Nu skal der fokus på Psykiatrien

44 organisationer, herunder kommuner, regioner, fagforeninger og pårørende til psykiatriske patienter, har netop præsenteret otte forslag, der skal styrke pykiatriområdet i Danmark. Dermed håber de, at de nye anbefalinger kan føre til et løft af området indenfor sundhedsvæsenet.

Skal man tro en pressemeddelelse fra Kommunernes Landsforening (KL) er det for første gang en realitet, at hele 44 organisationer på tværs af psykiatrien gået sammen om at udtrykke række anbefalinger.

Det er anbefalinger, der på sigt kan løfte psykiatriområdet, oplyser KL.

De otte konkrete anbefalinger er formuleret qua et bredt samarbejde mellem kommunerne,regionerne, de ansattes lønmodtagerorganisationer samt foreninger med brugere- og pårørende.

Anbefalingerne er  afleveret til social- og indenrigsminister Astrid Krag samt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, da det i sidste ende er politikerne på slotsholmen i København, der skal prioritere psykiatrien, således at anbefalinger kan blive implementeret ude i praksis hos læger og hospitaler.

- Det er utroligt vigtigt for os, at vi har været sammen om anbefalingerne. Det er en enig og samlet sektor, som anbefaler et løft af psykiatrien – og det håber jeg, giver et skub i processen med at udforme en ny 10-årig plan for området til fordel for både brugere, pårørende og medarbejdere, siger Torben Hollman, der er sektorformand for FOA's medlemmer i social- og sundhedssektoren.

Psykiatrien mangler penge

Hos PsykiatriAlliancen, der repræsenterer brugere, pårørende og fagfolk inden for psykiatriområdet, der er der også glæde at spore, men organisationen håber også, at anbefalingerne kan være med til at give flere penge til psykiatrien fra Folektinget. 

- Psykiatrien har i årevis været underfinansieret og underprioriteret. Vi har ventet alt for længe med en plan for psykiatrien, men forhåbentlig kan anbefalingerne fra hele sektoren være med til at give politikerne et oplyst grundlag for en 10-års plan for psykiatrien, siger Kristian Bennedsen, talsperson hos PsykiatriAlliancen, i pressemeddelelsen.

Håber på bedre kvalitet 

Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og formanden regionsrådet i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), håber, at samarbejdet bag anbefalingerne i sidste ende vil give bedre kvalitet i behandlingen af de psyukiatriske patienter.

- Mange tusinde danskere har psykisk sygdom tæt inde på livet – enten som patienter eller pårørende. Derfor er jeg glad for, at vi nu står sammen om otte anbefalinger til, hvordan vi kan sikre ordentlig behandling med bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen for hvert enkelt menneske. Det er et stærkt udgangspunkt for den kommende psykiatripla, siger Sophie Hæstorp Andersen, der også er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Også i KL betoner man vigtigheden af det brede samarbejde bag anbefalingerne:

- Vi er glade for, at vi sammen med så mange parter med en stærk og fælles stemme kan pege på et påtrængende behov for at løfte psykiatrien.

- Kommunerne er ambitiøse omkring udvikling af den kommunale socialpsykiatri, og der er behov for at løfte kernedriften, så vi får de rette økonomiske og kompetencemæssige forudsætninger på plads, lyder det fra Thomas Adelskov (S), der formand for KL's socialudvalg samt borgmester i den vestsjællandske kommune Oddsherred.

Her er de otte anbefalinger

1. Løft socialpsykiatrien, så borgere med behov for social støtte hurtigt modtager en fagligt specialiseret, tilstrækkelig og stimulerende indsats

2. Løft behandlingspsykiatrien, så kvaliteten styrkes, og alle, der har behov, kan (for)blive indlagt

3. Løft indsatsen for borgere med behov for en samlet misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling

4.Et løft, så alle berørt af psykisk sygdom oplever, at hjælpen er koordineret mellem sektorer

5. Løft støtten til pårørende til mennesker ramt af psykisk sygdom

6. Løft den tidlige og forebyggende indsats for alle borgere med psykisk sygdom

7. Et løft, så alle børn, der har behov, får en systematisk og effektiv tidlig indsats

8. Løft mulighederne for psykiatrisk forskning

Læs tankerne bag anbefalinger her.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer