Ny kontanthjælp rammer eneforsørgere hårdt: Så meget mister de

Børnesagens Fællesråd stiller sig stærkt kritisk over for lovforslag, der kraftigt reducerer børnefamiliers rådighedsbeløb

Det såkaldt moderne kontanthjælpsloft, som er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, rammer eneforsørgere med børn særligt hårdt.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil en eneforsørger med et barn miste 2300 kr. om måneden som følge af kontanthjælpsloftet, hvilket svarer til en tilbagegang i rådighedsbeløbet på 23,7 pct.

Tal fra Børnerådet viser, at kontanthjælpsloftet forventes at berøre ca. 24.100 kontanthjælpsmodtagere, hvoraf ca. 75 % er forsørgere. Omkring 13.000 af dem er enlige forsørgere, og de får ifølge Børnerådet i gennemsnit mindsket deres rådighedsbeløb med kr. 22.200 om året svarende til kr. 1.850 pr. måned. Der er således tale om en reduktion af rådighedsbeløbet på 20-30 % alt efter størrelsen på huslejens størrelse.


”Det er de eneforsørgere, der har det svært i forvejen, som nu får endnu sværere ved at få enderne til at mødes”, formand for Børnesagens Fællesråd, René Skau Björnsson.

Han oplyser, at Børnesagen netop har åbnet for årets ansøgninger til konfirmationsstipendier, hvor kontanthjælpsmodtagere, der ikke har råd til at fejre deres unges konfirmation med fest, gaver, mad, tøj og Blå Mandag, kan søge om økonomisk hjælp.

”I ansøgningerne ser vi kontanthjælpsmodtagere med et rådighedsbeløb på kr. 1500-1700 om måneden. Hvordan forestiller man sige, at de skal klare sig, når dette beløb reduceres eller helt forsvinder?”, spørger René Skau Björnsson, der efterlyser en politisk debat om, hvor bunden for en rimelig forsørgelse befinder sig.

Lovforslaget om kontanthjælpsloftet lægger vægt på, at de ”børnerelaterede ydelser” ikke beskæres, men ifølge René Skau Björnsson, er det ikke væsentligt, hvilke specifikke dele af kontanthjælpsmodtagerenes ydelser, der skæres ned på, da bundlinjen under alle omstændigheder er en kraftig reduktion af forsørgelsesgrundlaget.

Boligselskabernes Landsforening frygter således, at kontanthjælpsloftet vil ramme tusindvis af enlige forsørgere så hårdt, at mange må opgive deres nuværende bolig eller risikerer at blive sat på gaden.

I et høringssvar gør Boligselskabernes Landsforening opmærksom på, at organisationen er ”meget bekymret” for, at kontanthjælpsloftet vil føre til flere udsættelser og få alvorlige økonomiske konsekvenser særligt for enlige med børn. Mange risikerer simpelthen at blive sat ud af deres lejlighed i den almene sektor, lyder det.

Kommunernes Landsforening, Foreningen af Socialchefer i Danmark og Rådet for Socialt Udsatte har udtrykt tilsvarende bekymringer.

I stedet for kontanthjælpsloftet, inklusive dets dekret om at kontanthjælpsmodtagere kun må holde maksimalt 2 ugers sammenhængende ferie, opfordrer Børnesagen regeringen til at arbejde helhjertet for billigere boliger, som lavtlønnede har råd til at bo i, socialøkonomiske arbejdspladser, hvor fx psykisk og fysisk syge kan indgå i lønnede arbejdsfællesskaber, støtte til opstart af selvstændige virksomheder og hjemmearbejdspladser, øgede muligheder for omskoling, efteruddannelse og empowerment samt leveomkostninger (herunder fødevare- og energipriser), som ikke sluger størstedelen af en lav løn.

Det nye kontanthjælpsloft træder i kraft 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere den 1. oktober 2016 for både eksisterende og nye ydelsesmodtagere.

De penge, som kontanthjælpsloftet frigiver, skal ifølge det foreliggende bruges på skattelettelser.

Læs hele aftaleteksten her

 

 

Emneord: Børnesagens Fællesråd, Kontanthjælp, Kontanthjælpsloft, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Rene Skau Björnsson, Børnerådet
Børnesagens Fællesråd på DenOffentlige.dk Børnesagens Fællesråd er et netværk af 20 danske børneorganisationer, der arbejder for at støtte udsatte børn og unge i Danmark. Vores mandat og værdigrundlag er FN’s Børnekonvention, og vi er ...
Aktivitet: Artikler: 7 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 28.05.18 Velfærd
  22.700 færre i kontanthjælpssystemet

  Antallet af kontanthjælpsmodtagere, modtagere af integrationsydelse samt uddannelseshjælp fortsætter faldet. Fra april 2016, hvor kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft, og til februar 2018, blev der 22.700 fuldtidspersoner færre på kontanthjælp, når der tages højde for sæsonudsving.

 • 16.03.16 Bæredygtighed
  Dansk Metal: Underskud af metalarbejdere truer dansk økonomi

  Frem mod 2025 kommer Danmark til at mangle 30.000 faglærte på metalområdet. Det viser ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Dansk Metal frygter markant udflytning af arbejdspladser.

 • 24.03.14 Velfærd
  Kontanthjælpsmodtagere skal have mere medindflydelse

  Ny pulje skal fremme kommunernes arbejde med at sikre kontanthjælpsmodtagere medindflydelse og ejerskab for deres egen indsats.

 • 19.03.14 Velfærd
  Randers Kommune: Vi kan bryde den negative sociale arv

  Det er et kendt problem, at forældre, der lever et passivt liv på kontanthjælp, ofte fører traditionen videre til deres børn. Men Randers Kommune har et bud på, hvordan den negative spiral kan brydes – og nu har Arbejdsmarkedsstyrelsen afsat 10 millioner kroner til projektet.

 • 11.03.14 Velfærd
  Skarpere kontrol med EU-borgere på danske ydelser

  Ledige EU-borgere skal ikke stilles bedre end danskere, der er på kontanthjælp og dagpenge. De skal stå til rådighed fra dag ét – og det skal i endnu højere grad end i dag sikres, at de lever op til de klare jobsøgnings-, uddannelses- og bopælskrav, der følger med.