Museer er blevet bedre til at tjene penge

20/11/18 5:03

Nick Allentoft

De statsanerkendte museer har siden 2011 øget deres billetindtægter med 82,4 procent.

Der bliver langet penge over disken i billetlugerne på landets museer som aldrig før.

I 2017 løb de statsanerkendte museers samlede billetindtægter op i 384,7 millioner kroner, hvilket er er stigning på hele 82,4 procent i forhold til 2011. Det viser tal, som Altinget har indhentet fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Til sammenligning er besøgstallene i samme periode kun steget med 39 procent, hvilket indikerer, at man har hævet entrépriserne markant.

”Museerne er blevet bedre til at tjene penge. De tænker i højere grad museet som en forretning, hvilket blandt andet er sket på politisk opfordring,” siger Hans Dam Christensen, der er museumsforsker og professor på KU, til Altinget.

Flemming Just, der er formand for museernes brancheorganisation ODM, er enig i analysen.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

”Det er en udvikling, vi har set de seneste tre til fem år. Når de offentlige midler bliver mindre, tvinges vi også til at tænke markedsmæssigt,” siger han til Altinget.

Kulturordfører Mogens Jensen (S) roser udviklingen, men advarer imod, at museerne stirrer sig blind på evnen til at tjene egne penge.

”Vi ved, at når billetpriserne stiger, risikerer vi en større social skævhed i adgangen til museerne,” siger han til Altinget.

Udviklingen er mest tydelig i Københavnsområdet, hvor omsætningen er steget med 87 procent, mens stigningen uden for landets to største byer udgør 47 procent. Det er der ifølge Dansk Folkeparti en god forklaring på.

”De har selvfølgelig været dygtige. Men de har også fået meget store statslige tilskud, der har det gjort det muligt for dem at investere og derved tiltrække et større publikum,” siger Alex Ahrendtsen (DF) til Altinget.

Politikerne arbejder netop nu på en reform af den statslige støttestruktur til de 97 statsanerkendte museer. Her har DF talt for at flytte støttekroner fra de store kunstmuseer i hovedstadsområdet til museer i provinsen.

Mere hos Altinget