Lederudvikling i det offentlige - hvad er next step?

28/09/2011 13:54

Administrator

Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte en innovativ dagsorden? ... sådan spørger innovationsforsker Annemette Digmann og ledelseskonsulent Egon Petersen i en klumme i Tidsskriftet Ledelseidag.dk nr. 7, august 2011

Med Kvalitetsreformen har mange offentlige ledere fået en formel lederuddannelse, men udvikles succesfulde ledere bedst via en tur på skolebænken med tilhørende diplomer? Giver de formelle uddannelser den fornødne ledelseskraft og de fornødne ledelseskompetencer? Eller er der grund til også at finde andre veje for udvikling af de ledere, der skal skabe velfærdssamfundet version 3.0?


Af Annemette Digmann og Egon Petersen

I Tidsskriftet Ledelseidag.dk nr. 7, august 2011

Læs artikler her:

http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2011/Nr.+7+august/ermorgensdagensoffentligeledereklaedtpaatilatsaetteeninnovativdagsorden.htm


 

Mest Læste

Annonce