Grøn eksport skal løftes

19/03/2013 12:42

Dansk Industri

Ny vækstplan skal styrke danske virksomheder, der producerer luftrensning, biogasanlæg, vandrensning. Haldor Topsøe lover flerdoblet omsætning. I de kommende år vil verdens behov for grønne løsninger i form af f.eks. udstyr til biogas, luft- og vandrensning stige markant. Det vurderer regeringen i den netop fremlagte vækstplan for vand, bio og miljøløsninger.

40 eksportfremmende initiativer
Ifølge vækstplanen giver sektoren beskæftigelse til omkring 50.000 danskere. Krisen har dog kostet en del af eksporten og op mod 25 pct. af beskæftigelsen på området. Det skal der rettes op på med planen, der indeholder 40 initiativer, som spænder fra den allerede bebudede afgiftslettelse for spildevandsudledning over oprettelsen af offentlig-private samarbejder til styrkelse af rekrutteringen af studerende på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

Test af teknologi
Hos en af de berørte virksomheder, Haldor Topsøe, tager Group Vice President Peter Thoft Knudsen godt imod udspillet. Han står i spidsen for forretningsenheden Environmental i Haldor Topsøe, der i dag har en omsætning på cirka 1,5 mia. kr. Et beløb som Peter Thoft Knudsen forventer flerdoblet i de kommende ti år.

- Helt konkret kunne det være interessant at gå i samarbejde med Københavns Kommune om løsninger til de mange skibe, der lægger til i Københavns Havn. EU har vedtaget lovgivning om skærpede krav til udledningen fra skibenes motorer, og det kunne være en oplagt mulighed at få testet nye teknologier i samarbejde med kommunen og andre interessenter og efterfølgende bruge det som udstillingsvindue til vores globale marked, siger han.

Tilfreds med vækstplanen, men...
DI er generelt tilfreds med vækstplanen, som indeholder mange forslag fra Erhvervspanelet for Grøn Omstilling. Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, DI, havde dog gerne set flere konkrete initiativer på især affaldsområdet.

- Lige nu kæmper vi bl.a. med en afgift på farligt affald, som risikerer at koste livet for store dele af genindvindingsindustrien. Det vil ikke være fremmende for Danmarks rolle i at etablere en ressourceeffektiv økonomi, siger Karin Klitgaard.

Mest Læste

Annonce