Faglige organisationer: Nulfejlskulturen skal udfases, og tilliden skal genfindes i det offentlige

Pendulet er svunget for langt i retning af styring og kontrol i den offentlige sektor, mener Brobygningssamarbejdet, bestående af DSR, FOA, Politiforbundet og Djøf.

Ledelseskommissionen er ved at færdiggøre sit arbejde, og selvom lanceringen af kommissionens endelige afrapportering er udsat til efter overenskomstforhandlingerne, venter vi i Foa, DSR, Politiforbundet og Djøf spændt på resultaterne.

Vi håber, at anbefalingerne blandt andet vil fokusere på lederens evne til at samarbejde med sine medarbejdere. For en vigtig del af ledelsesopgaven handler om at understøtte, at medarbejderne har det faglige råderum, de har brug for, så de kan løse deres opgaver situationsbestemt og ud fra et fagligt kompetent skøn.

At sige, at der er brug for mere frihed til medarbejderne, tillid og fagligt skøn, i stedet for at man blot følger et sæt fastsatte regler, er ikke det samme som at sige, at der slet ikke er behov for styring længere.

Men det bør være en balancegang – og vi mener, at pendulet er svunget for langt i retning af styring og kontrol.

En mere tidssvarende og afbalanceret styring giver plads til, at medarbejdere i den offentlige sektor rent faktisk kan gøre brug af den store faglighed og motivation, som de møder på arbejde med. For hvis vi undergraver fagligheden og motivationen ved at indskrænke det faglige råderum, mister vi en meget væsentlig drivkraft i den offentlige sektor.

I en tidssvarende offentlig sektor stoler de forskellige ledere i organisationen på deres medarbejdere. De uddelegerer ansvar, så medarbejderne kan bruge deres faglighed og ikke mindst sunde fornuft i mødet med borgere og virksomheder. Og de inddrager medarbejderne fra start i beslutninger om arbejdspladsen og arbejdets tilrettelæggelse.

Flere undersøgelser viser, at en sådan tillidsbaseret ledelsesstil giver mere tid til kerneopgaven, bedre trivsel og en større effekt af arbejdet. En undersøgelse fra Foa om sammenhængen mellem indflydelse på eget arbejde og kvaliteten for borgeren viser det samme.

Blandt de medlemmer, der har ringe indflydelse på eget arbejde, oplever to ud af tre ikke at have tid til at trøste eller støtte en borger modsat kun én ud af tre blandt de medlemmer, der har indflydelse. Den samme forskel findes på børneområdet, hvor medlemmer med indflydelse i langt højere grad har tid til at tage sig af konflikter mellem børnene i institutionen.

Også Center for Offentlig Innovations innovationsbarometer viser, at der opnås højere kvalitet, medarbejdertilfredshed og borgerinddragelse, når medarbejderne spiller en rolle i offentlig innovation.

Denne form for tillidsbaseret ledelse har helt klart sine udfordringer – både for lederen og medarbejderne. Lederen skal kunne trives med ikke altid at have fingrene i alt, velvidende, at der måske kan ske fejl. Til gengæld får man afprøvet nye ting, når opgaveløsningen ikke er underlagt så stramme tøjler.

På samme måde kan medarbejderne opleve en større usikkerhed, hvis de får mere ansvar; særligt i forhold til, hvad der sker, hvis man laver en fejl. Derfor er det helt afgørende, at ledelsen – også den politiske ledelse – håndterer eventuelle fejl på en konstruktiv måde. Ellers risikerer organisationen, at medarbejderne ikke tager imod de tillidserklæringer, der ellers skulle frigive energi og tid til kerneopgaven.

Med andre ord er det nødvendigt at tage et opgør med den berømte nulfejlskultur – fra centralt hold og helt ud på den enkelte arbejdsplads. Vi håber, at Ledelseskommissionen i sin endelige afrapportering sætter fokus på lederens evne til at uddelegere ansvar og inddrage medarbejderne i udviklingen af arbejdspladsen. Nulfejlskulturen skal udfases, og tilliden skal genfindes.

Emneord: Ledelseskommission, FOA, Dansk Sygeplejeråd, DJØF
Djøf på DenOffentlige.dk Djøf er faglig organisation for 92.000 jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende....
Aktivitet: Artikler: 26 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 13.02.18 Claus Beck Schmidt
  W

  Det er sagt og skrevet mange gange. Kunne de ikke skrive noget vi kan ændre det?

 • 05.02.18 Bente Stenfalk
  Mistro, NEJ TAK, tillid JA TAK

  Tilliden er også gået fløjten i jobcentrene. Der køber kommunerne lægekonsulenter og andre aktører til at skrive andre papirer om syge borgere, end dem, som deres læge og speciallæge har skrevet. Og de papirer
  hjælper ofte IKKE borgeren.

  Læs yderligere om problematikken her i disse to Borgerforslag:


  Stop psykiatriseringen af fysisk syge borgere

  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00191

  Forslag om afskaffelse af lægekonsulenter

  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00190


  V.h. Bente Stenfalk
  Næstformand i Borgerretsbevægelsen


  Man skal samle 50.000 stemmer på ½ år, hvis et forslag skal behandles i folketinget.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 11.03.20
  OK20: Ny overenskomst for vikarer

  FOA og Vikarbureauernes Brancheforening har tirsdag skrevet under på aftale, som giver vikarer på plejeområdet mere i løn og pension.

 • 09.03.20
  FOA: Lov skal sikre vuggestuebørn først

  Ny undersøgelse afdækker alarmerende ringe normeringer i daginstitutionerne. De mindste skal tilgodeses først og minimumsnormeringer gælde for den enkelte institution, siger sektorformand i FOA.

 • 24.02.20 Infrastruktur
  FOA: Transportforlig med fine lønstigninger

  3F Transport og Dansk Industri har fremlagt overenskomstaftale, som blandt andet sikrer lønfremgang og mere sikkerhed til syge.

 • 12.06.18 Ledelse
  Djøf: Afsæt penge til at uddanne offentlige ledere

  Med Ledelseskommissionens anbefalinger i hånden er det igen slået fast, at god offentlig ledelse gavner alle - borgere, virksomheder og medarbejdere. Lad os give den plads til at virke, siger Hanne Fugl Eskjær, formand for Offentlige Chefer i Djøf.

 • 12.06.18 Ledelse
  Her er Ledelseskommissionens syv anbefalinger

  Lederne i den offentlige sektor står for ofte alene med opgaverne. Det er et af de budskaber, som regeringens ledelseskommission kommer med i rapporten ”Sæt borgerne først – ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften”. Rapporten indeholder syv overordnede anbefalinger, der skal sikre bedre ledelse i den offentlige sektor.