Husk private leverandører i en ny hjemmehjælpskommission

19/04/2012 10:22

Dansk Industri

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup har meldt ud, at regeringen nedsætter en hjemmehjælpskommission. DI ser meget positivt på planerne om at nedsætte en kommission, som kan drøfte de store politiske udfordringer på ældreområdet.

Det er dog helt afgørende, at regeringen også gør plads til de private leverandører i kommissionen, da der er brug for andre måder at tænke på og nye idéer.

- De private leverandører gør ikke tingene på samme måde som kommunerne, og derfor er deres synspunkter, idéer og erfaringer vigtige at få med i det kommende kommissionsarbejde for at sikre, at alle nye ideer og løsninger kommer i spil, siger branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI Service.

Brug for nytænkning og brug af private virksomheder
DI Service repræsenterer mange virksomheder, der i dag leverer en omsorgsfuld og kvalificeret pleje og omsorg for en stadig voksende gruppe af ældre. Flere af leverandørerne har desuden erfaringer fra tilsvarende opgaver i de øvrige nordiske lande.

- Den demografiske udvikling medfører en økonomisk udfordring, som vi ikke kan lukke øjnene for. Hvis kvaliteten af hjemmehjælpen skal kunne fastholdes – eller tilmed øges - under de fremtidige økonomiske rammer er der behov for at tænke nyt og få sat skub i brugen af de private leverandører, siger Mette Rose Skaksen.

Private har værdifulde erfaringer
Hun peger på, at de private plejeleverandører ofte har en anderledes tilgang end kommunerne, og at den mangfoldighed i ældreplejen bør være afspejlet i kommissionens arbejde.

- Private leverandører griber både den praktiske hjælp og den personlige pleje an på en anden måde end kommunerne og har derfor værdifulde erfaringer, der kan bruges til at udvikle fremtiden hjemmehjælp, siger Mette Rose Skaksen.
 

Mest Læste

Annonce