rammer på sygehusene i Region Sjælland. Ombygningen af eksisterende lokaler ventes at være færdig i 2020 og en ny tilbygning ved Sjællands Universitetshospital i Køge 2021.

Bedre behandling i hele landet

Med bevillingen på 835,4 mio. kr. til Region Sjælland har Novo Nordisk Fonden nu bevilget støtte på i alt 7,375 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Centre i alle fem regioner i Danmark.

I 2016 bevilgede Novo Nordisk Fonden 2,945 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden, og i 2017 bevilgede fonden hhv. 1,4 mia. til etablering af Steno Diabetes Center Aarhus i Region Midtjylland, 1,4 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Odense i Region Syddanmark samt 795 mio. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland.

Emneord: Diabetes, Novo Nordisk Fonden, Fondsstøtte, Region Sjælland, Regionerne, 060918
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 05.09.18 Anne-Marie Krogsbøll
  Patienterne sælges til industrien...

  Vi skal ikke være taknemmelige over denne gaveregn. Man skal jo være meget naiv, hvis man ikke kan se, at dette selvfølgelig er en investering fra Novos side, som de forventer at få overskud på.

  Novo er i gang med at opkøbe den danske diabetesbehandling og den danske medicinske forskning i en grad, så det er meget svært at se, hvor det offentlige system slutter, og hvor Novo begynder.

  Det er sørgeligt, og man må spørge sig selv, hvad politikere og beslutningstagere får for at sælge patienter og sundhedsvæsen til industrien? Må vi få åbnet parti- og kandidatkasserne og politikere og embedsmænds kalendere? Hvem rejser med hvem, hvorhen og hvorfor? Hvem spiser dyre middage med hvem og hvorfor?

  Det danske offentlige system spilles i tiltagende grad i hænderne på private interesser, og ingen skal bilde mig ind, at Atea-sagen er fuldstændigt enkeltstående. Desværre gør Mørklægningsloven det meget svært at få indblik i, præcist HVEM, man skal kigge nærmere på.

  Heine Andersen har skrevet advarende bøger og artikler om privatiseringen af den danske offentlige forskning, og forleden måtte en kommentator i selveste Berlingske komme med advarende bemærkninger:
  https://www.business.dk/medico/pengeregn-fra-novo-kan-skaevvride-forskning
  https://www.altinget.dk/forskning/artikel/professor-novo-milliarder-skaber-stoerre-problemer
  https://www.altinget.dk/forskning/artikel/danske-universiteter-forskningsoekonomien-skal-vaere-gennemsigtig
  https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE10834791/novo-nordisk-taber-retstvist-mod-aerkerival

  Patienterne tvinges i kløerne på Novo-tilknyttede forskere, som på denne måde ad bagvejen tiltvinger sig adgang til patienternes private sundhedsoplysninger. Jeg gætter på, at det i mange tilfælde er uden, at patienterne har mulighed for at få indsigt i dette eller sige nej.

  Hvad der sker, når man sammenblander private og offentlige instanser og interesser, kan ses i den forfærdelige nye Netflix-dokumentar "The bleeding Edge", som allerede har tvunget Bayer til at trække et af sine produkter tilbage. Det gør ondt at se de forfærdelige skæbner det medfører, når offentlige instanser ikke kan finde ud af at holde skansen ift. private firmaer på sundhedsområdet.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også