Nordjylland har landets højeste andel af innovative virksomheder

22/03/2012 14:18

Administrator

En ny analyse viser, at Nordjylland har landets højeste andel af innovative virksomheder. Det er særligt ny organisering samt nye processer, som de nordjyske virksomheder udmærker sig ved. En mulig forklaring er, at regionens mange små og mellemstore virksomheder har været gode til at omstille sig i forbindelse med den globale krise.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort en ny analyse af forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet. Heri står det klart, at der er flere innovative virksomheder i Nordjylland end i nogen af landets øvrige regioner. Helt præcist er 50,8 pct. af virksomhederne innovative sammenlignet med et landsgennemsnit på 47,2 pct. som især virksomheder i hovedstadsområdet er med til at trække op.


Innovation skabes med omstilling og nye processer

Analysen dækker perioden 2008-2010 og bygger på en rundspørge blandt 4.300 repræsentativt udvalgte virksomheder, hvoraf de 400 ligger i Nordjylland. Og de nordjyske virksomheder udmærker sig især inden for de former for innovation, som omfatter organisatoriske forandringer, tilpasning af virksomhedens arbejdsgange samt forbedrede produktionsprocesser og nye logistik- eller leveringssystemer.

I Vækstforum Nordjylland ser man meget positivt på de nye tal og ikke mindst på den fleksibilitet de viser i det nordjyske erhvervsliv. Det forklarer Erling Henningsen, som er medlem af formandskabet i Vækstforum:

- En sandsynlig forklaring på den flotte udvikling er, at vores mange små og mellemstore virksomheder er relativt fleksible. De har givetvis været hurtige til at indse alvoren i de senere års krise, og har tilpasset sig de nye tider ved at ændre deres organisering og trimme deres processer. Det er samme fleksibilitet vi ser nu, hvor der er ved at komme gang i hjulene igen med flere nyansættelser og faldende ledighed i Nordjylland, siger Erling Henningsen.

Nordjylland satser målrettet på innovation

Analysen fra Danmarks Statisk viser dog også, at træerne ikke vokser ind i himlen i Nordjylland. Det regionale erhvervsliv er således stadig lidt tilbageholdende med at investere i mere videntunge forsknings- og udviklingsaktiviteter, som kan give innovationen i erhvervslivet et ekstra løft. Her ligger niveauet i Nordjylland under landsgennemsnittet.

Men vejen er banet for fremgang også på dette område, og Vækstforum Nordjylland har siden 2010 satset målrettet på at indfri potentialet. Omdrejningspunktet i indsatsen er Vækstforums virksomhedsrettede innovationsstrategi, som skal styrke rammene for de nordjyske virksomheders innovationskapacitet, så Nordjylland bliver en førende innovativ region.

Det skal nås ved dels at sikre virksomhederne god adgang til viden fra de store regionale videninstitutioner, dels ved at styrke samarbejde mellem virksomheder og endelig ved at klæde virksomhederne på til at indgå i og lede innovationsprocesser.

Yderligere informationer

Danmarks Statistik: Forskning, udvikling og innovation 2010

Analysen viser, at i 47,2 pct. af de danske virksomheder var innovative i perioden 2008-2010, hvilket er en lille stigning i forhold til perioden 2007-2009. Af de innovative virksomheder var ca. hver fjerde, 23 pct., produktinnovative, dvs. har introduceret nye varer eller serviceydelser.

25 pct. af virksomhederne har taget nye processer i brug, f.eks. i form af nye produktionsprocesser og nye logistik- eller leveringssystemer.

29 pct. har organiseret forretningsgange og procedurer på nye måder, mens 26 pct. anvender nye markedsføringsmetoder.

Udviklingen fra 2009 til 2010 samt de regionale forskelle i andelen af innovative virksomheder er følgende:

Hele landet: 43,5 pct. (2009) – 47,2 pct. (2010)

Region Nordjylland: 40,8 pct. (2009) – 50,8 pct. (2010)

Region Hovedstaden: 43,9 pct. (2009) – 49,3 pct. (2010)

Region Midtjylland: 45,3 pct. (2009) – 45,7 pct. (2010)

Region Sjælland: 44,9 pct. (2009) – 45,4 pct. (2010)

Region Syddanmark: 41,4 pct. (2009) – 43,8 pct. (2010)

Læs mere om analysen hos Danmarks Statistik

Vækstforums virksomhedsrettede innovationsstrategi

Vækstforums virksomhedsrettede innovationsstrategi 2010-2014 har som vision at styrke rammene for de nordjyske virksomheders innovationskapacitet, så Nordjylland bliver en førende innovativ region. Innovationsstrategien har tre spor, som danner ramme for indsatsen:

1. Virksomhederne skal have adgang til en stor pulje af forskelligartet viden – lokalt, nationalt og globalt. Den viden, der er hos videninstitutionerne, skal være tilgængelig for virksomhederne og bringes i samspil med den praktiske viden, der ligger i virksomhederne.

2. Virksomhederne skal være bedre til at dele viden med andre virksomheder og med øvrige aktører som for eksempel videninstitutioner og innovationsfremmesystemet for at skabe større muligheder for at kombinere kendt viden på nye måder.

3. Virksomhederne skal have mere viden om og være bedre til at indgå i og lede innovationsprocesser. De skal kende og anvende processer, der øger sandsynligheden for innovationer.

Læs mere om Vækstforums virksomhedsrettede innovationsstrategi

Mest Læste

Annonce