Ny brugerundersøgelse skal forbedre Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen er hurtig og stabil, men brugervenligheden halter. 27% af medarbejderne på Region Hovedstadens hospitaler er tilfredse med systemet, 40% er utilfredse, mens hver tredje hverken er tilfreds eller utilfreds.

I alt har 10.700 medarbejdere ud af 28.000 adspurgte i Region Hovedstaden givet sig tid til at svare på en stor brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen. Brugerundersøgelsen, som har haft til formål at afdække brugernes samlede oplevelse af Sundhedsplatformen, har givet et mere nuanceret indblik i systemets styrker og svagheder samt den support og de uddannelsestilbud, der tilbydes i dag, set med brugernes øjne.
 
”Jeg er rigtig glad for de mange svar, vi har fået. Det er langt over, hvad vi normalt modtager på It- brugerundersøgelser. Det er første gang, vi får et så stort samlet billede af, hvordan Sundhedsplatformen reelt opfattes blandt dem, der bruger dem. Selvfølgelig har vi løbende været i dialog med klinikerne om Sundhedsplatformen, men den viden, vi har fået med undersøgelsen, er ret unik ift. at fastlægge udviklingsindsatsen for Sundhedsplatformen,” siger vicedirektør i Region Hovedstadens center for IT Pia Kopke.
 
Alle svar:
 • 13% meget utilfredse,
 • 27% utilfredse,
 • 32% hverken eller,
 • 23% tilfredse og
 • 4% ved ikke.
 
Hæstorp: Vi har ikke været gode nok til at lytte
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) lægger også vægt på, at organisationen har fået værdifulde oplysninger om, hvad brugerne peger på som muligheder for ændringer og forbedringer.
 
”Jeg tager denne brugerundersøgelse meget alvorlig – vi skal bruge den til at udvikle systemet, men jeg ser ikke noget alternativ til Sundhedsplatformen. Vi har ikke altid været gode nok til at lytte til de hårdtarbejdende, men også frustrerede medarbejdere, der kaldte på konkrete forbedringer af systemet. Forbedringer, der nu enten er ført ud i livet, eller som er på vej til det med bl.a. fastholdelsen af flere lægesekretærer, forbedringer af arbejdsgange, samt oprettelsen af et nyt dialogforum med politikere, medarbejdere og ledelse om Sundhedsplatformen.”
 
Læger
 • 27% meget utilfredse,
 • 39% utilfredse,
 • 22% hverken eller,
 • 11% tilfredse og
 • 2% meget tilfredse.
 
66 procent af de adspurgte læger er dermed utilfredse med Sundhedsplatformen – og det overrasker ikke Sophie Hæstorp Andersen: 
 
”Det bekræfter den frustration, som jeg også har mødt ude på hospitalerne, og som de lokale ledelser også har givet udtryk for. Det understreger kun behovet for optimering af systemet og forbedring af uddannelsen – og det bliver der knoklet med. Vi skal have en mere optimal udnyttelse af systemet, og det skal blive lettere for lægerne at behandle patienterne.” 
 
Flere penge til optimering 
Formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C) mener heller ikke, at det er godt nok, når så stor en del af lægerne oplever ulemper i systemet.
”Vi er i gang med en stor optimeringsproces, og det skal have en chance for at virke, men det er da ingen hemmelighed, at jeg ser meget kritisk på Sundhedsplatformen, og jeg venter på Rigsrevisionens undersøgelse, som kommer til juni,” siger Christoffer Buster Reinhardt.
 
Sophie Hæstorp Andersen og Christoffer Buster Reinhardt vil lægge op til, at partierne i regionsrådet efter 2. økonomirapport skal finde yderligere midler til at skrue op for udviklingen af Sundhedsplatformen – bl.a. på intensivafdelingerne.
 
Undersøgelsen peger også på forbedringer i forhold til tidligere systemer, selvom den samlede tilfredshed ikke på nuværende tidspunkt ligger over tidligere systemer. Brugerne fremhæver forbedringer i forhold til, at Sundhedsplatformen er et hurtigt og stabilt system, der ikke går ned, god kommunikation på tværs af afdelinger og let adgang til info i systemet.
 
Medicin 
Sammen med Epic, leverandøren af Sundhedsplatformen, har Region Hovedstaden og Region Sjælland identificeret en række problemstillinger og prioriteret optimeringsønsker i forhold til lægernes og sygeplejerskernes brug af både medicineringsmodulet og FMK. I alt er der afsat 15 mio. kr. til forbedringer på medicineringsområdet.
 
Forbedret funktionalitet 
SP Drifts-og udviklingsorganisationen arbejder løbende på at forbedre funktionalitet af Sundhedsplatformen. De vigtigste fokusområder i 2018 er:
Opgradering af Sundhedsplatformen, som forventes at medfører en forbedret brugervenlighed, fx nye brugergrænseflader, hvor dobbeltinformationer fjernes. 
Implementeringen af LPR3, som forventes at medføre forbedringer af klinikernes arbejdsgange, da det passer bedre til Sundhedsplatformens opbygning end det eksisterende LPR2. Det forventes, at LPR3 registreringen vil opleves mere intuitiv af klinikerne.
 
Uddannelse 
SP Drifts-og udviklingsorganisation har udviklet et nyt koncept for introduktionsuddannelsen, som er blevet udviklet i et tværfagligt samarbejde med klinikere, undervisere, kvalitetsmedarbejdere samt faglige eksperter inden for pædagogik og uddannelsesplanlægning på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det nye uddannelseskoncept sætter fokus på at gøre uddannelsen så relevant som muligt for hver af de forskellige faglige grupper, der arbejder i Sundhedsplatformen.
 
Ekstra fokus på anvendelsen af Sundhedsplatformen 
Gennem Projekt Specialeoptimering arbejder SP Drifts- og udviklingsorganisationen med at afdække anvendelsesniveau og identificere optimeringsbehov i de forskellige specialer. Funktionaliteterne i Sundhedsplatformen udbygges til de arbejdsgange, der er i de enkelte specialer, så overblikket over patienten og understøttelse af arbejdsgange forbedres.
 
Tilfredshed/utilfredshed fordelt på faggrupper 
 
Social- og sundhedspersonale:
 • 10% meget utilfredse,
 • 21% utilfredse,
 • 36% hverken eller,
 • 25% tilfredse og
 • 5% meget tilfredse.
 
Administrativt personale mv.:
 • 11% meget utilfredse,
 • 26% utilfredse,
 • 31% hverken eller,
 • 25% tilfredse og
 • 5% meget tilfredse.
 
Andet personale:
 • 7% meget utilfredse,
 • 17% utilfredse,
 • 38% hverken eller,
 • 29% tilfredse og
 • 4% meget tilfredse.
 
Emneord: 100418, Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen
Region Hovedstaden på DenOffentlige.dk Region Hovedstaden står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor Region Hovedstaden har særlige opgaver ...
Aktivitet: Artikler: 176 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 17.05.18 Lillian Bock
  Evighedskarrousel

  Trist at RH ikke fatter beskeden, men bruger flere mio på at opgradere en i forvejen problemfyldt it platform med flere penge end regionen bruger på vedligeholdelse af hospitalerne og patientbehandling, Måske håber regionen på at få lov til at bruge kreditkortdelen på patienterne fremover?
  Hvordan kan man det ene øjeblik stå frem fra RH og lægge navn til hospitalernes elendige forfatning, mens man samtidig mener det legitimt at hælde penge i IT platformen. Det vil være mere realistisk at rulle it platformen væk og fx investere i MidtJ it platform efter 30 års snak om at kunne kommunikere om patienterne på x og tværs i landet.
  Og helst inden lægerne forlader regionen, sygeplejerskerne finder jobs i privat sektor og patienterne finder den lokale troldmand altn lever med deres helbredsmæssige kors frem for at bruge RHs tilbud.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også