Ny lov åbner for tvangsbehandling af handicappede og demente

Ny lovgivning skal fra nytår sikre behandling til demente - og om nødvendigt med tvang.

Efter flere års tilløb træder en ny lov i kraft efter nytår.

Den nye lov giver læger og tandlæger mulighed for at tvangsbehandle personer, som er varigt inhabile, og som modsætter sig behandling. Det kan for eksempel være demente og udviklingshæmmede personer.

Både patienter, pårørende og sundhedspersonale hilser den nye lov velkommen. En af dem er direktør for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.

- Vi er positive over for loven og de ændringer, der sker i mulighederne for at behandle mennesker med en demenssygdom, siger Nis Peter Nissen til DR Fyn.

Og det er et område, hvor der er behov for en lovændring, mener formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.


- Problemet har været, at der har været en lang række patienter, som vi simpelthen ikke har haft mulighed for at behandle og drage omsorg for. Det er blandt andet mennesker med demens og udviklingshæmmede, der af forskellige årsager ikke har kunnet samtykke til en behandling, og som man derfor har måtte afstå fra. Nogen gange med meget alvorlige og dødelige konsekvenser, siger han til DR Fyn.

Netop det skete for en 42-årig udviklingshæmmet mand, som døde af en lungebetændelse, fortæller Andreas Rudkjøbing.

- Simpelthen fordi han modsatte sig at få taget en blodprøve. I sådan et tilfælde ville vi godt have haft lov til at tage en blodprøve ved tvang, så vi kunne få udredt patienten og dermed stille behandling til rådighed, siger han til DR Fyn.

Loven hjælper også sundhedspersonalet

Ifølge Nis Peter Nissen vil den nye lov gavne patienterne.

- Loven vil faktisk betyde, at mennesker med en demenssygdom nu får mulighed for at få en behandling ligesom andre, der ikke har en demenssygdom, og det er positivt. Især fordi det her foregår på en måde, hvor det bliver dokumenteret og registreret, så det foregår på en forsvarlig måde, siger han til DR Fyn.

Udover at lovændringen vil gavne patienterne, så vil den også gavne sundhedspersonalet, som skal behandle dem, siger Andreas Rudkjøbing.

- Det er rigtig positivt, at der kommer klare linjer for, hvad de må og ikke må. Men frem for alt får de nu mulighed for at drage omsorg for nogle borgere, som ellers ikke har kunnet få behandling for selv de mest banale sygdomme.

Tvang kræver samtykke

I følge ordlyden i den nye lov, så kan en læge eller tandlæge beslutte at tvangsbehandle en patient, som modsætter sig en sundhedsfaglig behandling. Det kræver dog, at en værge, en nærmeste pårørende eller en fremtidsfuldmægtig har givet samtykke.
Hvis lægen eller tandlægen beslutter at anvende tvang, så skal det efterfølgende indberettes til Sundhedsdatastyrelsen.

DET SIGER LOVEN:
En læge eller tandlæge kan beslutte at tvangsbehandle en patient, som i ord eller handling modsætter sig en sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens §5, som en værge, en nærmeste pårørende eller en fremtidsfuldmægtig har givet samtykke til efter §18, stk.1 i sundhedsloven, eller som en anden sundhedsperson med falig indsigt på området eller Styrelsen for Patientsikkerhed har givet sin tilslutning til efter §18, stk.2 og 4, i sundhedsloven, hvis:

1. en undladelse af at behandle patienten ud fra en sundhedsfaglig vurdering vil føre til væsentlig forringelse af patientens helbred eller sundhedstilstand,
2. behandling anses for nødvendig for at forhindre denne væsentlige forringelse og
3. det efter en helhedsvurdering fremstår som den bedste løsning for patienten at gennemføre behandlingen.

Hele historien hos DR

Emneord: Tvangsbehandling, Tvangsmedicinering, Tvangsindlæggelse, Tvang, Voksne udviklingshæmmede, Udviklingshæmmede, Demens, Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, 151217
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 07.01.18 M.S. Carstens
  Ps.

  Er der mulighed for indsigelser gennem et plejetestamente, eller hvor skal jeg rette henvendelse?

 • 07.01.18 M.S. Carstens
  Det var længst under vejs

  Vi der er ramt, selv af langt ""mindre"" udfordringer er langsomt, men knusende sikkert, blevet skåret i småstykker og kan derfor selv ikke mere, få råbt vagt i gevær og få sat fokus på, det som det drejer sig om: PERSONENS LIV !
  Det er nu så vidt ( i Thisted Kommune) at en knap 60årig sygeplejerske, der gennem tre år stadig ikke har kunnet skelne prostatakræft fra blærekræft, fortsat sidder og afgør borgernes liv, ud fra egne ALDELES uopdaterede faglighed og UDEN lægefaglig konsulent til opback !

  Det ER helt op til ALDELES ukvallificeret personager i kommunens regi og deres EGOIMPATI hvem der nu kan få hjælp og hvem der må forrådne i sig selv.
  Jeg vil foretrække, at forrådne, frem for at sådanne personer skal kunne få adgang til, at blande sig i min medicinering, falds jeg skulle miste mine fulde fem!
  Jeg er endnu "kun" syg og handicappet, men lad mig dog dø en værdig død, frem for at holde mig i live, bare for at andre kan føle "god samvittighed"
  eller at ganske andre kulturer, om føje år, udlægger teksten på helt andre måder.

 • 07.01.18 Annette Christiansen
  Tvangsbehandling ad handicappede og demente

  Kan kun gyse ved den her nye lov. Fortilfælde har vist, at der er u impatiske,ikke kompetente, kyniske mennesker også i plejesektoren. Får de først den her mulighed, så er de aller svageste prisgivet og de der har pårørende, vil miste de pårørendes støtte mulighed,de pårørende vil også blive sat ud af spillet. De er HJÆLPELØSE og deres syge nærmeste er så hjælpeløse at det skriger til himlen......de må være/opholde sig i et univers som ikke ser på dem som mennesker..... vi skal have den aller største tålmodighed og næstekærlighed over for. Mit hjerte græder.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også