Nye anbefalinger for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs pressemeddelelsen og rapporten om 20 nye anbefalinger til et bedre sundhedsvæsen - det er lavet af KL, Danske Regioner og staten. Der er forbehold og særudtalelser.

Børn og unge med psykiske lidelser skal have mere støtte. Borgere med behov for hjælpemidler skal nemt kunne få afklaret om, kommunen eller regionen skal betale, og kommuner og regioner skal afprøve nye samarbejdsmodeller, som fx fælles finansiering, så patienterne oplever én indgang til sundhedsvæsnet. Udvalgets anbefalinger er mange og spænder bredt over hele det borgernære sundhedssystem.   


På baggrund af de 20 anbefalinger kommer regeringen til efteråret med det politiske udspil, der bringer udvalgsarbejdet ud i virkeligheden.   

LÆS OGSÅ: Forbeholden modtagelse af anbefalinger

”Vi har fået et bredt katalog over indsatser, der vil sikre mere inddragelse af patienten, bedre sammenhæng i udredning, behandling og rehabilitering - og i sidste ende en større tryghed og tilfredshed for den enkelte patient. Jeg vil gerne kvittere for indsatsen og samarbejdet. Vi har ikke kunnet blive enige om alt, men mange af anbefalingerne vil blive omsat til konkret politik på den anden side af sommerferien, og der vil jeg som sundhedsminister også præsentere yderligere initiativer, der skal sikre en bedre kvalitet og sammenhæng for vores patienter,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.   

Overgangene mellem fx praktiserende læge, sygehus og de kommunale sundhedstilbud er sundhedsvæsenets akilleshæl. Her risikerer patienterne at blive tabt mellem to stole, hvilket kan føre til forværring af sygdom, patientskade og utryghed. Derfor har udvalgets kommissorie vægtet et øget samarbejde mellem regioner og kommuner.   

”Regionernes fornemmeste opgave er at sikre, at borgere og patienter møder et godt og sammenhængende sundhedsvæsen. Når patienter har brug for behandling, skal de have det der, hvor det giver bedst mening – uanset om det er på et hospital, hos deres praktiserende læge eller i deres eget hjem. Regionerne har behandlingsansvaret i det samlede sundhedsvæsen og har derfor også et stort ansvar for at sikre gode overgange og for at sikre kvaliteten, når opgaver aftales udført uden for hospitalerne. Det vil vi med sikkerhed se mere af i de kommende år,” siger regionsrådsformand Bent Hansen.    


Flere opgaver skal løses tæt på borgerne, i sundhedshuse eller hjemme i folks egne hjem. Den tankegang går igen i mange af udvalgets anbefalinger:   

"Vi er glade for, at det er lykkedes at formulere en fælles vision for det nære sundhedsvæsen. Det er et godt udgangspunkt for de kommende år. Vi er også glade for, at udvalget er enige om en række tiltag, der vil styrke samarbejde og kompetencer i det nære sundhedsvæsen, bl.a. en ny specialuddannelse for sygeplejersker målrettet borgere med forløb på tværs. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne havde set, at der var kommet bedre rammer for opgaveglidning, og at der var taget konkrete skridt til udbygning af det nære sundhedsvæsen med nye opgaver. Derfor har KL måttet tage forbehold over for nogle af indstillingerne," siger Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg.

Emneord: Danske Patienter, Camilla Hersom, Anbefalinger, Nære Sundhedsvæsen, Det Nære Sundhedsvæsen, Sundhedsvæsnet, Patientstøtte, Patientsikkerhed, Fremtidens hospitaler, Sundhedsministeriet, Ellen Trane Nørby, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, 260617
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også