Ny aftale: 194 mio til borgerrettet forebyggelse

Regeringen, SF og Enhedslisten har indgået en aftale, der øremærker 194 millioner kr. i årene 2016 til 2018 til forebyggelsesinitiativer, der bl.a. skal give børn og særligt udsatte borgere et bedre liv.

 Unge, der mistrives og går med selvmordstanker, stærkt afhængige stofmisbrugere og børn, hvis forældre er psykisk syge eller har et alkoholmisbrug. De er nogle af de udsatte grupper, som skal have bedre hjælp. Det mener i hvert fald regeringen, SF og Enhedslisten, der derfor er enige om at bruge 194 millioner kr. de kommende tre år på indsatser, som gør en forskel for disse sårbare grupper.

Millioner til stofindtagelsesrum
Ifølge aftalen skal 45 millioner kr. gå til, at kommuner, der ønsker at forbedre forholdene for stærkt afhængige stofmisbrugere, kan etablere eller fortsætte med at drive stofindtagelsesrum. I dag har tre kommuner – København, Odense og Aarhus – stofindtagelsesrum, hvor misbrugere over 18 år kan tage deres medbragte stoffer under opsyn og ordnede og hygiejniske forhold.
 
"Det er uværdigt, at vores mest udsatte borgere skal tage deres stoffer på trappeopgange under kummerlige forhold. Og for mig er det vigtigt, at vi behandler misbrugerne som syge og giver dem en værdig behandling og ikke en løftet moralsk pegefinger. Nu kan stofmisbrugerene tage deres stoffer under ordentlige, rene, sikre forhold, hvor sundhedspersonalet kan hjælpe dem i tilfælde af overdosis", siger Özlem Cekic, sundhedsordfører for SF.
 
Hjælp til selvmordstruede
Aftaleparterne er også enige om at afsætte 43 millioner kr. til at forstærke forebyggelsesindsatsen over for mennesker, der ikke trives og overvejer selvmord.
 
Pengene skal bl.a. bruges til at oprette et nationalt partnerskab om selvmordsforebyggelse og til en pulje til kommunale indsatser, der kan sikre, at de relativt mange især unge kvinder og ældre mænd, der går med selvmordstanker, får en bedre trivsel. Der er også reserveret penge til, at ’Livslinjen’, som giver telefonrådgivning til selvmordstruede, fortsat kan have åben om natten.
 
"Der er alt for mange, som forsøger at begå selvmord. Derfor har det været en mærkesag for Enhedslisten, at vi får en landsdækkende indsats for at forebygge selvmord. Det har også været meget vigtigt for os, at der er et tilbud om natten til de mennesker, som er truet af selvmord. For det er meget vigtigt, at der er hjælp at hente hele døgnet", siger Stine Brix, sundhedsordfører for Enhedslisten.
 
Bedre information og rådgivning om sundhedstilbud
Partierne bag aftalen vil også oprette en ny pulje på 30 millioner kr., som skal støtte initiativer i sundhedsvæsnet, der har til formål at finde frem til patienter, der kan have gavn af få information om kost- og motionsaktiviteter, rygestopkurser, alkoholbehandlingssteder og andre relevante forebyggelsestilbud i kommunerne.
 
"Mange af de patienter, som har været igennem et udrednings- eller behandlingsforløb på sygehusene eller ved egen læge, er motiverede for at lægge de dårlige vaner på hylden og leve mere sundt, men de har brug for støtte, og de kender ofte ikke de tilbud, kommunerne stiller til rådighed. Derfor skal læger og sygeplejersker være bedre til at fortælle om de tilbud, der findes, og henvise til dem", siger sundhedsminister Nick Hækkerup, der ser et stort potentiale for tidlig opsporing og henvisning fra sygehuse og i almen praksis til kommunale forebyggelsestilbud.
 
Penge til seksuel sundhed
Med aftalen er parterne også enige om at styrke den seksuelle sundhed. Derfor får Sex & Samfund 30 millioner kr., så foreningen bl.a. kan arbejde med rådgivning om eksempelvis seksuel trivsel blandt ældre og borgere med kroniske lidelser og fortsætte sine lokale kampagneaktiviteter, information- og rådgivningsportalen 'Sexlinien' og den landsdækkende seksualundervisningskampagne 'Uge Sex', som skal øge børn og unges viden om bl.a. seksualitet, trivsel og sundhed.
 
"Seksuel sundhed er væsentligt for alle. Vi skal være et foregangsland for seksuel sundhed, og indsatsen begynder allerede i skoleårene. De unge skal vide, hvordan de får børn, og hvordan de undgår uønskede graviditeter. Og det skal være almen viden, hvordan man dyrker sikker sex, og hvordan man kan forebygge kønssygdomme. Derfor er jeg glad for, at vi har fundet penge til det her vigtige område", siger Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokraterne.
 
Børns motorik skal styrkes
Der afsættes desuden 20 millioner kr. til at øge erfaringerne med motorik og bevægelse for børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver og til at udvikle et koncept for motorik og bevægelse, som alle de deltagende kommuner skal følge.
 
"Man synes jo umiddelbart, at børn i den alder bevæger sig meget, men vi kan faktisk se, at krop og bevægelse ikke indgår i særlig høj grad i daginstitutionernes læreplaner. Vi ved også, at børns motoriske udvikling hænger sammen med deres evne til indlæring, når de kommer i skole. Derfor er det her også en indsats mod social ulighed", siger Marlene Borst Hansen, sundhedsordfører for de radikale.
 
Derudover vil regeringen, SF og Enhedslisten bruge 24 millioner kr. på at oprette et kompetencecenter for børn, der har nære familiemedlemmer som eksempelvis har en psykisk lidelse, er ramt af en alvorlig fysisk sygdom eller har et misbrug af alkohol eller stoffer. Centret skal bl.a. indsamle og formidle viden om, hvordan sundhedsvæsnet kan inddrage børnene i behandlingen af deres forældre eller søskende. Og i tilknytning til kompetencecentret skal der som led i en treårig forsøgsordning ansættes børneansvarlige sygeplejersker i to regioner.
 
Og endelig er partierne bag aftalen enige om at bruge 2 millioner kr. af puljen til en kortlægning af, hvordan man kan styrke sunde alkoholvaner.
 
Fakta om aftalen
Forebyggelsespuljen på 194 millioner kr., som regeringen, SF og Enhedslisten har fordelt, er en del af finanslovsaftalen for 2015. Puljen skal være med til at sikre, at forebyggelsesindsatsen bliver mere ensartet og vidensbaseret, og der er sat penge af til følgende initiativer:
 
 • Stofindtagelsesrum – 45 mio. kr.
 • Forstærket indsats for forebyggelse af svær mistrivsel og selvmord blandt unge og andre risikogrupper – 43 mio. kr.
 • En sammenhængende forebyggelsesindsats i sundhedsvæsnet (Pulje) – 30 mio. kr.
 • Seksuel sundhed i regi af Foreningen Sex og Samfund – 30 mio. kr.
 • Motorik og bevægelse i dagtilbud (Pulje) – 20 mio. kr.
 • Kompetencecenter og kompetencenetværk for børn som pårørende – 24 mio. kr.
 • Dansk alkoholagenda. Styrkelse af sunde alkoholvaner – potentialer og udfordringer for en samlet indsats – 2 mio. kr.
 
Emneord: Sundhedsdata, Patientdata, DAMD, Forebyggelse, Selvmordstruede, Selvmord, Unge med psykiske lidelser, Psykisk sygdom i familien, Alkoholmisbrug, Seksuel sundhed, Seksual vejledning, Sex og Samfund, Motorik, Daginstitutioner, Tidlig opsporing og forebyggelse
Ministeriet for Sundhed og Ældre på DenOffentlige.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Aktivitet: Artikler: 53 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også