Nye regler øger åbenheden om sundhedspersoners samarbejde med industrien

Virksomheder, der fremstiller medicinsk udstyr, underlægges de samme regler for samarbejde med sundhedspersoner som lægemiddelvirksomheder. Og offentligheden vil fremover kunne se, hvad læger og andre sundhedspersoner tjener på deres samarbejde med industrien. Det fremgår af en ny handleplan, som sundhedsministeren offentliggør i dag.

Sundhedsminister Astrid Krag fremlægger i dag en ny handleplan, der skal skabe øget åbenhed om lægers, apotekeres og andre sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien. Det sker samtidig med, at ministeren fremsætter et lovforslag, der bl.a. skal forny reguleringen af samarbejdet.

Med handleplanen præciseres og strammes kravene til samarbejdet mellem sundhedspersoner og industrien på en række områder. Og det er ifølge ministeren helt nødvendigt:

”De nye regler har ikke til formål at begrænse det konstruktive og på mange måder værdifulde samarbejde, som sundhedspersoner har med virksomheder, der fremstiller lægemidler og medicinsk udstyr. Men patienterne skal kunne have fuld tillid til, at eksempelvis læger ikke har andre hensyn end de rent lægefaglige, når de udskriver medicin eller udvælger bestemt medicinsk udstyr. Derfor skal der være åbenhed om samarbejdet”, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Et af handleplanens i alt ti tiltag, der skal skabe større gennemsigtighed i samarbejdet, går ud på, at læger og andre sundhedspersoner oplyser Sundhedsstyrelsen om de indtægter, de årligt har haft ved at samarbejde med en relevant virksomhed. Det samlede beløb bliver offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så alle kan se, hvad den enkelte læge har tjent ved eksempelvis at undervise eller udføre kliniske forsøg for en lægemiddel- eller medicovirksomhed:

”Det er selvfølgelig vidtgående, at læger med de nye regler forpligtes til at offentliggøre de indtægter, de får ved eksempelvis at fungere som konsulent eller underviser for en virksomhed, der fremstiller lægemidler eller medicinsk udstyr. Men for at sikre tilliden til lægernes uafhængighed og uvildighed, mener jeg, det er nødvendigt, at der bliver skabt gennemsigtighed om honorarerne”, siger ministeren og fortsætter:

”Jeg synes, vi rammer den rigtige balance. Vi regelforenkler, hvor det kan lade sig gøre, og strammer op der, hvor det er nødvendigt. Det er til gavn for både patienter, læger og industri.”

Fakta om handleplanen

Handleplanen, der i bygger på anbefalinger fra en arbejdsgruppe, indeholder ti konkrete initiativer, der fornyer og præciserer kravene til samarbejdet mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien.
 

Af handleplanens konkrete initiativer kan nævnes:
Medicoindustrien bliver omfattet af de samme regler som lægemiddelindustrien

I dag er samarbejdet mellem virksomheder, der fremstiller og sælger kunstige knæ, brystimplantater, pacemakere og andet medicinsk udstyr, og læger, som udvælger og anbefaler medicinsk udstyr, ikke reguleret.

Fremover vil virksomheder, der fremstiller medicinsk udstyr i de højere risikoklasser – dvs. udstyr der kommer ind i kroppen – bliver omfattet af de samme regler som lægemiddelindustrien.
Øget åbenhed om lægers honorarer.

Læger skal i dag oplyse Sundhedsstyrelsen om deres samarbejde med industrien. Offentligheden kan via styrelsens hjemmeside få indblik i, hvilken virksomhed lægen er tilknyttet, men det er ikke muligt at se, hvor meget den enkelte tjener årligt på at arbejde for en lægemiddel- eller medicovirksomhed.

Med de nye regler vil Sundhedsstyrelsen offentliggøre de indtægter, som sundhedspersonerne får ved eksempelvis at fungere som konsulent eller underviser for en virksomhed, der fremstiller lægemidler eller medicinsk udstyr.
 
Skærpede habilitetskrav til læger, der rådgiver offentlige myndigheder.

I dag tillader Sundhedsstyrelsen, at læger, som sidder i rådgivende udvalg, har økonomisk tilknytning til industrien.

Fremover vil det klare udgangspunkt være, at en læge ikke kan fungere som rådgiver for offentlige myndigheder, hvis vedkommende eksempelvis ejer aktier i en lægemiddelvirksomhed.
 
Flere sundhedspersoner bliver omfattet af reglerne.
Hidtil er det udelukkende læger, tandlæger og apotekere, der har været omfattet af reglerne for samarbejde med industrien.

Nu udvides dele af regelsættet til at også at omfatte sygeplejersker. Samtidig bliver social- og sundhedsassistenter samt bl.a. teknikere, der arbejder med medicinsk udstyr, omfattet af reglerne om økonomiske fordele. 

Emneord: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ny Handleplan, Lægemiddel- og Medicoindustrien, Sundhedspersonale, Indtægt, Astrid Krag.
Ministeriet for Sundhed og Ældre på DenOffentlige.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Aktivitet: Artikler: 53 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 18.05.15 Velfærd
  Flere KOL-patienter bliver indlagt akut på sygehusene

  Flere borgere med lungesygdommen KOL bliver indlagt akut på sygehusene, viser nye tal. Sundhedsministeren vil vende den negative udvikling med en national satsning på lungeområdet og personlig støtte til de hårdest ramte KOL-patienter.

 • 04.05.15 Politik
  Regeringen: Vi skal forske mere i psykiske lidelser

  En ny forskningsstrategi for psykiatrien skal give viden, som kan gavne de mange mennesker, der enten har eller er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Med strategien, som regeringen offentliggør i dag, følger 75 millioner kr. til forskningsprojekter.

 • 27.04.15 Velfærd
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse styrker dagtilbud og ældrepleje

  To nye tiltag fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal sikre flere pædagogiske hænder i dagtilbud og ekstra hjemmehjælp til de ældre. Læs mere om de to tiltag i artiklen.

 • 27.04.15 Velfærd
  Sammenhæng og kvalitet til hjerneskadede medborgere

  Holstebro Kommune markerer den 27. april afslutningen på et projekt, hvis formål har været at forbedre tilbuddene til kommunens borgere med erhvervet hjerneskade. Projektet har blandt andet sikret mere overskuelighed og sammenhæng for medborgerne via koordinatorer, som guider igennem Holstebro Kommunes og hjerneskadeområdets mange tilbud.

 • 24.04.15 Velfærd
  Ny uddannelse for tilsyn med sundhedspersoner

  Sundhedsstyrelsen har indført en ny tilsynsuddannelse for medarbejdere, der arbejder med tilsyn med læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoners faglige arbejde. Uddannelsen er et led i Sundhedsstyrelsens handlingsplan for en modernisering af tilsynet med sundhedspersoner og organisationer, som gennemføres i 2015.