Foto: Shutterstock

Ny politisk aftale om ambitiøst klimamål i 2025

Regeringen har med bred opbakning fra Folketinget vedtaget en ambitiøs målsætning for reduktion af drivhusgas. Med fredagens aftale underbygges 70 pct.-målsætningen i 2030 med et delmål på 50-54 pct. i 2025.

Danmark skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 50-54 pct. i 2025. Det står klart, efter regeringen i fredags har indgået en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om et delmål for klimaet 2025, som sætter kursen frem mod 70-pct. målsætningen i 2030 og klimaneutralitet i senest 2050.
 
Målet vil sikre yderligere reduktioner på den korte bane og lægge sporene for løbende fremdrift frem mod 2030 og klimaneutralitet i senest 2050. Delmålet flugter med Klimarådets anbefalede 2025-mål.
 
Delmålet afspejler bl.a., at Danmark har reduceret udledningerne mere, end tidligere skønnet. Det fremgår af den seneste klimafremskrivning, som viser, at der under den nuværende regering er taget initiativer og indgået aftaler, som bringer Danmark 40 pct. af vejen mod 2030-målet mod tidligere antaget ca. en tredjedel.
 
Finansminister Nicolai Wammen siger:
 
"Danmark har en af verdens stærkeste klimamålsætninger, og med dagens aftale om et delmål på 50-54 pct. allerede i 2025 har vi også på den kortere bane sat retningen for en særdeles ambitiøs grøn omstilling. Det vil give yderligere fremdrift i klimaindsatsen og blive et vigtigt pejlemærke frem mod 2030-målsætningen og klimaneutralitet i senest 2050. Vi har lyttet til støttepartierne, og den seneste klimafremskrivning viser, at vi er godt på vej."
 
Klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen siger:
 
"Vi har i klimaloven fastsat, hvad der formentligt er verdens mest ambitiøse klimamål i 2030. Nu får vi også et ekstremt ambitiøst mere kortsigtet mål. Jeg vil ikke lægge skjul på, at alle sejl skal sættes til, for at vi kan nå det. Men jeg er virkelig glad for aftalen, for der ligger jo i det at være et foregangsland, at vi hele tiden presser os selv til at præstere bedre og hurtigere. Og det må man sige, at vi gør nu."
 
Med aftalen er aftaleparterne enige, om at 2025-delmål fastsættes som et interval og skal betragtes som indikativt.
 
Med klimaloven er der fastsat en række guidende principper for, hvilke hensyn klimaindsatsen skal ske under. Med Aftale om et indikativt drivhusgasreduktionsmål for 2025 bekræfter aftaleparterne, at 2025-reduktionsmålet også skal indfris under hensyntagen til klimalovens principper om bl.a. social retfærdighed, sund erhvervspolitik og sunde offentlige finanser.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.