Behov for fornyelse af Europas energi- og klimapolitik

23/4/13 1:02

Dansk Industri

Et grundigt eftersyn af den samlede energi- og klimapolitik for Europa er nødvendig. Blandt andet er der brug for et styrket energimarked i EU, hvori kvotehandelssystemet indgår som et væsentligt instrument, mener DI.

EU’s nuværende energi- og klimapolitik er lagt fast i den såkaldte 2020-pakke, hvori der indgår mål for klima, vedvarende energi og energieffektivisering. EU’s politik udstikker rammerne for den fælles og den nationale indsats i Europa. Det er et godt udgangspunkt. Men fordi investeringerne på især energiområdet er meget langsigtede, er der et stort behov for at få lavet en 2030-ramme på området.

Sammenhængende regulering
Europa har brug for en sammenhængende regulering på klima- og energiområdet, der bevarer de europæiske virksomheder, og som sikrer EU’s energiforbrugere en energiforsyning, som er til at betale. I dag er energiomkostningerne i Europa væsenligt højere end i Kina og USA.

Derfor er DI også ganske godt tilfreds med, at Kommissionen med en ny grønbog sætter en debat i gang om EU’s klima- og energipolitik efter 2020.

Behov for reform
- Det er afgørende, at vi allerede nu kigger videre end 2020 og tager fat på diskussionen af, hvad virksomhederne kan vente sig i 2030, slår DI’s energi- og klimapolitiske chef Troels Ranis fast.

Han mener, at det for det første er vigtigt at få bragt mere perspektiv ind i diskussionen.

- Formålet med EU’s energi- og klimapolitik er at sikre en europæisk klimaindsats, forsyningssikkerhed og konkurrenceevne, fastslår Troels Ranis.

I hans øjne er der brug for at diskutere behovet for en reform af den samlede energi- og klimapolitik, hvori balancen mellem disse tre hensyn sikres.

Skal være forenelig med konkurrencedygtig industri
- Der skal altså udvikles en klar og langsigtet europæisk vision om energi- og klimapolitikken, der er forenelig med en konkurrencedygtig industri fortæller DI’s energi- og klimapolitiske chef.

De kommende måneder vil EU netop sætte fokus på disse vigtige diskussioner. Grønbogen som Kommissionen har sat i høring frem til begyndelsen af juli måned 2013 vil være det første spadestik, men mere vil følge. Sammen med de europæiske kolleger i BUSINESSEUROPE vil DI bidrage til at sætte dagsordenen.

Vigtigste diskussion det kommende halvandet år
- Vi mener, at den her diskussion bliver en af de vigtigste det kommende halvandet år. På kort sigt skal vi have konsolideret EU’s økonomi og gennemført de energi- og klimaplaner, der allerede er vedtaget politisk. Frem mod 2030 skal ambitionerne øges, og det vil kræve et grundigt sundhedstjek af den måde, EU gør tingene på i dag, forudser Troels Ranis.

Dansk Industri og CO-industri har i en fælles kronik peget på behovet for en langsigtet strategi, hvor hensynet til EU’s økonomi og konkurrenceevne står helt centralt.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce