Flere tvangsanbringelser af børn og unge

05/10/2012 14:17

Administrator

Antallet af afgørelser om anbringelse af børn og unge uden samtykke er steget med 22 procent det seneste år. Der blev truffet 377 afgørelser om anbringelse uden samtykke i 2011 mod 309 afgørelser i 2010. Det fremgår af Ankestyrelsens netop offentliggjorte årsstatistik 2011 om børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Færre børn og unge anbringes uden for hjemmet
Når afgørelser om de frivillige anbringelser tælles med, traf kommunerne 2.634 afgørelser om anbringelse af børn eller unge uden for hjemmet. Det er et fald på 12 procent i forhold til 2010.

Det faldende antal afgørelser afspejles i et fald på tre procent i det samlede antal anbragte børn og unge. Ved udgangen af året 2011 var 12.364 børn og unge anbragt, mens 12.699 børn og unge var anbragt i 2010.

Flere børn anbringes hos plejefamilier
Andelen af børn og unge, der bliver anbragt i plejefamilie som første anbringelsessted, er stigende. 36 procent af børnene/de unge blev anbragt i en plejefamilie i 2011. I 2007 var det 25 procent.

I samme periode faldt andelen af børn og unge, der blev anbragt på en døgninstitution som første anbringelsessted fra 36 procent til 28 procent.

Søg selv i tallene og se forskelle mellem kommunerne
"Tal fra Ankestyrelsen" er netop opdateret med en række konkrete tal om anbringelser i 2010.

Du kan f.eks. finde kommunefordelte oplysninger om:
køn
afgørelsestyper
anbringelsessteder
udslagsgivende årsager til anbringelserne

"Tal fra Ankestyrelsen" er for alle
I "Tal fra Ankestyrelsen" er oplysningerne om velfærdsudviklingen frit tilgængelige for alle.

Kommuner, pressen m.fl. må gerne citere og anvende oplysningerne og de forskellige grafiske præsentationer fra Dataportalen, hvis der anvendes kildehenvisning: "Tal fra Ankestyrelsen".
 

Mest Læste

Annonce