Ny bog med 10 bud om god faglig ledelse

Ny bog sætter fokus på ledelse af pædagoger, lærere, sosu'er og andre fagprofessionelle. Her er ti bud og elleve anbefalinger fra lektor og forfatter Søren Voxtved. 

Forsker Søren Voxted fra SDU sidder på kontoret hos en daginstitutionsleder som et led i et større  forskningsprojekt, han er i gang med. Døren til kontoret går op, og en af stedets pædagoger stikker glad hovedet ind og bekendtgør:
”Vi har været på en rigtig dejlig tur i skoven i dag”.
”Og?” Spørger lederen.


Pædagogen gentager budskabet om den vellykkede udflugt med børnene.
”Men hvorfor var det en god tur i skoven?” ”Hvad gjorde den god?” ”Og hvordan vil I arbejde videre med det pædagogisk set med børnene?”

10 bud på faglig ledelse
Det er ifølge Søren Voxted et godt eksempel på god faglig ledelse. At det har været en god dag i skoven er en fin besked til forældrene, men ikke god nok, når det handler om fagligheden i kerneopgaven. Her skal der sættes ord på børnenes fremskridt, belyses resultater over tid og sikres dokumentation, så der kan følges op på det enkelte barn.

Eksemplet stammer fra Søren Voxteds nye bog Faglig ledelse i offentlige organisationer. Bogen gør op med den klassiske tænkning om, at den professionelle leder er en strategisk leder, for i dag skal førstelinjelederen også kunne udøve faglig ledelse over for de ansattes nærmeste leder. Og ifølge Søren Voxted rummer den opgave ti karakteristika:

1.     Faglig ledelse i centrum: Ledelse i første række skal rette sig mod den faglighed, der udøves i organisationen, fordi det er de ansattes faglige formåen, der afgør, om ambitionerne om forandring og udvikling kommer i mål.

2.     Faglig ledelse skal varetages af professionelle ledere: Mange steder uddelegeres den faglige ledelse til medarbejdere uden personaleansvar. Den faglige leder skal være de ansattes nærmeste formelle leder.


3.     Faglig ledelse har kerneopgaven i centrum: Førstelinjelederen udformer og konkretiserer kerneopgaven i den enkelte enhed. Den er ikke fælles for fx hele kommunen.

4.     Faglig ledelse er at oversætte og omsætte organisatoriske mål til faglige løsninger: Førstelinjelederen er ansvarlig for at centrale mål fra politikere og topledelse kommunikeres som krav og forventninger til den faglighed, som målene kræver.

5.     Faglig ledelse er også forandringsledelse: Og ikke alene forbundet med instruktion og introduktion, som det ses mange steder. Forandringsledelse skal formuleres i forlængelse af fag og faglighed.

6.     Faglig ledelse inkluderer strategisk personaleledelse: Lederen skal have mandat til at stille krav og drage konsekvenser af de ansattes bidrag til drift og udvikling.

7.     Faglig ledelse stiller andre krav til dokumentation og kvalitetsstyring: Lederen har brug for redegørelse og dokumentation for faglige løsninger som grundlag for beslutninger og til at dokumentere kvalitet opad i systemet.

8.     Faglig ledelse er nærværende ledelse: Lederen skal være tæt på de ansatte for at have tid og adgang til at udøve ledelse i hverdagen.

9.     Faglig ledelse er også at delegere og give de ansatte rum til selvstændigt at løfte de faglige udfordringer: Faglig ledelse står ikke i modsætning til at inddrage og delegere opgaver ud til de ansatte gennem tillid og involvering.

10.  Faglig ledelse indgår som en lederrolle i samspil med øvrige lederroller: Den faglige leder indgår i ledelsen og i det samlede ledelseshierarki og har forskellige roller og opgaver på forskellige niveauer i organisationen.


11 anbefalinger til hvordan
Søren Voxted slutter sin bog af med 11 anbefalinger til at implementere, hvad han kalder ”en nutidig variant” af faglig ledelse blandt offentlige førstelinjeledere:

 1. Anderkendelse af den offentlige førstelinjeleders rolle
 2. Gør førstelinjelederne til ledere
 3. Ledere skal være tæt på de ansatte
 4. Plads til at oversætte og skabe mening
 5. Fokus på kerneopgaven
 6. Faglig ledelse skal gøres til forandringsledelse
 7. De offentlige førstelinjeledere bør være strategiske personaleledere
 8. En ny dagsorden for Performance Management
 9. En ledelsesorganisation, der giver førstelinjelederen handlerum og ansvar
 10. Stabens rolle i forandringer
 11. Topledelser må indgå i dialog.

Søren Voxted: Faglig Ledelse i offentlige organisationer, Hans Reitzels Forlag, 2016.

Emneord: Ledelsesavisen, Sosu'er, Pædagoger, Skolelærere, Fagprofessionelle, Søren Voxted, Bøger
Magasinet Offentlig Ledelse på DenOffentlige.dk Offentlig Ledelse er fagbladet for velfærdsledere i kommuner, regioner og stat. Bladet udkommer fire gange om året og sendes til 5.500 modtagere, som alle er leder- eller chefmedlemmer i enten...
Aktivitet: Artikler: 9 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 24.10.18 Ledelse
  Giv plads til at træne de tværfaglige kompetencer

  Et succesfuldt tværfagligt samarbejde kræver koblingskompetencer – at ledere og medarbejdere på tværs af organisationen er i stand til at kommunikere, koordinere og kooperere. Men det kommer ikke af sig selv, siger professor. Hør mere på konference.

 • 20.09.18 Velfærd
  Velfærd i udvikling med mere OPS

  Folkemødet er en arena med sin egen komplekse økologi og navigationsvilkår. Det er derfor tid til, at du allerede nu planlægger næste år, hvis du vil have succes, siger projektleder på OPS-Scenen Steen Houmark. Den 24/9 udgiver han bogen ”Velfærd i udvikling” – Et folkemødeprojekt.

 • 31.07.18 Uddannelse
  Ledelsesekspert om fusion: Ny institution kommer til at stå stærkt

  Fusionen af Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt vil øge samarbejde på tværs og fokus på at omsætte viden til effekt er potentialer. Dermed får Region Syddanmark en stærkere aktør i ledelses- og organisationudvikling, mener Kuno Johansen.