AKF skal hjælpe Københavns Kommune med at få indvandreres uddannelser bedre i spil

26/03/2012 13:31

Administrator

Mange indvandrere er overuddannede til deres job, og nu skal AKF finde ud af, hvordan det står til i Københavns Kommune. Samtidig skal undersøgelsen forklare, hvordan nogle indvandrere alligevel lykkes med at få et job, der passer til deres uddannelse.

Ny forskning fra AKF viser, at langtfra alle indvandrere med udenlandske uddannelser bruger dem på det danske arbejdsmarked – og det er samfundsøkonomisk set et spild af ressourcer. Et AKF-projekt skal nu vise, hvor stort problemet med overuddannede indvandrere er i Københavns Kommune, og hvilke brancher der har et særlig stort misforhold mellem indvandreres uddannelse og deres job. Derudover skal undersøgelsen beskrive den gruppe af højtuddannede indvandrere, der er lykkedes med at få et job, der passer til deres uddannelse.

- Som indvandrer i Danmark kan du få en formel anerkendelse af din udenlandske uddannelse fra myndighederne. Men vi ved ikke, hvor udbredt kendskabet til denne mulighed er. Ligesom vi heller ikke ved, om en sådan anerkendelse rent faktisk baner vejen til bedre match mellem job og uddannelse. Det vil denne undersøgelse give svar på, siger Chantal Pohl Nielsen.

Hun er leder af projektet og har igennem en årrække forsket i indvandreres kvalifikationer, og hvordan de bruges på det danske arbejdsmarked.

Bygger oven på aktuel AKF-forskning

AKF har tidligere gennemført undersøgelser af, hvordan indvandreres medbragte uddannelse udnyttes på arbejdsmarkedet. Og i februar 2012 konkluderede en ny AKF-rapport således, at Indvandreres medbragte uddannelse udnyttes for dårligt på arbejdsmarkedet.

Projektet for Københavns Kommune er netop startet og afsluttes med udgangen af 2012. Her vil der ligge svar på følgende spørgsmål:

Hvor stor en andel af de højtuddannede indvandrere er overuddannede sammenlignet med en tilsvarende gruppe af etniske danskere?
Hvordan fordeler de overuddannede sig på brancher?

I hvor høj grad bruger indvandrerne formelle og uformelle netværk, som fx venner eller jobcenteret, til kompetenceafklaring og jobsøgning? Og hænger det sammen med et bedre match?

Hvilke mulige årsager er der til problematikken om overuddannelse blandt højtuddannede indvandrere?

Projektet udføres for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.
 

Mest Læste

Annonce