Pædagoger på bosteder har behov for bedre pædagogisk grundlag

12/04/2012 09:42

Administrator

Konflikter med beboerne er en stor psykisk belastning for de ansatte på bosteder for voksne med udviklingsforstyrrelser. En afklaring omkring den pædagogiske linje vil hjælpe, viser en ny rapport fra AKF og AAU.

Pædagoger på bosteder for voksne med autisme har et dobbelt problem: De har et krævende psykisk arbejdsmiljø med mange konflikter og en meget vanskelig pædagogisk opgave, som de skal løse på et usikkert pædagogisk grundlag. En klarere pædagogisk linje vil kunne fjerne en stor del af den psykiske belastning – og måske også mindske antallet af konflikter.

Det viser en ny rapport om sammenhænge mellem pædagogik, konflikthåndtering og psykisk belastning på bosteder for voksne med autisme og andre udviklings- og adfærdsforstyrrelser. Rapporten er lavet af AKF, Anvendt KommunalForskning, og AAU, Aalborg Universitet.

- Beboerne mangler typisk evnen til at give udtryk for deres behov og følelser, og det er en meget vanskelig pædagogisk opgave at håndtere deres udfordrende adfærd og de konflikter, der opstår. Personalet på disse bosteder er blandt de mest psykisk belastede på omsorgsområdet, og det forværres af, at der er et utilstrækkeligt teoretisk grundlag for deres arbejde, siger den ene af forskerne bag undersøgelsen, docent i AKF, Leena Eskelinen.

Magtesløshed er belastende
Rapporten peger på, at medarbejderne ofte føler sig magtesløse og frustrerede, når der opstår konflikter. Det er især hændelser, som er uforudsigelige, eller som den enkelte medarbejder ikke kan gøre noget ved, som personalet finder belastende og som tærer på længere sigt.

- Beboerne kan både være selvdestruktive og udadreagerende, hvor de er til fare for andre. Medarbejderne oplever det typisk som et nederlag, hvis de ikke kan forudse og forhindre beboernes udfordrende adfærd. Især de uddannede pædagoger føler det som en stor belastning, når de oplever, at deres pædagogiske indsats ikke fører til et lavere konfliktniveau, siger professor på AAU, Kjeld Høgsbro, som er den anden forsker bag undersøgelsen.

Mangler pædagogiske redskaber
Undersøgelsen viser, at personalet på bostederne i visse situationer mangler pædagogiske redskaber, der kan forebygge og løse konflikter.

- Der er dels tale om en mangelfuld formidling af international viden om autisme og en manglende omsætning af denne viden til praksis. Men der mangler også en mere generel forståelse for, hvad udviklingsforstyrrelserne har af konsekvenser for beboernes sociale kompetencer og behov, siger professor Kjeld Høgsbro fra AAU.

Undersøgelsen er lavet på bosteder med høj pædagogisk faglighed og mange års erfaring.

- De ansatte på bostederne er meget professionelle, men de mangler en klar pædagogisk linje for, hvordan de bedst håndterer beboerne, når der opstår konflikter. Der er fx uenighed om, i hvilke sammenhænge det er relevant at stille krav og forventninger til beboerne, siger docent Leena Eskelinen fra AKF.

FAKTA om undersøgelsen:

Undersøgelsen blev gennemført på fem bosteder for voksne med udviklings- og adfærdsforstyrrelser, fx autisme.

Bostederne i undersøgelsen er forholdsvis store, veletablerede og udviklingsorienterede. Deres pædagogiske arbejde bygger på mange års erfaring og en høj grad af professionalisme.

Undersøgelsen bygger på deltagende observationer af dagligdagen, interview med medarbejdere og ledelsesrepræsentanter samt en spørgeskemaundersøgelse for samtlige medarbejdere på de fem bosteder.

Læs mere

Mest Læste

Annonce