Ny analyse om kommunernes styring af specialundervisningsområdet

En ny analyse viser, at kommunerne har indrettet deres styring af specialundervisningsområdet på forskellige måder. Eksempelvis er der forskel på, i hvor høj grad den enkelte skole skal betale, når en elev henvises til specialundervisning.

Analysen kortlægger blandt andet kommunernes økonomistyringsmodeller for specialundervisningsområdet, forskellige aspekter af visitationen samt brugen af en politisk strategi. Analysen indeholder desuden et estimat over hvor mange udgifter, der på landsplan bruges på specialundervisning.

 
Nedenfor er analysens hovedresultater opsummeret. Vedhæftet finder du desuden et notat, hvor flere udvalgte hovedresultater er præsenteret. Hele analysen kan hentes på www.simb.dk.
 
·         I 51 pct. af kommunerne skal den enkelte skole i dag helt eller delvist betale, når en elev får specialundervisning i en specialklasse, og i 38 pct. af kommunerne skal den enkelte skole betale, når elever undervises på specialskoler. I de øvrige kommuner er betalingsansvaret for hhv. elever i specialklasser og på specialskoler fuldt ud placeret centralt hos forvaltningen. 
 
·         Der er i dag betydeligt flere kommuner, der har placeret et betalingsansvar hos den enkelte skole sammenlignet med skoleåret 2011/2012. Samtidig har 33 kommuner planlagt eller overvejer at ændre i deres nuværende model, og heraf forventer størstedelen, at en større del af betalingsansvaret skal placeres hos den enkelte skole.
 
·         31 pct. af kommunerne har en kvantitativ målsætning for inklusion. Blandt de kommuner, der ikke har en kvantitativ målsætning, angiver næsten halvdelen, at de tidligere har haft en sådan målsætning – flere peger på, at den blev droppet, da den nationale målsætning blev afskaffet.
 
·         Omkring halvdelen af skolecheferne oplever, at pres fra barnets forældre for at få et specialtilbud samt holdninger eller kompetencer i de lokale lærerteams i stor eller meget stor grad udgør en barriere for inklusion af elever med særlige udfordringer.
 
·         Tre ud af fire skolechefer oplever, at udviklingen i antal børn med psykiatriske diagnoser i stor eller meget stor omfang har lagt pres på specialundervisningsprocenten i deres kommune. Mange skolechefer oplever desuden, at forskellige psykiatriske diagnoser i sig selv øger elevernes sandsynlighed for at blive henvist til specialundervisning uafhængigt af barnets særlige udfordringer i den almindelige undervisning. Det gælder særligt for elever med autismespektrumforstyrrelser. 
Emneord: kommunerne, specialundervisning, simb.dk, Økonomi
Social-, Børne-, og Integrationsministeriet på DenOffentlige.dk Social-, Børne og Integrationsministeriet er opløst og opgaverne overført til andre ministerier. 
Aktivitet: Artikler: 66 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 04.03.20 Kommunalt
  Nyt samarbejde styrker det tværgående arbejde i kommunerne

  Joint Action Analytics og COK har indgået et nyt strategisk samarbejde, der skal bidrage til at styrke det tværgående arbejde i de danske kommuner – og de første erfaringer er allerede i hus.

 • 02.03.20
  Miljøministeren: Klimaramte kommuners forslag skal på bordet

  Lea Wermelin opfordrer Kommunernes Landsforening og borgmestre, som er ramt af de aktuelle oversvømmelser til at komme med forslag til regeringens plan for klimatilpasning.

 • 26.03.15 Ledelse
  Ny taxametermodel skal give bedre tilbud til elever med særlige behov

  Regeringen fremsætter i dag et lovforslag om en ny og enklere taxameterbaseret model for tilskud til specialundervisning og specialpædagogisk bistand på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Fremover får skolerne et fast tilskud pr. elev i stedet for løbende at skulle søge om støtte. Modellen skal føre til bedre tilbud til elever med særlige behov.

 • 11.03.15 Politik
  Integrationsindsatsen i danske kommuner får et løft

  Socialstyrelsen har bevilget 4,8 millioner kr. til at løfte integrationsindsatsen i de danske kommuner gennem efteruddannelse af kommunale medarbejdere. Opgaven skal løses i et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp, LG Insight, Cabi og Foreningen Nydansker.

 • 27.08.13 Politik
  Forslag til finanslov: Danmark i vækst og balance

  Regeringen fortsætter de massive investeringer i job til danskerne i forslaget til finanslov for 2014. Den samlede finanspolitik i 2014 forventes således at understøtte den private beskæftigelse med 15.000 personer næste år, og aktiviteten bliver knap ½ pct. BNP højere, end den ellers ville være. De offentlige investeringer udgør 44 mia. kroner i 2014, og øges således med knap 3 mia. kroner i forhold til 2013.