Ny uddannelse: Kandidat i Social Datavidenskab

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har forhånds-godkendt en helt ny kandidatuddannelse i social datavidenskab og de første studerende vil begynde på uddannelsen i september 2020.

Her vil de kommende kandidater i social datavidenskab blandt andet lære nye metoder til at analysere 'big data', kombineret med solide samfundsvidenskabelige kernefagligheder. Data som fx jobopslag på nettet, diskussioner og tråde på Twitter og Facebook, offentlige eller private databaser, indkøbsstatistikker fra webshops og fysiske butikker og andre store data-sæt.

Det er nemlig alt sammen data, som er fuld af information om vores adfærd, hvad vi tænker og hvordan vi relaterer til hinanden socialt, og som dermed kan bruges til at forudsige og påvirke, hvordan verden udvikler sig.

- Vores undersøgelser viser at erhvervslivet er meget sulten på kandidater, der lige præcis forstår at koble samfundsvidenskabens viden om menneskers ageren med evnen til at håndtere og analysere store datasæt - og det gælder også de offentlige arbejdsgivere. Arbejdsmarkedet ser i højere og højere grad behovet for sådanne kombinationsfagligheder, i tillæg til rene dataanalytikere. Vores kommende kandidater i social datavidenskab vil i høj grad kunne løfte de opgaver for deres kommende arbejdsgivere, siger prodekan for uddannelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Andreas de Neergaard.

Alle fem institutter på SAMF har deltaget i udviklingen af den nye uddannelse, hvor underviserne blandt andet bliver forskere fra Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS), som netop undersøger mulighederne for, hvad vi kan gøre med social datavidenskab.

- Vi har udviklet en fælles uddannelse som inkluderer metoder og dimensioner fra alle vores fag, for vi kan høre på arbejdsgiverne, at der er en stor interesse for kandidater, som netop kan gå på tværs i deres metoder og analyser. Kombinationen af kvalitativ og kvantitativ forskning er en helt ny type faglighed, som vi her udvikler, fortæller studieleder på Sociologisk Institut Charlotte Baarts, der har været med til at skrive ansøgningen til ministeriet.

Uddannelsen er normeret til 120 ECTS-point og kommer til at foregå på engelsk, da virksomhedssproget i mange af de firmaer, som vil ansætte de kommende cand.soc.'er i social datavidenskab er engelsk, og dimittenderne skal kunne indgå i meget internationale arbejdsmiljøer både i Danmark og udenfor landets grænser.

- Det er et område i kraftig vækst, og personer med kompetencer og erfaring er meget efterspurgte, derfor forventer vi også stor mobilitet på arbejdsmarkedet, herunder rekruttering af internationale medarbejdere - det viser vores analyse meget tydeligt, siger Andreas de Neergaard.

Se filmen: 
Forskerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kender allerede de studerendes store interesse for social datavidenskab. Senest i august i år hvor 120 studerende fra både KU, andre universiteter og en række virksomheder brugte tre uger af deres sommerferie indendørs på at lære selv at hente, samle og analysere enorme mængder sociale data i kurset "Introduction to Social Data Science".

FAQ

Hvad er social datavidenskab?
Social datavidenskab er en ny disciplin i grænsefeltet mellem samfundsvidenskaberne og datavidenskab. Her kombinerer man data-analyse af komplekse eller 'big data' med samfundsfaglig teori og analyse. Det kan både være digitale data indsamlet fra eksempelvis sociale medier eller wearables (fx sundhedsdata registreret via apparater man bærer på sig), registerdata, kundedata eller andet og evt. kombineret med kvalitative data indsamlet via antropologisk feltarbejde etc.

Hvad kan det bruges til?
Kun fantasien sætter grænser; fra bedre forståelse af kundeadfærd, udvikling af psykologiske diagnose- eller screeningsværktøjer, politilogiske eller sociologiske analyser af vælgeradfærd og trends etc. Det helt store nybrud er ikke bare, at man kan analysere store mængder af data, men især at man gennem digitaliseringen har fået indblik i og mulighed for at analysere ting som adfærd, netværk, meningsudveksling etc. meget bedre gennem vores digitale spor.

Hvem kan læse social datavidenskab?
Uddannelsen er for studerende med en samfundsvidenskabelig bachelor, men med interesse og evner inden for både kvantitativ og kvalitativ dataanalyse. Uddannelsen giver også mulighed for optag af bachelorer inden for datavidenskab, hvis de har en tilstrækkelig mængde samfundsvidenskabelige fag. 

Her er listen over uddannelser, som giver adgang til den nye kandidat i social datavidenskab.

 

 

Københavns Universitet på DenOffentlige.dk På Københavns Universitet arbejder mange af vores knap 5000 forskere fra 36 institutter og mere end 200 forskningscentre med emner som sundhed, velfærd, infrastruktur, arbejdsmarked, bæredygtighe...
Aktivitet: Artikler: 14 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 20.08.20 Uddannelse
  Ny uddannelse med løn skal give akademikere mulighed for at blive pædagoger

  Mens det er svært for mange akademikere at få fodfæste på arbejdsmarkedet, er der mangel på pædagoger. Forslag om ny merituddannelse, der støttes af to københavnske borgmestre, kan gøre bachelorer til pædagoger på godt to år med løn under uddannelsen.

 • 29.07.20 Uddannelse
  Kvinderne mangler på STEM-studierne

  Trods et øget fokus på at få flere kvinder til at vælge en STEM-uddannelse, ser vi i år kun en meget lille stigning i andelen af kvindelige studerende på STEM-uddannelserne. Det ærgrer Ledernes uddannelseschef, Thomas Christensen.

 • 28.07.20 Uddannelse
  Karakterkravene til de videregående uddannelser falder

  Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Så mange har søgt ind på en videregående uddannelse

  94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Der er brug for at uddanne endnu flere pædagoger

  Det er positivt, at faldet i kvote 1-ansøgere til pædagoguddannelsen er stoppet efter flere års nedgang. Men det er stadig nødvendigt at tiltrække og uddanne endnu flere pædagoger for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer. Det kræver, at politikerne tager ansvar for at løfte pædagoguddannelsen og forbedre vilkårene for det pædagogiske arbejde, fastslår BUPL.