Ny socialrådgiveruddannelse løfter Vestsjælland

En lang række kommuner i Vestsjælland står til at få nytte af den nye socialrådgiveruddannelse, der åbner på fredag. I Slagelse glæder både kommunen og frivillige organisationer sig til at samarbejde.

Der var rift om pladserne, da Professionshøjskolen Absalon i foråret åbnede for ansøgningen til 80 pladser på den nye socialrådgiveruddannelse i Slagelse. Ved optagelsen til det første hold blev adgangskvotienten på 6,9, og det glæder den nye uddannelsesleder Inger Marie Jessen, der får ansvaret for at skabe en god start for uddannelsen i Slagelse.

Læs mere fra Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

”Den store interesse vidner jo om, at der i Slagelse og omegnskommuner er en stor interesse for at få en videregående uddannelse lokalt og samtidig en interesse for at være med til at løfte det sociale område, siger hun og peger på, at 39 procent af de nye studerende kommer fra Slagelse, mens nabokommunerne står for 33 procent, heraf 13 procent fra Næstved samt 10 procent i både Ringsted og Kalundborg.
 
Bedre rekrutteringsmuligheder
Mange af de studerende forventes at få arbejde i kommunerne, og i Slagelse Kommune glæder Børn- og Ungedirektør Vini Lindhardt sig også over udsigten til, at endnu flere lokale ansøgere om få år vil søge arbejde som socialrådgiver i kommunen, der godt kunne bruge flere ansøgere til ledige stillinger.
”Vi modtager altid ansøgninger, når vi søger medarbejdere, og det lykkes også at få stillingerne besat, men vi er i hård konkurrence med andre, der også vil have de dygtigste kandidater. I den sammenhæng er det selvfølgelig en fordel, hvis vi fremover kan få ansøgere, der bor i lokalområdet, og som samtidig kender til de problematikker, der trænger sig på her, siger hun.
 
Fokus på psykiatrien
Netop fokus på de lokale udfordringer skal være et særkende ved uddannelsen, fortæller uddannelsesleder Inger Marie Jessen, der har engageret en følgegruppe af bl.a. aftagere i lokalområdet, som skal være med til at præge uddannelsen, heriblandt også eksempelvis det regionale psykiatrisygehus. Der er brug for socialrådgivere med viden om psykiske lidelser, og psykiatrien skal være et særligt fokus i uddannelsen.
Der arbejdes i det hele taget målrettet på at knytte uddannelsen til udvikling af praksis. En ambition, der vækker glæde i Slagelse Kommune.
”Det er jo fantastisk at vide, at vi kommer til at præge uddannelsen, så vi får nogle medarbejdere, der er rustet til at arbejde med vores udfordringer, og samtidig tænker jeg, at vi får lettere adgang til ny viden og ny forskning”, siger Vini Lindhardt, der forudser et stort behov for socialrådgivere i fremtiden inden for især det specialiserede børneområde, voksenområdet og beskæftigelsesområdet - felter, hvor kommunen er meget presset i forvejen.
 
Frivillige foreninger jubler
Presset og behovet om hjælp mærkes også i den frivillige sektor. Derfor håber Frivilligcenter Slagelse, at den nye uddannelse kan blive til glæde for borgere med behov for støtte og vejledning. Lykke Pedersen, der er leder i frivilligcentret er overbevist om, at de studerende vil få en fremtrædende rolle i byen.
”Når 80 personer optages om året, så bliver det jo en massiv mængde af studerende, der må formodes at have lyst til at gøre en forskel for borgerne i byen”, siger hun og peger på, at byen allerede har mange frivillige eksperter, der hjælper borgerne på forskellig vis. Som eksempel nævner hun rådgivninger, patient- og handicapforeninger og foreninger der arbejder tæt på særligt udsatte, der godt kunne bruge flere engagerede.
”Vi lægger gerne kontorer til om aftenen, hvis de studerende har en idé”, siger Lykke Pedersen, der mener, at byen godt kunne bruge en frivillig social rådgivningstjeneste, der vejleder borgere, der  har brug for uafhængig hjælp.
 
Unikt studiemiljø
Uddannelsesleder Inger Marie Jessen glæder sig over, at der er så stor interesse for samarbejdet, der i høj grad også bygger på engagement blandt de studerende. Derfor har uddannelsen stor fokus på at understøtte netop det, som de studerende brænder for.
“Vi arbejder meget på at skabe læringsrum, der tager hensyn til, at de studerende motiveres forskelligt og har forskellige interesser. Takket være digitale læringsmidler er det i dag blevet muligt at tage hensyn til, at de studerende har forskellige forudsætninger for at lære, så jeg er overbevist om, at de studerende i Slagelse vil blive en del af et miljø, der vil engagere dem og samtidig få taget hul på samarbejdet med praksis længe før de er færdiguddannede”.
Fakta
Åbningen af uddannelsen
Sommerholdet 2017 med 40 studerende bydes velkommen fredag den 1. september på Campus Slagelse på Ingemannsvej 17 klokken 8.30. Til åbningen vil blandt andet borgmester Stén Knuth og rektor på Professionshøjskolen Absalon Camilla Wang tale. Hvis pressen ønsker at deltager, kan den kontakte Daniel Brøns på 72481068 [email protected]
 
Om Uddannelsen til Socialrådgiver
Uddannelsen til Socialrådgiver varer 3 ½ år og giver et teoretisk og et praktisk grundlag for som socialrådgiver at arbejde med mennesker i alle aldre.
I løbet af uddannelsen får man redskaber til at identificere, beskrive, analysere, vurdere, evaluere og handle i forhold til livsbetingelser og sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau.
En del af uddannelsen foregår i praktik, der varer 5 måneder. Desuden indeholder uddannelsen en del projektarbejde med kontakt til brugere og praksisfeltet.
 
 
Emneord: Socialrådgivere, Professionshøjskolen Absalon, Region Sjælland, Fagprofessionelle

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også