Ny undersøgelse: EU-skepsis har flyttet sig fra venstrefløjen til yderste højrefløj

De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over for EU, mens danskerne samlet set bliver mindre EU-skeptiske, viser ny, omfattende undersøgelse.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og stadig færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

Det viser en ny omfattende analyse fra Tænketanken Europa, skriver Ugebrevet A4. Ifølge analysen er især venstreorienterede vælgere vendt på en tallerken i deres holdninger til EU. Til gengæld vokser EU-skepsissen år for år blandt de mest højreorienterede danskere.

Ny Europa-sektion på DenOffentlige

Europa-debatten er blevet historisk væsentlig. Derfor kan du på DenOffentlige.dk/europaeisk-samarbejde finde en selvstændig sektion, der debatterer og formidler fra debatten om Europa og det europæiske samarbejde.

Vores Europasektion skabes i samarbejde med udgiverne på DenOffentlige.

EU-forsker i Tænketanken Europa Karsten Tingleff Vestergaard står bag den nye undersøgelse, hvor han har analyseret data fra Eurobarometer siden Danmarks indtræden i EU i 1973 og frem til 2016.

- Den danske EU-skepsis har støt og roligt været faldende over de sidste mange år. Det er måske en anerkendelse af, at EU-samarbejdet virker og har en vigtig rolle, og at EU er med til at give Danmark global indflydelse. Generelt har danskerne en opfattelse af, at vi får noget ud af at være medlem, siger Karsten Tingleff Vestergaard.

Igennem mere end 40 år har Eurobarometer spurgt borgere i alle EU-lande, om de synes, at EU er en "god ting", en "dårlig ting" eller "hverken/eller". Samtidig er borgerne blevet bedt om at placere deres eget politiske ståsted på en venstre-højre-skala. Ved at lave en såkaldt regressionsanalyse af data fra 1973 og frem til 2016, kommer Karsten Tingleff Vestergaard frem til sine tal.

EU-modstanden er gået fra typisk at være et venstrefløjsfænomen til nu i højere grad at være et højrefløjsfænomen, pointerer EU-forsker på Aarhus Universitet professor Derek Beach.

Han forklarer den stigende EU-skepsis på den yderste højrefløj som en cocktail af bekymring for at miste national suverænitet og identitet lagt sammen med frygten for indvandring.

- På højrefløjen synes mange, at EU er et indgreb i den danske suverænitet, og samtidig kommer der uønskede folk udefra, og derfor skal vi have grænsebomme. Det er især blandt danskere, der har det svært med det internationale, at EU-modstanden vokser, siger Derek Beach til Ugebrevet A4. 

 

HOVEDKONKLUSIONER fra undersøgelsen som kan hentes her

 • Danskernes EU-skepsis er faldet støt, siden vi blev medlem i 1973. Flere danskere synes i dag, at der er en god ting, at Danmark er medlem af EU og færre synes, at det er en dårlig ting.
 • EU-skepsissen er faldet blandt både mænd og kvinder, på tværs at aldersgrupper, uddannelsesniveau og urbaniseringsgrad. Graden, hvormed skepsissen er faldet, varierer dog meget på tværs af de demografiske segmenter. Det eneste sociodemografiske segment, hvor der spores en stigning i EU-skepsissen, er blandt de mest højreorienterede danskere.
 • EU-skepsis i Danmark er generelt et fænomen, der primært forekommer blandt de mest venstreorienterede og mest højreorienterede danskere. EU-skepsissen har i hele Danmarks medlemsperiode været stærk på den yderste danske venstrefløj, mens den på højrefløjen har vokset sig stærkere siden 1973.
 • Moderate venstreorienterede var oprindeligt blandt de mest skeptiske, men har udviklet sig i en betydeligt mindre skeptisk retning. Det betyder, at de nu – sammen med de moderate højreorienterede – er det segment på højre-venstreskalaen, hvor skepsissen er lavest.
 • Frem til slutningen af 80’erne var fordelingspolitiske forhold den centrale dimension i dansk politik, mens akademiske studier peger på, at værdipolitiske forhold efterfølgende har fået større betydning for placeringen på den politiske højre-venstre-skalaen.
 • Fordelingspolitiske forhold som BNP og arbejdsløshed har udviklet sig i en positiv retning, siden Danmark blev medlem af EU. I det omfang det vurderes, at EU har haft indflydelse på dette, giver det anledning til lavere skepsis. Derimod er uligheden i indkomst steget, hvilket i særlig grad er i uoverensstemmelse med venstreorienterede værdier.
 • EU’s institutionelle forandringer og den strukturelle udvikling i form af stigende EU-regulering og nettoindvandring er i særlig grad i uoverensstemmelse med højreorienterede værdier.
 • Vurderingen af, om det har været en fordel for Danmark at være medlem af EU, har i meget høj grad været korelleret med EU-skepsis i perioden 1993-2010. Korrelationen er blevet intensiveret blandt alle med undtagelse af de moderat højreorienterede.
 • Tilsvarende er graden af identifikation som europæer frem for udelukkende dansker i stigende grad blevet korelleret med EU-skepsis blandt de mest højreorienterede danskere, mens korrelationen blandt de moderat højreorienterede er blevet svagere.
Emneord: Tænketanken EUROPA, Europæisk samarbejde, EU, 311017
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også