Danmarkskanon har bl.a. velfærdssamfundet og tillid blandt de ti emner.
Danmarkskanon har bl.a. velfærdssamfundet og tillid blandt de ti emner.

Danmarkskanon med velfærdssamfund og tillid

12/12/16 5:40

Nick Allentoft

De ti samfundsværdier, der udgør den nye såkaldte Danmarkskanon over "vores fælles kulturelle dna", er fundet.

Danmark får mandag en ny kanon, der samler de ti vigtigste værdimæssige byggesten i nutidens og fremtidens samfund.

Bag den såkaldte Danmarkskanon står tidligere kulturminister Bertel Haarder (V), der med projektet har ønsket at engagere befolkningen i en debat om, hvilke værdier Danmark hviler på og skal hvile på.

- Danmarkskanonen er blevet til i en tid med voksende bekymring for fremtiden, hvor mange er usikre på vores fælles værdimæssige grundlag. 

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

- De ti værdier, som befolkningen nu har valgt, er et udtryk for nutidens og fremtidens vigtigste samfundsværdier – vores fælles kulturelle dna, siger han i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Velfærdsmodellen er truet. Af velfærdsstaten

På listen over de ti værdier, der samlet har fået knap 200.000 stemmer fra borgere, topper velfærdssamfundet, frihed, tillid, lighed for loven og kønsligestilling.

Forholdsvis brede begreber, der er blevet stykket sammen af de 2425 forslag til bærende samfundsværdier, der oprindeligt blev indsendt til projektet.

Derfor bliver spørgsmålet, hvad vi fremover skal bruge det til, at Danmark i nogles optik er lig med værdier som eksempelvis tillid og frihed?

- Det skal bruges til at skabe kulturel bevidsthed. 

- Vi synes selv, at det er en selvfølge, at der er ligestilling, tillid og frihed, men det kan man jo ikke gætte sig til, hvis man kommer hertil fra udlandet eller vokser op i et hjem uden bøger og klaver, siger Bertel Haarder.

- Spørgsmål: Men hvad skal Danmarkskanonen så mere konkret bruges til?

- Den er utrolig velegnet til opgaveformuleringer i undervisningssystemet, når man vil sætte børn i gang med at drøfte, hvad der er vigtigt.

- Den kan også bruges til at inspirere Integrationsministeriet til en bedre indfødsretsprøve, så man ikke spørger om ligegyldige ting vedrørende Olsen Banden, siger Bertel Haarder, der søsatte projektet i sommer, da han stadig var kulturminister.

Nuværende kulturminister Mette Bock (LA) vil gøre sit for, at projektet trods Haarders farvel ikke bare sejler ud i glemslen.

- Jeg vil i det nye år se på muligheden for at få de unge generationer til at "oversætte" og diskutere værdiernes relevans og betydning for deres dagligdag og liv, siger hun i en pressemeddelelse.

  FAKTA: Danmarkskanonens 10 værdier:
  • Frihed: Frihed er den grundlæggende værdi for det danske demokrati. I den vestlige tradition hænger folkets frihed sammen med den enkelte borgers frihed.
  • Lighed for loven: Danmark ligger ofte i toppen af internationale målinger om tillid og lav korruption. 
  • Kønsligestilling: Det danske samfund bygger på ligeværdighed mellem kønnene. Det vil sige at mænd og kvinder skal have samme rettigheder og muligheder. 
  • Hygge: Hygge betragtes som en særlig måde at være sammen på under afslappede forhold. Hygge har sit eget ord, og mange siger, at det ikke kan oversættes. 
  • Velfærdssamfundet: I det danske velfærdssamfund nyder borgerne en høj grad af beskyttelse mod sociale og fysiske risici og har gavn af en række offentlige goder.
  • Tillid: Den danske tillidskultur bygger på en forventning om, at ens medborgere og offentlige institutioner er troværdige. 
  • Det danske sprog: Dansk er modersmål for mere end 90 % af befolkningen i Danmark. Sproget er ikke blot et kommunikationsredskab; det er en kulturbærer.
  • Foreningsliv og frivillighed: Foreninger udgør en grundlæggende måde at organisere fællesskaber på i hele Danmark. 
  • Frisind: Frisindet bygger på en præmis om, at alle mennesker skal have ret til at bestemme over deres eget liv. At udvise frisind betyder at have en fordomsfri og tolerant indstilling og tankegang. 
  • Den kristne kulturarv: Kristendommens begreb om næstekærlighed og de protestantiske tanker om arbejdets vigtige betydning, det personlige ansvar og alle menneskers lighed over for Gud har sat deres spor helt op i det moderne Danmark.
  OBS – de 10 værdier er rangeret vilkårligt og ikke efter stemmeantal.    Danmarkskanonen blev iværksat af daværende kulturminister Bertel Haarder i juni 2016, som et dannelses- og integrationsprojekt. Danmarkskanonen skulle afsøge befolkningens holdninger til de vigtigste og bærende danske samfundsværdier og på den baggrund skabe øget kulturel bevidsthed i befolkningen. Danmarkskanonen modtog i alt 2425 forslag. Både privatpersoner, klubber, skoleelever, politikere, kulturpersonligheder, foreninger og organisationer bidrog med forslag.    Udover den digitale indsamling er der afholdt over 50 kanon-debatarrangementer på biblioteker og i kultur- og forsamlingshuse – og Kulturministeriets kanoncykel har været på cykelsafari med stop ved folkelige begivenheders som fx. Copenhagen Pride. Seks udpegede kuratorer tematiserede forslagene i 20 værdier, som befolkningen stemte om på www.danmarkskanon.dk. Danmarkskanonen opnåede i alt 326.298 stemmer.   Kulturministeriet producerer nu et undervisningsmateriale til inspiration for folkeskolens øverste klassetrin samt ungdomsuddannelserne. Alt materiale er tilgængeligt på www.danmarkskanon.dk  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce