Midlerne vil også gå til psykologstøtte og terapi til personer før, under og efter et ophold på et krisecenter. Foto: Shutterstock

Ny politisk aftale om social kontrol

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

På finansloven for 2021 blev der afsat 40 millioner kroner til at sætte ind over for social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Nu er partierne bag finanslovsaftalen blevet enige om, hvad pengene skal gå til.

De skal blandt andet bruges på at etablere fire nye udslusningsboliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol. Der er i forvejen fem udslusningsboliger i Danmark. Midlerne vil også gå til psykologstøtte og terapi til personer før, under og efter et ophold på et krisecenter.

Derudover afsættes der midler til at opkvalificere fagfolk – jobcentermedarbejdere, lærere og pædagoger – og centrale civilsamfundsaktører, så de er klædt på til at opspore, forebygge og håndtere mulige tilfælde af social kontrol. Og endelig udvides ordningen med sikkerhedskonsulenter, som hjælper fagfolk og borgere i konkrete sager om social kontrol.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“I Danmark bestemmer kvinder selv, om de vil giftes eller afbryde et ægteskab. Det skal imamer eller ældre familiemedlemmer ikke bestemme. Vi skal aldrig acceptere den kultur, der med vold og trusler fastholder kvinder i usynlige fængsler. Med denne aftale styrker vi forebyggelsen af social kontrol og sikrer bedre exit-programmer til kvinder, der er på flugt fra vold og kontrol.”

Det går pengene til:

 • 13 mio. kroner til uddannelse og opkvalificering af fagfolk til opsporing og håndtering af negativ social kontrol
 • 3,8 mio. kroner til inddragelse af civilsamfundsaktører –  styrket bevilling til foreningen Søstre mod vold og kontrol
 • 12,4 mio. kroner til styrket exit for ofre for negativ social kontrol, herunder etablering af flere udslusningsboliger
 • 10,8 mio. kroner til udvidelse af sikkerhedskonsulentordningen.

Læs hele aftalen (pdf) (åbner nyt vindue)

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.