Nyuddannede kommunomer i Norddjurs Kommune: Uddannelse er en investering

Tre af Norddjurs Kommunes medarbejdere bliver den 20. december færdiguddannet som kommunomer. Det giver dem mulighed for at udvikle deres kompetencer i takt med, at den offentlige sektors opgaver og ansvar flytter sig.

Sebastian Velling, Line Sørensen og Anette Rudolfsen er alle udlært på kontor i Norddjurs Kommunes administration og kan fra den 20. december nu også kalde sig færdiguddannede kommunomer fra COK – Center for offentlig kompetenceudvikling.

Uddannelsen tilbyder Norddjurs Kommune alle uddannede kontorassistenter som en mulighed for i endnu højere grad at styrke kompetencer samt udvikle sigi takt med, at den offentlige sektors opgaver og ansvar flytter sig.

Uddannelsen tilbyder fag som forvaltning i kommuner og regioner, organisation og samfundsvidenskabelig metode, centrale økonomifunktioner og mange andre fag, der skal klæde de studerende på med faglige og metodiske kvalifikationer til at analysere kommunens administrative problemstillinger men også til helt konkret at kunne foretage en selvstændig og korrekt sagsbehandling.

Chef: Uddannelse er en investering

”Jeg opfordrer mine medarbejdere til at kaste sig over uddannelsen og planlægger gerne opgaverne efter, at de i perioder er på skolebænken flere dage om måneden. Uddannelsen er en investering for vores medarbejdere såvel som for os som arbejdsgivere, idet de som færdiguddannede kommunomer får endnu flere kompetencer, der matcher vores behov,” pointerer socialchef hos Norddjurs Kommune, Hanne Nielsen, der har flere kommunomuddannede medarbejdere. 

Vil kunne konkurrere på job

Akademiuddannelsen til kommunom er specialdesignet til ansatte hos kommuner og regioner, og består af tre obligatoriske og to valgfrie moduler samt et større afgangsprojekt. Den tager to et halvt år, skal gennemføres indenfor seks år; men de fleste kommunom-studerende bruger ca. tre et halvt år på at uddanne sig.

Line Sørensen, der til dagligt arbejder som administrativ medarbejder på kommunens myndighedsområde og har været ansat hos Norddjurs Kommune siden 2012 fortæller:

”Jeg tog uddannelsen som kommunom, fordi jeg vil stå bedre i konkurrencen med akademikerne om fremtidige jobs ligesom jeg gerne ville udvikle mine kompetencer, så jeg kan blive dygtigere til mit arbejde. Jeg bruger bl.a. faget konflikthåndtering, når jeg har nogle borgere i røret, som er meget ophidset. Her har jeg med uddannelsen fået en indsigt i hvorfor mennesker reagerer forskelligt, - en indsigt der sætter mig i stand til at give borgeren en bedre service.”

Større kendskab til offentlig forvaltning

Sebastian Vellingsupplerer med at fortælle, at uddannelsen har gjort hans job mere spændende: 

”Jeg har fået et langt større kendskab til den offentlige forvaltning, og har meget hurtigt kunne bruge nogle teorier fra fagene i praksis i mit job som assistent i Borgerservice og Udbetaling. Faget Digitalisering har bl.a. givet mig værktøjer til, hvordan man kan effektivisere på arbejdspladsen, ligesom jeg nu konkret ved, hvordan jeg opbygger projekter.”

De tre nyuddannede kommunomer har arbejdet i administrationen hos Norddjurs Kommune i 5-11 år og har da også mødt fordomme om dét at arbejde indenfor det offentlige, som de til hver en tid kan mane i jorden.

Godt arbejdsmiljø, stor grad af indflydelse, forskelligartede arbejdsopgaver og en stor kontaktflade er nogle af de fordele, de nyuddannede kommunomer oplever i deres jobs hos Norddjurs Kommune samt ikke mindst muligheden for at videreuddanne til eksempelvis kommunom ser de som en stor motivationsfaktor.

Norddjurs Kommune har siden 2013 valgt at uddanne ca. 22 medarbejdere til kommunomer.

COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 29.07.20 Uddannelse
  Kvinderne mangler på STEM-studierne

  Trods et øget fokus på at få flere kvinder til at vælge en STEM-uddannelse, ser vi i år kun en meget lille stigning i andelen af kvindelige studerende på STEM-uddannelserne. Det ærgrer Ledernes uddannelseschef, Thomas Christensen.

 • 28.07.20 Uddannelse
  Karakterkravene til de videregående uddannelser falder

  Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Så mange har søgt ind på en videregående uddannelse

  94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Der er brug for at uddanne endnu flere pædagoger

  Det er positivt, at faldet i kvote 1-ansøgere til pædagoguddannelsen er stoppet efter flere års nedgang. Men det er stadig nødvendigt at tiltrække og uddanne endnu flere pædagoger for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer. Det kræver, at politikerne tager ansvar for at løfte pædagoguddannelsen og forbedre vilkårene for det pædagogiske arbejde, fastslår BUPL.

 • 24.06.20 Uddannelse
  Ny karakterskala skal understøtte en positiv læringskultur

  Akademikerne har fremsendt den akademiske fagbevægelses overvejelser om en ny karakterskala til Ekspertgruppen til ændring af karakterskalaen. Ekspertgruppen blev nedsat at undervisningsministeren og uddannelsesministeren i april og arbejdet forventes afsluttet ultimo september i år.