Foto: Shutterstock

Nu lukker endnu et sogn: Smittetallene stiger

Skoler, SFO’er, klubtilbud, ungdomsuddannelser, kultur- fritids- og bibliotekstilbud mm i Gellerup Sogn lukkes ned som følge af et forhøjet corona-smittetal.

Nedlukningen er en konsekvens af Folketingets aftale for genåbning af Danmark. Ifølge aftalen er en kommune forpligtet til at foretage nedlukning, når smitten har nået et bestemt niveau i et sogn (se nærmere nedenfor).

Dette er nu tilfældet i Gellerup Sogn (9.332 indbyggere).

På den baggrund skal Aarhus Kommune meddele lukning af følgende i Gellerup:

 • Alle grundskoler, konkret Sødalsskolen.
 • Alle SFO’er og klubtilbud
 • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-aktiviteter
 • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter indendørs
 • Bibliotekstilbud – herunder tilbud om click & collect

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Dagtilbud og dagpleje er fortsat åbne. Samtidig etableres der nødpasning på skoler under nedlukningen for elever i 0- til 4. klasse, ligesom sårbare elever vil blive undtaget.

Opfordringer til beboerne i sognet:

Sundhedsmyndighederne har denne opfordring til beboere i sognet:

 • Se så få som muligt.
 • Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra.
 • Private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gøre dette.
 • Passe små børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det og i dagtilbud at opdele i faste, mindre grupper mv.
 • Befolkningen i området lader sig teste

Intensiv sundheds-indsats

I den kommende tid vil sundhedsmyndighederne i samarbejde med Aarhus Kommune stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper i sognet.

Aarhus Kommune har allerede i samarbejde med regionen og Styrelsen for Patientsikkerhed og de kommunale institutioner samt boligforeninger og forskellige foreninger i området iværksat en særlig indsats i Gellerup. Styrelsen for Patientsikkerhed er blandt andet med ”de blå veste” rundt for at ringe på og informere alle beboerne. Herudover har kommunen holdt møder med alle boligforeningerne, de boligsociale medarbejdere, frivillige foreninger, trossamfund osv. i lokalområderne for at få budskabet med opfordring til test spredt så langt ud som muligt.

Region Midtjylland har indsat mobile lyntestenheder suppleret med PCR-test: Lørdag-tirsdag, Blixens, Gellerup, kl. 9-16.

For nærmere besked om lukning af skoler, uddannelsesinstitutioner, SFO, tilbud og nødpasning skal man holde sig orienteret på de kanaler, hvor man almindeligvis får sin information, Aula eller BørneIntra mv.

Hvorfor er kommunen forpligtet til at lukke sognet ned?

En kommune er forpligtet til at lukke et sogn når, følgende tre kriterier er opfyldt:

•Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge

•Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage

•Og positivprocenten er på 2 procent eller mere

Hvornår kan nedlukning ophæves?

Nedlukning af sogne skal ophæves af kommunen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 2 procent i en uge i træk.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 06.05.21 Sundhed
  Nyt studie offentliggjort om bivirkninger efter AstraZeneca-vaccination

  I et dansk-norsk samarbejde har forskere vist en let øget forekomst af sjældne, men alvorlige typer af blodpropper i hjernen samt en generelt øget forekomst af venøse blodpropper (blodpropper i venerne) efter vaccination med AstraZeneca-vaccinen. Risikoen for den enkelte vaccinemodtager vurderes fortsat at være meget lav.

 • 04.05.21 Sundhed
  Sundhedsstyrelsen løfter sløret: Ny vaccine-melding

  Da der er god kontrol med COVID-19 epidemien i Danmark og god fremdrift i vaccinationsudrulningen med andre tilgængelige vacciner, har Sundhedsstyrelsen besluttet at fortsætte det nationale vaccinationsprogram uden at bruge COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson.

 • 29.04.21 Sundhed
  Regeringen med nyt udspil: Vil tiltrække vaccineproduktion til Danmark

  Vacciner er helt centrale, når det handler om at håndtere COVID-19, og for at vi kan holde samfundet så åbent som muligt.

 • 27.04.21 Sundhed
  Børn mangler viden om vacciner

  Danske skolebørn føler sig ikke godt nok klædt på, når det gælder viden om vacciner. Samtidig har størstedelen af eleverne svært ved at skelne rigtige nyheder fra fake news. Det viser en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov.

 • 26.04.21 Sundhed
  Rigshospitalet får nyt middel i kampen mod corona

  Som det første hospital i Danmark har Rigshospitalet fået en autonom desinfektionsrobot UVD Robots fra fynske Blue Ocean Robotics som en donation fra EU-kommissionen. Teknologien gives som led i bekæmpelsen af hospitalsinfektioner, Covid-19 og andre smitsomme mikroorganismer på hospitalerne