Danmark bør holde trit med flerårige visa

23/04/2013 14:47

Dansk Industri

Schengen-landene gør i stigende omfang brug af mulighederne for at udstede flerårige visa. Det er til fordel for både samhandlen og turismen. Derudover sparer de offentlige myndigheder på sigt penge ved at udstede flerårige visa. Danmark burde gå samme vej, mener DI.

Opgørelse fra Europa-Kommissionen viser, at Schengen-landene i stigende omfang udsteder flerårige visa. I 2012 udgjorde de flerårige visa 42 procent af samtlige udstedte visa til Schengen-landene. Danmark ligger under gennemsnittet i EU, da kun en tredjedel af de udstedte visa er flerårige.


 

- Opgørelsen fra Kommissionen viser, at vores nabolande er meget fokuseret på at give forretningsfolk og turister en enkel og smidig adgang til deres land, siger chefkonsulent Sune K. Jensen, DI.

Tyskland tager teten
De sidste to år har eksempelvis Tyskland arbejdet målrettet med at øge antallet af udstedte flerårige visa. Nye tal fra det tyske udenrigsministerium viser, at indsatsen har båret frugt. I 2010 udstedte de tyske ambassader og repræsentationer cirka 197.000 flerårige visa, i 2012 er det antal steget til 326.000. Alene antallet af fem-årige visa er steget med 363 procent. Det er især udenlandske forretningsfolk, som tyskerne i stigende grad udsteder flerårige visa til.

- De danske visumregler og praksis er generelt tilfredsstillende, men der er en række områder, hvor vi kan blive bedre - eksempelvis når det gælder udstedelsen af flerårige visa. Erfaringerne fra Tyskland viser med al tydelighed, at det kan svare sig aktivt at arbejde for at øge antallet af flerårige visa, siger Sune K. Jensen.

Flere fordele med flerårige visa
Han peger på, at med de flerårige visa bliver det nemmere for udenlandske forretningsfolk og turister at komme til Danmark. Ligesom udstedelsen af flerårige visa på sigt betyder en besparelse for det offentlige, da de ikke lige så ofte skal udstede visa til de samme personer.

- Endelig kan udstedelsen af flerårige visa være med til at understøtte indtrykket af Danmark som et åbent land, siger Sune K. Jensen.

Mest Læste

Annonce