Ny formand for Det Kriminalpræventive Råd: Hårdere straffe er blevet en automatreaktion

Alt for længe er hårdere straffe blevet set som en universalløsning, mens forebyggelse bliver nedprioriteret, mener Erik Christensen, nytiltrådt formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Tidligere folketingsmedlem (S) og mangeårig borgmester på Fyn, Erik Christensen, skal fremover stå i spidsen for Det Kriminalpræventive Råd. Som rådets nye formand vil han gøre op med skiftende regeringers fokus på hårdere straffe. Erik Christensen langer ud efter ’tough on crime’-tilgangen, der i praksis betyder, at forebyggelse med dokumenteret effekt prioriteres alt for lidt.

”Hårdere straffe er blevet en automatreaktion, når vi som samfund står overfor store udfordringer med kriminalitet. Men hårdere straffe er ikke en universalløsning. Det er på tide, at vi slår autopiloten i politikernes værktøjskasse fra og vælger tiltag, der for alvor kan reducere kriminalitet. Der er forebyggelse et nødvendigt og effektivt redskab”, siger Erik Christensen.

Bandeområdet er bare et eksempel på et kriminalitetsområde, hvor autopiloten er slået til. De seneste mange år har budt på bandepakker med hårdere straffe, indskrænkning af prøveløsladelser, opholdsforbud og andre stramninger. Det er lovgivning på baggrund af vrede og afmagt, mener DKR’s formand:

”Vi bliver som samfund nødt til at se på, hvad der faktisk virker. Bander koster samfundet mere end 300 mio. kr. årligt. Langt de fleste udgifter går til fængselsophold, og kun en brøkdel til forebyggelse. Men der er ikke dokumentation for, at strafskærpelse i sig selv har en forebyggende effekt. Fængslet kan fastholde bandemedlemmer i et kriminelt miljø, forringe deres evner og svække deres tilknytning til uddannelse og job. Vi må sætte ind i alle faser – fra det udsatte barn, til den forvirrede teenager, til afsoneren – og på de steder og i de situationer, som er med til at bane vejen for banderne,” siger Erik Christensen.

En af Det Kriminalpræventive Råds fornemmeste opgaver er at bidrage med viden og gode råd til politikere, borgere og virksomheder om forebyggelse af kriminalitet baseret på fakta og evidens.

”Jeg kan ikke vente med at komme i gang, for opgaven er både så vigtig og tiltrængt. Det Kriminalpræventive Råd har i disse år fokus på kriminalitetsformer, som påvirker rigtig mange danskere, bl.a. indbrud, bandekriminalitet, psykisk vold i parforhold, it-kriminalitet, seksuelle overgreb og kriminalitet i udsatte boligområder. Vi skal gøre det, der mest effektivt mindsker kriminaliteten: Derfor er det vigtigt, at forebyggelse kommer højere op på politikernes dagsorden, og vi kan alle sammen, også borgerne, være med til at gøre en forskel,” siger Erik Christensen.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.01.21 Politik
  Danmark skal lede ny global IEA-kommission for social retfærdig grøn energiomstilling

  Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er udnævnt som formand for Det Internationale Energiagenturs nye globale energikommission. Statsminister Mette Frederiksen er protektor for kommissionen, der skal være med til at sikre en social retfærdig omstilling til ren energi i verden.

 • 26.01.21 Politik
  Ny politisk aftale om social kontrol

  Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

 • 22.01.21 Politik
  Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

  Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle.

 • 15.01.21 Politik
  Skatteministeren skærper indsatsen mod organiseret svindel

  Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal give Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel.

 • 12.01.21 Politik
  Udviklingsministeren ude med ny udviklingspolitisk strategi

  Arbejdet med ny udviklingspolitisk strategi bliver nu igangsat. Den nye strategi skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.