Ny finanslovaftale: Godt 1,5 mia. til velfærdspakke

Regeringen har netop forhandlet en velfærdspakke på plads sammen med SF og Enhedslisten i forbindelse med finansloven for 2015. Den betyder flere hænder i dagtilbud og ekstra hjemmehjælp til de svageste ældre. Derudover får kommunerne en økonomisk håndsrækning på 250 mio. kr. til at styrke modtagelse og integration af flygtninge.

Flere hænder i dagtilbud og mindst en halv times ekstra hjemmehjælp til de svageste ældre. Det er resultatet af den velfærdspakke til godt 1,5 milliarder kroner, som regeringen netop har indgået med SF og Enhedslisten.

”Det er en fantastisk dag at være socialminister. Jeg er utrolig glad for og stolt over regeringens velfærdspakke, som kommer vores yngste og ældste borgere i samfundet til gavn. Med børnemilliarden styrker vi dagtilbudsområdet, så der kommer flere hænder i daginstitutioner og dagpleje. Det er først og fremmest til glæde for vores børn, men vil forhåbentlig også glæde både pædagoger og forældre”, siger socialminister Manu Sareen.


Børnemilliarden er øremærket til flere hænder og der afsættes varigt 250 mio. kr. årligt svarende til 1 mia. kr. i perioden 2015-2018. Pengene kommer udover det årlige løft på 500 mio. kr. af dagtilbudsområdet, som regeringen (SRSF) og Enhedslisten afsatte i forbindelse med finansloven for 2012. Dermed har aftaleparterne samlet set i denne regeringsperiode prioriteret 750 mio. kroner årligt til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud.

Samtidig afsættes der 525 mio. kr. i perioden 2015-2018 til udbredelse af klippekortsordningen fra Københavns Kommune, som giver de svageste hjemmehjælpsmodtagere mulighed for selv at vælge, hvilken form for ekstra hjælp de gerne vil have. Aftalen skønnes at komme omkring 13.500 af landets svageste hjemmehjælpsmodtagere til gavn.

”Med aftalen styrker vi livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. De får nu mindst en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, som de selv kan bestemme over. Vi ved fra Københavns Kommune, at mange ældre hellere vil gå en tur i parken eller tage i svømmehallen med hjemmehjælperen fremfor at få gjort mere rent. Og det giver vi nu flere ældre mulighed for,” siger socialminister Manu Sareen.

Derudover afsætter regeringen sammen med SF og Enhedslisten en pulje på i alt 250 mio. kr. i 2015 til at styrke modtagelsen i kommunerne af nyankomne flygtninge

”Vi står i en ekstraordinær situation, og derfor har kommunerne brug for en hjælpende hånd. Den rækker vi dem nu med puljen. Det er vigtigt, at vi er i stand til at tage vores del af ansvaret og yde beskyttelse til dem, der kommer hertil. Samtidig er det helt afgørende, at vi hurtigt og effektivt får flygtningene integreret, så de bidrager til vores samfund og bliver en del af det,” siger socialminister Manu Sareen.

Med Velfærdspakken afsættes der i alt 1.525 mio. kr. til velfærdsområderne børn og hjemmehjælp i perioden 2015-2018. Derudover afsættes der 250 mio. kr. til en flygtningepulje i 2015.

Fakta om Velfærdspakken og puljen til modtagelse af flygtninge

Klippekort til ekstra hjemmehjælp

• Der afsættes 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. I 2015 og 2016 udmøntes midlerne i en pulje.

Mere pædagogisk personale i dagtilbud

• Der afsættes 250 mio. kr. årligt svarende til i alt 1 mia. kr. i perioden 2015-2018 til et løft af dagtilbudsområdet. Der er tale om permanente midler og et varigt løft af dagtilbudsområdet.

• Midlerne skal anvendes til at ansætte mere pædagogisk personale i daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring.

Pulje til modtagelse af flygtninge i kommunerne i 2015

• Der afsættes en pulje på i alt 250 mio. kr. i 2015 med henblik at understøtte tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse af flygtninge som følge af den ekstraordinære situation på området. 
• Regeringen vil drøfte udmøntningen af puljen med kommunerne.

 
 
 

 

Emneord: Manu Sareen, Velfærdsområder, Satspuljen, Finanslov 2015
Social-, Børne-, og Integrationsministeriet på DenOffentlige.dk Social-, Børne og Integrationsministeriet er opløst og opgaverne overført til andre ministerier. 
Aktivitet: Artikler: 66 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 12.11.14 Anna Poulsen
  Amputeret pension

  Det er kun EN GRUPPE syge og ældre borgere, som får lov at leve i fattigdom, uden at blive nævnt, de blive altid behandlet som ikke eksisterende -fattigste brøkpensionister.

  Der findes ingen begrundelse for at udsætte brøkpensionister i Danmark for et liv i dyb fattigdom – nu og resten af livet.

  Leveomkostningerne i Danmark er ens for alle pensionister, uanset nationalitet, alder og handicap, og om borgeren har boet her i landet hele livet eller ej.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også