Politiet svarer på ansattes kritik

14/8/20 12:08

Pelle Lindegaard Bügel

Tidligere i denne uge fortalte Gitte Vall og Camilla Dahlsen om forholdene for det administrative personale ved Nordjyllands Politi. Polidirektøren ved Nordjyllands svarer på kritikken og fortæller, at der er udfordringer, men at man arbejder ud fra de rammer, der er udstukket fra politisk hold.

- Som følge af besparelser og effektiviseringer i politiet er der forsvundet flere af vores kolleger, men der er ikke blevet tilsvarende færre opgaver.

- Vi får ikke den uddannelse, vi har brug for, og vi mangler personale og udstyr.

- Vi har civilt ansættelsesstop, men det er vigtigt, at der bliver ansat nogle flere kolleger nu. Der skal flere administrative medarbejdere til, så vi kan frigøre nogle flere betjente og anklagere"

Således lød kritikken fra to tillidsfolk blandt det administrative kontorpersonale ved Nordjyllands Politi i både HK Statbladet i sidste uge samt på DenOffentlige.dk tidligere i denne uge.

Som følge af af den hårde kritik fra de to tillidsfolk i den nordjyske politikreds, tillidsmand Gitte Vall og suppleant Camilla Dahl, har DenOffentlige.dk forelagt kritikken for ledelsen i Nordjyllands politi og bedt om et interview. Men ingen fra ledelsen har ønsket at stille op til et interview. Politidrektøren ved Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen, vil derimod kun svare skriftigt på kritikken fra de to tillidsfolk:

- Jeg er enig med Camilla og Gitte i, at vi har rigtig mange sager at behandle. Det er en løbende udfordring, som vi vedholdende arbejder med.

Derudover er politidirektøren ikke meget for at forholde sig til de konkrete kritikpunkter fra Gitte Vall og Camilla Dahlsen. Dog fortælle Anne Marie Roum Svendsen, at man i politikredsen forsøger at få det bedste ud af de rammer, politiet har.

- Det er min opfattelse, at vi som ledelse har et godt samarbejde og en god dialog med vores administrative medarbejdere.

Det gælder både i det daglige, og når vi jævnligt sammen med tillidsrepræsentanterne holder fyraftensmøder med faglige oplæg, som kan inspirere og danne afsæt for en intern debat om, hvordan vi netop sikrer og videreudvikler et godt arbejdsmiljø, indenfor de rammer vi nu engang har at agere i som en politisk styret organisation, skriver politidirektør ved Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen, i en mail til Denoffentlige.dk

Kontorfolk er i frit fald

Kontorpersonalet ved det danske politi tager sig af det bagvedliggende politiarbejde, som eksempelvis at tage imod opkald på 114-linjen, modtage digitale anmeldelser og ordne papirarbejde i forbindelse med anholdelser og fængslinger.

Ifølge Rigspolitiets egen opgørelse er antallet af kontoransatte i det danske politi i frit fald. I perioden fra juli 2019 til samme måned i år er der 102 færre kontoransatte ved det danske politi. Målt ud på de 14 politikredse i Danmark, på Færøerne og Grønland samt i Rigspolitets afdelinger svarer det til, at hver politikreds i perioden har mistet næsten syv kontoransatte i gennemsnit.

I samme periode er der kommet 119 flere politibetjente til i hele den danske politistyrke. Det svarer til, at de 14 politikredse - i Danmark, på Færøerne og Grønland samt i Rigspolitiets afdelinger - i gennesmnit hver har ansat otte politbetjente. 

22 af de 119 flere politibetjente er blevet ansat ved Nordjyllands Politi, der dermed gik fra at have 660 betjente i 2019 til 682 i juli i år. 

 

Annonce