Ny blogger om sundhedsområdet: Bider magten i haserne med kant, viden og engagement

Han satte DAMD-skandalen på politikernes dagsorden og gik foran i et opgør med systematisk ulovlig brug af danskernes sundhedsdata. Nu vil praktiserende læge, Thomas Birk Kristiansen, blogge på DenOffentlige om sundhedsområdet.

Han går til kanten og engang imellem over den politiske korrektheds kant, men han gør det i en god mening, nemlig sin interesse for borgernes retssikkerhed og lægestandens ordentlighed. 

Praktiserende læge blogger på DenOffentlige

Thomas Birk Kristiansen er praktiserende læge i kompagnifællesskab i Ishøj, og har længe været en skarp stemme i sundhedsdebatten. Han afslørerede blandt andet skæve forhold i forbindelse med DAMD-skandalen og er i dag bl.a. formand for Patientdataforeningen. 

Læs Thomas Birk Kristiansens blogs på DenOffentlige lige her.

"Jeg er bekymret for overstyring inden for sundhedsvæsnet, og det er nok årsagen til at jeg er stærkt kritisk overfor brugen af sundhedsdata og store offentlige projekter," fortæller Thomas Birk Kristiansen, der er ny blogger på DenOffentlige. 

Forskning fødte interesse for data
Det der med at interessere sig for sundhedsdata kommer fra en periode, hvor han forskede. Men den stærkt kritiske tilgang til myndighedernes behandling af data blev tændt, da Thomas Birk Kristiansen var medicinsk direktør for Danske Lægers Forskningscenter.
 
"Vi fik tilbudt at rekvirere patientdata om diagnoser fra Statens Serum Institut sammen med navn og kontaktoplysninger. Det undrede mig meget, at man kunne få det, og vi valgte at takke nej," siger han, der længe funderede over tilbuddet.
 
"Det var da mærkeligt. Når data sådan kunne vandre mellem alle mulige aktører, kunne jeg så som privat person og patient risikere, at en fremmed pludselig ringede om og spurgte, om jeg ville være med i en spørgeskemaundersøgelse fordi jeg fejlede en bestemt sygdom."
Oplevelsen tændte en kritisk glød i lægen, der siden blev praktiserende, og var med til at stifte Patientdataforeningen, hvor han i dag er formand. Han vil som blogger på DenOffentlige gå kritisk til sundhedsvæsnet, og selvom han har kant og vedholdenhed respekterer han en sund debat.
 
Åbenhed og kritisk debat
"Det er væsentligt for mig, at der kommer åbenhed om udviklingen, for det går urimeligt stærkt i disse år. Data er en guldgrube for rigtig mange aktører, men når det gælder vores sundhedsdata er det altså private og ofte følsomme informationer, vi taler om," siger Thomas Birk Kristiansen, der med Patientdataforeningen afdækkede en alvorlig dataskandale.

I DAMD-skandalen afslørede Patientdataforeningen, at danskernes sundhedsoplysninger blev delt vidt og bredt mellem forskere og myndigheder.

Afsløringerne førte til flere politianmeldelser, debat i Folketinget og ny lovgivning, men skandalen afslørede også, hvordan en ulovlig kultur bare havde etableret sig med politisk accept, og siden førte til at brugen af fortrolige private sundhedsdata kom ud af kontrol.

"Vores tillid til sundhedsvæsnet hænger direkte sammen med systemets evne til at behandle vores personlige informationer ordentligt. Men samtidig er det danske sundhedsvæsen et af verdens bedst dokumenterede og derfor ligger der enorm viden, som forskere og marked er interesseret i. Det er et svært dilemma, som kalder på konstant opmærksomhed," mener den nye blogger.

Netop data har sammen med dokumentation og styring været en drivkraft for Region Sjælland og Region Hovedstadens ambitiøse valg af fælles sundhedsplatform, som Thomas Birk Kristiansen har valgt at skrive om i sit første blog indlæg.
 
Blå bog: Thomas Birk Kristiansen, f. 1973
Praktiserende læge i Ishøj, i en kompagniskabspraksis, vi er 3 læger, der sammen ejer klinikken.
Søn på 21 år fra et tidligere ægteskab.

Bor på Nørrebro, København med sin kæreste.

Formand for Patientdataforeningen, en forening som blev stiftet i forbindelse med DAMD skandalen for at sikre danskerne gennemsigtighed, sikkerhed og selvbestemmelse over egne sundhedsdata.
 
Thomas Birk Kristiansen var meget aktiv i forbindelse med sletningen af DAMD, hvor han blandt andet politianmeldte Region Syddanmark, og med Patientdataforeningen siden vandt retssager vdr. DAMD over Kulturministeren og Rigsarkivaren både i Københavns Byret og ved Landsretten.
 
Valgt til Praktiserende Lægers Organisations (PLO) og Dansk Selskab for Almenmedicins (DSAM) repræsentantskaber.
 
Har tidligere arbejdet i det private erhvervsliv som medicinsk direktør blandt andet med lægemiddelafprøvning og vacciner.
 
Har tidligere forsket blandt andet i HIV, celledød, tuberkulose og cellebiologiske metoder mm.
 
Fritid: Cykler, helst i bjerge, og kører løb gerne på Brosten i Belgien eller i de høje bjerge syd på. Løber gerne flere hel- og halvmaraton om året og dyrker også triatlon.
 
Musik: Har ikke TV, lytter til musik i stedet. Helst på vinyl. Jazz, rock, pop, klassisk, verdensmusik, rap, heavy og trash metal. Går til mange koncerter og rejser også efter dem.

 

Emneord: Patientdataforeningen, Patientdata, Patientdokumentation, Praktiserende læger, Thomas Birk Kristiansen, DAMD, Sundhedsdata, Sundhedsdebat, Sundhedsområdet, 270217
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 233 | Events: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 28.02.17 Peter Hansen
  Tvang i den sociale sagsbehandling vs tvangs ordineret psykofarmaka og lumbale operationer som er dømt risikofrie

  TVANG i den sociale sagsbehandling. Elektrochok, Lumbale operationer, Psykofarmaka etc

  Til

  FTF, FTS`s advokat, BUPL, folketingspolitikere, politiske partier, journalister og syge medborgere, fysisk som psykisk syge.

  Baggrund og dokumentation for TVANG i den sociale sagsbehandling

  http://www.k10.dk/showthread.php?s=ce4446248c8a1551104a78a6e5ab65a8&t=27836

  FTF samme med BUPL har et problem, som de ønsker at gøre deres magt og indflydelse gældende.

  FTF ønsker Forvaltningsloven tilrettes således at arbejdsgivere ikke får udleveret, af kommunen, dybt personlige oplysninger i patientens Statuserklæringer eller Speciallægeerklæringer, som kommunen kræver, at lægen og patienten, får udarbejdet.

  Udarbejdet til bla Rehabiliteringsteam og kommunernes Pensionsnævn, som baggrund for en endegyldig afgørelse, som kun Pensionsnævnet kan afgører. Alle andre må ikke beskrive deres indstilling om hvilken ydelse der skal bevilges.

  http://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/kommuner-skal-ikke-udlevere-fortrolige-oplysninger-om-sygemeldte/

  Betalt af det offentlige pris ca 5 - 15.000 kr til lægens personlige CVR-nummer.

  FTF`s krav skyldes een af flere sager, hvor arbejdsgiver fyre patienter eller stiller krav om, at arbejdstager indordner sig og lade sig lumbalt operere eller indtage psykofarmaka, hvis bare een læge mener, at det er et arbejdsevnefremmende behandlingstilbud.

  Alt nævnt i Statuserklæringer og Speciallægeerklæringer

  Ankestyrelsen er enig i denne måde at tvinge patienterne på, gennem deres “Gældende” Principafgørelser.

  Eksempelvis Principafgørelse 108-13 “Gældende”

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160588

  Har lægen tavshedspligt?

  Jo det har lægen.

  Har kommunen tavhedspligt?

  Jo, det har kommunen.

  Men kommunen kræver Statuserklæringer & Speciallægeerklæringer af lægerne, som udføres og betales til lægens eget lille firma.

  Ja, kommunerne beder om mange Statuserklæringer og Speciallægeerklæringer.

  En beskrivelse af patientens status, med diagnoser og andre peronlige oplysninger. Om patienten er stationær eller ikke-stationær, om patienten har frabedt sig såkaldte “behandlingstilbud”. Lumbal operation, frasagt sig ordinering af psykofarmaka, ETC, elektrochok, at tabe sig, hvis ens BMI er for højt.

  Alle disse personlige oplysninger som SKAL beskrives om patienten, til kommunen. Ellers kan Rehabiliteringsteam jo ikke “indstille” og Pensionsnævnet ikke afgøre, hvad der skal bevilges til patienten. Ressourceforløb gennem flere år, fleksjob ned til 900 sekunder om ugen eller førtidspension, med eller uden “Revision"

  Højesteret har dømt, at det er lovligt, at kommunen skal udleverer disse vigtige personlige oplysninger, til arbejdsgiveren, hvis denne søger om aktindsigt.

  http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Videregivelseafhelbredsoplysningertilarbejdsgiverberettiget.aspx

  Pt. har Folketinget vedtaget, frem til juli 2019, at al tvang i den sociale sagsbehandling er forbudt i en ialt 5 års forsøgsperiode.

  http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L182/index.htm

  Tydeligvis bare ikke gældende for arbejdsgivere og Ankestyrelsen!

  Men, hvis FTF får omskrevet Forvaltningsloven, for at undgå at arbejdsgiver kan bortvise arbejdstager, hvis denne ikke ønsker at indtage psykofarmaka eller lumbale operationer………….. imod hvad Folketinget har forbudt, uden at løse problemt med tvang i behandlingen, som bør gøres permanet, så løber vi stadig ind i bizarre problemer, hvor samfundet kan tvinge patienter til forskellige “behandlingstilbud”.

  Lumbale operationer, som Ankestyrelsen har gjort risikofrie.

  Indtagelse af psykofarmaka, som kan være stærkt vægtforøgende og give andre alvorlige diagnoser, som medicinudløst Dystoni.

  http://www.dystoni.dk/medicinudloest-dystoni.html

  ETC, Elektrochok under tvang for at forbedre patientens arbejdsevne.

  KONKLUSION.

  Der findes 2 bizarre problemer, som hænger sammen.

  Hvis FTF får held til kun at få løst det ene problem, ændring af Forvaltningsloven, uden at tage stilling til et permanet forbud imod tvang i den sociale sagsbehandling, så vil fremtidige bizarre problemer med stor sikkerhed, dukke op, med manglende retssikkerhed for de sygeste mennesker, som netop skulle beskyttes af retssikkerhed.

  Derfor

  Ændring af Forvaltningsloven, som anbefalet af FTF`s advokater

  Permanet forbud imod tvang i den sociale sagsbehandling………. Ikke kun formålsløse forsøgsperioder, som ikke overholdes og som Ankestyrelsen ikke er enig i. Se Bilag


  Med venlig hilsen

  Bilag

  Hvem bestemmer? Folketing eller Ankestyrelsen?

  https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juridisk-hotline/#/category/46c0a331-977e-4d61-be8a-29515a783fb9

  SPØRGSMÅL

  Kan en borger påberåbe sig retten til at sige nej til lægebehandling i en § 17 stk.2-sag?

  SVAR fra Ankestyrelsens Hotline til sagsbehandlere. Som er i forbudstiden vedtaget af Folketinget vs Mette Frederiksen,S

  Vi er af den umiddelbare opfattelse, at en borger ikke, i forbindelse med en sags behandling efter Pensionslovens § 17.2, kan påberåbe sig retten til at afvise lægebehandling efter § 18 a. Det skyldes, at en § 17 stk.2-sag alene skal vurderes på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Her skal der ikke indhentes yderligere oplysninger, og kommunen skal heller ikke stille krav om, at borgeren deltager i nødvendig lægebehandling. Af pensionslovens § 18a stk.3 fremgår, at kommunen træffer afgørelse i sagen efter § 18 (intet nævnt om § 17).

  DEL, DEL, DEL til politiske partier, venner, enkelte politikere, Folketingets udvalg etc. DEL, DEL DEL

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også