Ny smart grid-strategi har stort eksportpotentiale

09/4/13 7:34

Dansk Industri

Regeringen har i dag lanceret sin smart-grid strategi, som Dansk Industri hilser velkommen. Den vil kunne give danske virksomheder en stærk platform for eksport. Strategien peger på en række initiativer, som er nødvendige for at realisere et smart grid i Danmark. Et væsentligt initiativ er, at der installeres fjernaflæste elmålere hos alle elkunder.

Fleksibelt energiforbrug
Det vil gøre det muligt med timeafregning og dermed medvirke til at skabe et mere fleksibelt energiforbrug, der kan reagere på varierende energipriser afhængigt af udbud og efterspørgsel i den enkelte time. Der er brug for mere fleksibilitet i takt med, at energiproduktionen fra især vindmøller og sol vokser.

- Det danske energimarked er højt udviklet set i international sammenhæng. Vi har stærke tekniske systemer, der sikrer stabilenergiforsyning og et højt informationsniveau hos den enkelte forbruger. Danmark er allerede i dag vært for en række perspektivrige projekter til udvikling af smart grid og dermed velegnet til at tage skridtet fuldt ud til at indføre smart grid på nationalt plan. På den måde vil flere nye produkter og services blive tilgængelige for energikunderne, siger branchedirektør i DI, Hans Peter Slente.

Fokus på internationale standarder
På nuværende tidspunkt investerer mange lande kraftigt i udviklingen af smart grid. Men med et stærkt hjemmemarked i Danmark har virksomhederne en platform for eksport til udlandet.

- Smart grid handler ikke kun om at optimere vores energiforsyning. Danske virksomheder er allerede i front med at udvikle nye digitale services og produkter til fremtidens intelligente bygninger. Det er derfor godt, at Regeringens smart grid strategi har fokus på at få etableret åbne internationale standarder, så løsninger der udvikles til det danske marked direkte kan anvendes på det globale marked. Det er oplagt at vi omsætter vores styrkepositioner til eksport og beskæftigelse, siger Hans Peter Slente.

Samspil mellem energiformer
Strategien fremhæver, at smart grid ikke kun omhandler elsystemet, men i lige så høj grad samspillet mellem el-, gas- og fjernvarmenettet. På den måde udvikles et mere robust og sammenhængende energisystem med fleksible energiformer og bedre mulighed for energilagring.

- Det er vigtigt at få klarlagt, hvordan gas, fjernvarme, og køling kan spille sammen med elnettet, produktionen af mere vind- og solenergi og det voksende behov for energilagring. Her er det også vigtigt at huske, at Danmark har en unik geografisk placering i forhold til integration af vandkraft fra Norden og vindenergi fra Nordsøområdet og integration af dette til det europæiske kontinent. Ligesom smart grid-strategien er det også væsentlige forudsætninger for Danmarks gradvise overgang til at være uafhængig af fossile brændsler, siger Hans Peter Slente.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce