Ny taxametermodel skal give bedre tilbud til elever med særlige behov

Regeringen fremsætter i dag et lovforslag om en ny og enklere taxameterbaseret model for tilskud til specialundervisning og specialpædagogisk bistand på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Fremover får skolerne et fast tilskud pr. elev i stedet for løbende at skulle søge om støtte. Modellen skal føre til bedre tilbud til elever med særlige behov.

I dag skal frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler løbende søge om tilskud til specialundervisning for hver enkelt elev med særlige behov. Det giver en stor administrativ byrde for den enkelte skole, ligesom det skaber en usikkerhed omkring, hvor mange penge skolerne kan forvente at få i tilskud til undervisningen. 


Derfor fremsætter regeringen i dag et lovforslag om en ny taxameterbaseret model for tilskud til specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Modellen betyder, at frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fremover skal have et fast tilskud årligt til specialundervisning pr. elev i stedet for som tidligere at skulle indsende ansøgninger for hver elev. Det giver skolerne en større sikkerhed i forhold til deres årlige budget, da tilskuddet dermed baseres på kendte elevtal og ikke enkeltansøgninger. 

”Det er vigtigt, at de frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler er med til at løfte opgaven med at skabe god undervisning for elever med særlige behov. Derfor vil vi give skolerne en større frihed til at organisere og tilrettelægge specialundervisning og støtte til elever med særlige behov ved at gøre det enklere at få tilskud. Når skolerne hele tiden har overblik over deres ressourcer, kan de bedre planlægge undervisningen med udgangspunkt i, hvad eleverne har behov for,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Derudover vil regeringen ændre loven, så den giver hjemmel til et femårigt forsøg med at give eleverne på efterskoler og frie fagskoler med et samlet særligt undervisningstilbud mulighed for at nøjes med at gå til prøve i dansk og matematik. I dag skal undervisningspligtige elever på efterskoler og frie fagskoler med et samlet særligt tilbud principielt til prøve i alle prøvefag, hvis de ønsker at aflægge grundskolens prøver. 

Det kan være en udfordring for elever med særlige behov, og dermed kan den nuværende lovgivning afskære eleverne fra at komme ind på en erhvervsuddannelse efter indførelsen af et krav om et karaktergennemsnit på 2,0 i de to fag. 

Med lovforslaget vil regeringen gøre det enklere og mere smidigt for elever i et samlet særligt undervisningstilbud på efterskoler og frie fagskoler at komme ind på en erhvervsuddannelse. Samme adgang til at tilbyde enkeltfagsprøver i dansk og matematik indføres på frie fagskolers almene kurser.

Endelig indeholder lovforslaget en forlængelse og justering af den midlertidige tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler for perioden fra den 1. august 2015 frem til og med den 31. december 2016. Med forslaget følges der op på finansloven for 2015, hvor forlængelsen og justeringen er indregnet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2015. Lovforslaget har virkning for fordeling af tilskud fra skoleåret 2016-17.

Læs lovforslaget her: http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L180/index.htm

Emneord: specialundervisning, Specialpædagogisk bistand, Frie grundskoler, Efterskoler, Frie fagskoler
Uddannelses- og Forskningsministeriet på DenOffentlige.dk Undervisningsministeriet
Aktivitet: Artikler: 89 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 26.02.20 Kommunalt
  Ny analyse om kommunernes styring af specialundervisningsområdet

  En ny analyse viser, at kommunerne har indrettet deres styring af specialundervisningsområdet på forskellige måder. Eksempelvis er der forskel på, i hvor høj grad den enkelte skole skal betale, når en elev henvises til specialundervisning.

 • 06.04.17 Velfærd
  Efterskolernes succes skal undersøges

  Børn, som har gået på efterskole, klarer sig typisk bedre socialt og fagligt senere i livet. Nu skal forskere afdække årsagerne i et stort treårigt projekt.