Følg svenskerne og styrk dansk økonomi

11/04/2013 15:54

Dansk Industri

Politikerne bør have modet til at sætte skatter og afgifter ned samt slanke den offentlige sektor på samme måde, som at svenskerne over de seneste ti år har udvist mod på det område.


Mens danske virksomheders investeringer i udlandet vokser støt, så ligger niveauet for udenlandske virksomheders investeringer i Danmark i bedste fald fladt. Afstanden vokser år for år.

Omvendt går det på den anden side af sundet, hvor udlandets investeringer i svenske virksomheder farer så kraftigt i vejret, at det nu ligger på samme høje niveau som svenske virksomheders investeringer den modsatte vej. Vores broderfolk må gøre ét eller andet rigtigt, og ifølge DI’s skattepolitiske chef, Jacob Bræstrup, er der ikke meget tvivl om årsagen.

Bør gøre kunsten efter
- Det er ikke nogen tilfældighed, at den positive udvikling i Sveriges investeringsbalance er sket parallel med udviklingen i retning af stadig lavere skattetryk. Hvis vi vil gøre dem kunsten efter, skal Danmark have en offentlig sektor og et skattetryk af omtrent samme størrelsesorden som i Sverige.

Det lyder umiddelbart som en dyr løsning at skulle skære ned på den offentlige sektor og sænke det samlede skatte- og afgiftstryk, men ifølge DI's skattepolitiske chef Jacob Bræstrup har Danmark slet ikke råd til at lade være.

Høj dansk omkostningsniveau skræmmer
- Problemet for Danmark er, at det høje danske omkostningsniveau presser mange danske virksomheder til at lægge deres investeringer i udlandet, og det afskrækker udenlandske virksomheder fra at satse på Danmark, forklarer Jacob Bræstrup.

Den udvikling koster vækst og velstand – og bidrager til at Danmark fortsætter sin gradvise rutchetur ned af listen over verdens mest velhavende lande.

Have mod som svenskerne
- Derfor bør politikerne have modet til at sætte skatter og afgifter ned samt slanke den offentlige sektor på samme måde, som at svenskerne over de seneste ti år har udvist mod på det område, mener DI's skattepolitiske chef.

For at sikre et konkurrencedygtigt dansk omkostningsniveau i 2020 mener DI, at følgende tre målsætninger skal være indfriet:

Skatte- og afgiftstrykket skal ned på maksimalt 45 procent af BNP.

Der skal føres en finanspolitik, der gør det muligt med en stabil løn- og prisudvikling.

Den takt, lønnen stiger med i Danmark, skal være lavere end i vore primære samhandelslande på kort sigt, og på længere sigt afspejle produktiviteten og sikre fuld beskæftigelse.

- Vi bliver nødt til at gøre os klart, at danske virksomheder bliver mødt med nogle af verdens højeste produktionsomkostninger som følge af høje lønninger, skatter og afgifter. Det er forhold, der naturligvis øger risikoen for, at endnu flere virksomheder flytter produktion og investeringer til udlandet, eller at udenlandske virksomheder fravælger Danmark, slår DI's skattepolitiske chef fast.

Mest Læste

Annonce