Foto: Shutterstock

Ny undersøgelse: Danskere har den største tiltro til ny vaccine

På tværs af otte vestlige demokratier er danskere de mest villige til at lade sig vaccinere mod covid-19. Det viser en ny analyse fra HOPE-projektet, der følger befolkningens adfærd og holdninger i forbindelse med corona-pandemien.

Billedet viser andelen af befolkningen i de respektive lande, som er villige til at lade sig vaccinere hvis sundhedsmyndighederne opfordrer til det. Grafik: Simon Andersen Nørredam

78 procent af den danske befolkning vil gerne vaccineres mod covid-19, hvis sundhedsmyndighederne opfordrer dem til det. Dermed er danskere mere villige til at lade sig vaccinere mod covid-19 end eksempelvis tyskere (63 procent) og svenskere (59 procent).

”Myndighederne står betydeligt bedre i Danmark end i vores nabolande,” siger Michael Bang Petersen, professor i statskundskab og leder af HOPE-projektet på Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

”Effektive og sikre vacciner spiller en central rolle i bekæmpelsen af covid-19, men det er ikke nok, at vi får dem på lager. Myndighederne er også afhængige af, at borgerne vil stikkes, og vaccineskepsis er en reel udfordring i alle de lande, vi har kigget på,” siger Michael Bang Petersen.

Ifølge ham har sundhedsforskere tidligere anslået, at over 80 procent af en befolkning skal vaccineres for at sikre tilstrækkelig flokimmunitet.

”Noget af det mest bekymrende, set fra myndighedernes perspektiv, er, at villigheden måske kan dale yderligere den kommende tid. Folks udmattelse over corona-situationen ser i sig selv ud til at drive modstand,” siger Michael Bang Petersen.

Sammen med tre kolleger har Michael Bang Petersen undersøgt, hvad der kendetegner vaccineskeptikere, og hvad der har betydning for, hvorvidt man vil takke ja eller nej til en vaccine. Og folk, der føler sig udmattet på grund af corona-situationen, er altså mere tilbøjelige til at være skeptiske.

”Paradokssalt nok ser der ud til at være en tendens til, at jo større behov, man føler for at vende tilbage til en normal tilværelse, jo mindre villig er man til selv at lade sig vaccinere. Og det er bemærkelsesværdigt, fordi det så kan vise sig, at villigheden vil falde, jo længere tid, der går,” siger Michael Bang Petersen.

Tillid til sundhedsmyndigheder kan forklare lav skepsis i Danmark

Også tillid til sundhedsmyndighederne spiller en betydelig rolle for folks villighed til at lade sig vaccinere.

”Især dén faktor ser i høj grad ud til at kunne forklare de forskelle, vi ser på tværs af landene,” siger Michael Bang Petersen.

Danmark scorer i undersøgelsen højest på både vaccinationsvillighed og tillid til sundhedsmyndighederne, mens Storbritannien ligger næsthøjest på begge dele, Tyskland tredjehøjest og så videre.

Om undersøgelsen

HOPE-analysen bygger på repræsentative spørgeskemaundersøgelser i otte lande: Danmark, Sverige, Storbritannien, USA, Italien, Frankrig, Tyskland og Ungarn. I alt har 9889 personer deltaget. Data er indhentet i perioden 13. september til 7. november i samarbejde med Epinion.

Analysen er endnu ikke udgivet i et videnskabeligt tidsskrift og har derfor heller ikke endnu været igennem såkaldt fagfællebedømmelse; en proces hvor uafhængige fagfæller bedømmer forskningens videnskabelige kvalitet inden offentliggørelse.    

Analysen er imidlertid offentlig tilgængelig i sin helhed her: https://psyarxiv.com/8kn5f

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også