Alle partier i Folketinget er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer de eksisterende hjælpepakker, som allerede har haft stor effekt og betydet, at mere end 100.000 danskere har beholdt løn og arbejde.

Ny aftale skal hjælpe flere ledige, lønmodtagere og sårbare grupper på arbejdsmarkedet

Regeringen og Folketingets øvrige partier er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer de eksisterende hjælpepakker, så færre danskere bliver fyret, og færre virksomheder må dreje nøglen om.

Nye tiltag og justeringer af de allerede besluttede hjælpepakker skal hjælpe med at holde hånden under danske lønmodtagere, danske arbejdspladser og danske virksomheder, der er hårdt ramt af COVID-19 krisen. Hjælpepakkerne har allerede haft stor effekt og betydet, at mere end 100.000 danskere har beholdt løn og arbejde, og med håndsrækningen får endnu flere nu del i støtten.

Lørdag (18. april) landede regeringen og de andre partier i Folketinget en aftale, der med en række nye tiltag blandt andet skal hjælpe sårbare grupper og give seniorer nogle fordele.

I forbindelse med genåbningen af Danmark vil der være medarbejdere, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19. Det kan være medarbejdere, der er i livsfare eller risikerer et svært tab af funktionsevne, hvis de bliver smittet. Der er i aftalen afsat 200 millioner kroner, som kan bruges på at finde løsninger for denne gruppe.

Timekravet for at optjene seniorpræmie bliver sat ned med en tredjedel. På den måde bliver det nemmere for seniorer i en tid med pressede virksomheder at leve op til kravet og få seniorpræmie. Sænkelsen af timekravet svarer til det normale krav i fire måneder.

Man forlænger den periode, hvor de ledige ikke skal bruge af den optjente tid i dagpengesystemet til og med den 30. juni. Det vil sige, at færre vil miste dagpengeretten nu, hvor det er svært at finde arbejde. Samme forlængelse gælder for retten til sygedagpenge og suspenderingen af de såkaldte G-dage i forbindelse med hjemsendelse eller arbejdsfordeling.  

Aftalen indeholder også en forlængelse af kompensationsordningen for faste omkostninger med en måned frem til og med den 8. juli. Ordningen kommer fremover til at gælde for virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen med 35-60 pct., hvor kravet tidligere var 40-60 pct. Samtidig bliver minimumsgrænsen for faste omkostninger halveret, og loftet for kompensation hæves fra 60 millioner kroner til 110 millioner kroner.

Også kompensationsordningerne for selvstændige og freelancere bliver forlænget til og med den 8. juli, og kompensationsgraden bliver øget fra 75 til 90 pct. Derudover bliver grænsen for det maksimale antal fuldtidsansatte i virksomheder omfattet af ordningerne hævet fra 10 til 25 medarbejdere.

Aftaleparterne er også enige om, at virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningerne skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Det vil sige, at de ikke kan modtage kompensation, hvis virksomheden har base i skattely.

Virksomheder, der modtager mere end 60 millioner kroner i kompensation for faste omkostninger i 2020, må heller ikke udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er virkelig glad for, at vi kan være med til, at færre vil miste deres arbejde eller se deres livsværk smuldre. Dette massive bidrag vil give tryghed i mange familier. Det samme gælder for ledige, der ikke vil se måneder af deres dagpengeret forsvinde, mens der er få job at søge.

- Vi var tvunget af omstændighederne til at reagere hurtigt, da sundhedskrisen ramte Danmark. Hjælpepakkerne har hjulpet meget, men de har ikke taget højde for alt. Vi har lyttet til de mange ønsker og forslag til forbedringer, og jeg mener, at vi har landet en imponerende aftale, der vil gøre en forskel og hjælpe os gennem krisen. Jeg er særlig glad for, at vi sammen har afsat 200 millioner kroner til hjælpe sårbare grupper på arbejdsmarkedet, der er særligt sårbare for smitte med COVID-19.

- Jeg vil gerne takke mine kolleger i Folketinget for en konstruktiv tilgang til forhandlingerne, hvor alle har bidraget. Jeg er stolt af, at vi igen hurtigt har løftet ansvaret i flok og lavet en aftale, som alle partier kan se sig selv i.

Foto: Beskæftigelsesministeriet

 

Beskæftigelsesministeriet på DenOffentlige.dk Beskæftigelsesministeriet
Aktivitet: Artikler: 125 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.